Tässä eilisen kaupunginhallituksen kokouksen päätökset niiltä osin kuin ei menty esityksen mukaan tai on muuten tarpeen kommentoida. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä (Kv-asia)

Tässä kohtaa nostin esiin, että myös valtuuston toivomusten toimeenpanoa olisi syytä seurata. Nyt tilanne on se, että toivomuksista puhutaan ”vain toivomuksina”, joita voidaan hyväksyä, koska niillä ei ole mitään merkitystä. Itse pitäisin hyvänä, että toivomuksia todella seurattaisiin, jolloin niiden painoarvo korostuisi. Ja vastaavasti valtuuston puheenjohtaja olisi tiukempi siinä, minkälaisia toivomuksia ottaa käsittelyyn (ei saa laajentaa asiaa eikä olla suoria budjettivaikutuksia).

– Teknisen toimen johtajan viran vakinainen täyttäminen teknisessä ja ympäristötoimessa (Kv-asia)

Kokouksessa esiteltiin viiden kärkihakijan psykologisten testien tulokset. Olli Isotalo, Matti Kuronen, Hannu Penttilä, Mikko Salminen ja Mauri Suuperko ovat kaikki tehtävään päteviä. Nyt on kyse siitä, millaista johtajaa Espooseen halutaan ja kuka heistä täyttää ne saappaat parhaiten.

Kokouksen jälkeen valtuustoryhmämme haastatteli kaikki kärkihakijat. Pidämme parhaana vaihtoehtona Matti Kurosta, koska hänestä saisimme rationaalisen, analyyttisen, faktalähtöisen ja luotettavan uuden ajan johtajan. Uskon, että hän voisi uudistaa espoolaista toimintakulttuuria ja sitä me nyt todellakin tarvitsemme.

Matti Kuronen on 35-vuotias DI ja tekniikan tohtori, väitellyt asumisen aluekehityksestä, viimeisteli väitöskirjan Melbournessa. Hän on työskennellyt usean vuoden yksityisen rakennusliikkeen palveluksessa ja nyt viimeiset kaksi ja puoli vuotta Lahden kaupungin teknisen toimen toimialajohtajana.

Matin ainoaksi heikkoudeksi näyttää osoittautuvan hänen ikänsä. Marimekko valitsi juuri 33-vuotiaan naisen toimitusjohtajaksi. Minusta myös Espoo voisi tässä valinnassa katsoa rohkeasti tulevaisuuteen.

– Tarkastuslautakunnalle ja edelleen valtuustolle annettava vastaus koskien valtionavustusten hakemista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä v. 2013

Tästä ei käyty kokouksessa mitään keskustelua. Kaupunginhallitus siis yksimielisesti sitä mieltä, että vastuuvapaus voidaan myöntää. Tarkastuslautakunta tekee asiasta esityksen valtuustolle.

– Högnäs, asemakaavan kumoaminen ja palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi oikaisukehotuksen johdosta (Kv-asia)

Tässä kävi siis niin kuin ennakoimme. Kävimme aiheellista keskustelua siitä, että valituksille alttiiden kaavojen tekeminen on kaupugille ajan ja resurssien hukkaa. Ja että painavat viranomaislausunnot on syytä ottaa vakavasti, eikä kokeilla kepillä jäätä. Metodi ei voi enää olla ”aina kannattaa yrittää”. Se luo myös asukkaille vääriä odotuksia.
Nyt valmistelua on jatkettava merkittävästi pienemmän asukasmäärän pohjalta.

– Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Kehä I (mt 101) parantaminen välillä Länsiväylä (kt 51) – Tapiolantie, Espoo

Tämä jätettiin yksimielisesti pöydälle. Seuraavaan kokoukseen saamme laajemman selvityksen paitsi tiesuunnitelman myös sen toteutusedellytysten osalta. Näyttää siltä, että tuollaisena suunnitelman toteuttaminen on liian suuri riski kaupungille. Hyvä jos järki vihdoin voittaa tässä asiassa, ja saadaan massiivisen liikenneympyrähässäkän sijaan järkevää liikennesuunnittelua ja kaupunkirakentamista Tapiola-Keilaniemi-Otaniemi -alueen ytimeen. Eikä tiesuunnitelmaa kannata viedä eteenpäin, jos odotettavissa on perusteltuja valituksia.

– Kaupungintalon säilyttämistä tai rakennuslain mukaista suojelemista koskevan asian käsittely valtuuston koolle kutsumista koskevan vaatimuksen johdosta (Kv-asia)

Asiaa päästään siis puimaan taas kerran valtuustossa. Byman teki esityksen, valtuusto pyytäisi asemakaavan takaisin hallinto-oikeudelta uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungintalon asemakaavamerkintää muutetaan säilytettäväksi ELY-keskuksen vaatimuksen mukaisesti.

Esitys hävisi äänin 9-5, 1 poissa. Äänestin esityksen puolesta, samoin demarit.
Kysymys on siis siitä, päätetäänkö kaupungintalon kohtalosta nyt, vai vasta sitten kun kaikki valituskierrokset on käyty.