Huomenna on tila- ja asuntojaostossa lyhyt lista. Sen puitteissa käytäneen kuitenkin tärkeää keskustelua  niin investoinneista kuin toiminnan kehittämisestä. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät ja kokouksessa kuultavat selostukset vuonna 2015

Tilakeskus -liikelaitoksen talonrakennuttamisen palvelualueen organisaatiouudistus ja Tilakeskus -liikelaitoksen toimintaohje 1.1.2015

Tästä ei ole aineistoa esityslistan liitteenä. Kyse on jo toteutuneesta uudistuksesta, jolla on tarkoitus saada investointiprojektit paremmin haltuun. Toivottavasti ei jää vain hallinnolliseksi laatikkoleikiksi, vaan tuottaa myös tulosta, eli aikataulussa ja kustannusarviossa pysyviä rakennusprojekteja ja käyttäjien tarpeita vastaavia terveitä ja turvallisia helposti kunnossa pidettäviä tiloja.

Viime kokouksessa hyväksytyn työohjelman mukaan listalla piti olla myös:
– Tilakeskuksen investointien priorisointi ja rahoitusmallit
– Kilpailutuksen periaatteet, Träskända

Kysyn, missä mennään näiden kanssa. Träskändan kilpailutus pitäisi saada pian käyntiin.

– Tilakeskus-liikelaitoksen ennakkotilinpäätös 2014

Ennakkotilinpäätös osoittaa, että sitovat tulostavoitteet tulevat täytetyksi. Toteutunut liikevaihto on 188,6 milj. euroa (muutettu TA 184,6 milj. euroa). Verrattuna muutettuun talousarvioon liikevaihto toteutui 3,9 milj. euroa suurempana. Liikevaihto kasvoi 3,3 milj. euroa Suurpellon taseyksikölle tapahtuneen Suurpellon päiväkodin rakennusurakan myynnin vuoksi. Toimitilavuokrat kasvoivat 0,6 milj. eurolla sellaisten tilojen vuoksi, joiden tarve on ilmennyt vasta talousarvion ja käyttösuunnitelman valmistumisen jälkeen.

Lämmitys- ja sähkökulut toteutuivat 2,2 milj. euroa alle muutetun talousarvion, johtuen pääasiassa siitä, että vuoden 2014 talvi on ollut normaalitalvesta poikkeava. On tärkeää seurata myös energiansäästötoimien vaikutusta.

Investointirahoja siirtyy taas seuraavalle vuodelle: Muutetussa talousarviossa vuodelle 2014 Tilakeskuksen investointien on arvioitu olevan 104,3 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit vuonna 2014 olivat 79 milj. euroa ja alittivat budjetin 25,2 milj. eurolla.

Investointien ajoitusseurantaraportista pisti silmään, että Träskändan korjaus on sijoitettu vuosille 2019-2020.  Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että uutta käyttöä on tarkoitus etsiä tänä vuonna toimijoita kilpailuttamalla.

– Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvion muuttaminen investointien osalta (Kh/Kv-asia)

Ehdotetaan, että valtuusto lisää Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvion investointimenoihin varattuja määrärahoja vuonna 2015 jatkuvien talonrakennushankkeiden osalta 17 104 044 euroa liitteen mukaisesti.

Listalla on vajaat parikymmentä kohdetta. Listalta ei käy ilmi, onko näissä viivästymässä myös valmistumisaikataulu, vai onko kyse enemmän prosessin sisäisestä rahankäytön ajoittumisesta. Kysyn tätä.