Länsiväylä 31.1.2015

Espoo on jatkuvasti otsikoissa hallintoon liittyvien epäselvyyksien takia. Suomenojan sataman sotkuja on setvitty puoli vuotta, eikä asiaa saada järjestykseen. Viimeisimpänä liiketoimintajohtajan kytkökset johtavat selvitykseen korkeiden virkamiesten sivutoimiluvista ja niiden perusteista.

Espoo on pitkään ollut vahvasti yhden puolueen, Kokoomuksen, johdossa. Vuosien varrella valtaa on siirretty merkittävästi luottamushenkilöiltä virkamiehille, mikä on vähentänyt päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Samalla vaatimuksiamme avoimuuden lisäämiseksi on vähätelty. Kun ostopalveluiden käyttöä on jatkuvasti lisätty, on hankintamenettelyjen läpinäkyvyyden merkitys korostunut.

Kaupungin ylimmän johdon on kaikessa toiminnassaan ymmärrettävä roolinsa julkisen rahan ja vallan käyttäjinä. Varaa ylimielisyyteen ei ole, eikä pienintäkään epäilyä esteellisyydestä saa syntyä. Mielestämme liiketoimintajohtajan olisikin tullut tiedostaa ja tarkistaa mahdollinen jääviytensä ja noudattaa erityistä varovaisuutta.

Vaikka virkamiehellä on elinkeinonvapaus, on syytä tarkkaan harkita, minkälainen yritystoiminta on mahdollista julkisen viranhoidon rinnalla. Espoon kaupungin sivutoimilupakäytännöt on nyt käytävä läpi ja julkistettava.

Espoolaisten luottamus kaupungin toimintaan on nyt kovalla koetuksella. Emme kaipaa enää selityksiä, vaan vaadimme avoimuutta, virheiden tunnustamista ja korjaamista sekä toimintatapojen muutosta.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa uudessa kuntalaissa esitetään sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvoitetta keskeisille luottamushenkilöille ja virkamiehille. Laki tulee todella tarpeeseen ja hyväksytään toivottavasti eduskunnassa pian. Espoossa on nyt syytä tarttua toimeen ja ottaa uuden kuntalain avoimuusperiaatteet käyttöön.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.)

Inka Hopsu
valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)