Tässä huomisen tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lista-asioiden lisäksi olen pyytänyt selvityksen Matinkylän jäähallin sisäilmaongelmista ja siitä, mihin toimiin Tilakeskus ryhtyy. Kaupunki tiedotti perjantaina, että Matinkylän jäähallin sisäilmaraportissa ei ole sellaisia tuloksia, jotka edellyttäisivät välitöntä käyttökieltoa. Ja että Matinkylän jäähallin käyttöön liittyvät jatkotoimenpiteet valmistuneiden raporttien pohjalta ovat tällä hetkellä työn alla, ja niistä tiedotetaan niiden valmistuttua.

Länsiväylän nettijutussa Tilakeskusksen sisäilma-asiantuntija Julia Debbarh sanoo, että elinkaarensa loppupuolella olevan hallin sulkeminen on eräs vaihtoehto.

Pyysin selvityksen näihin kysymyksiin:
– Miksei hallin käyttäjille ole tiedotettu homeongelmasta?
– Onko tietoa, kuinka moni hallin käyttäjistä on altistunut?
– Onko sisäilmaraportin havaintoihin reagoitu riittämättömällä tavalla?
– Onko asiasta pyydetty ympäristöterveyden lausunto ja jos ei, aiotaanko pyytää?
– Millä aikataululla jatkotoimenpiteistä päätetään?

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Selostuksissa on Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus.

Tästä ei ole listalla enempää tietoa, vaikka jaosto päätti 13.10. kokouksessaan kehottaa tilakeskusta valmistelemaan kilpailutuksen Träskändan kartanon tulevasta käytöstä tila- ja asuntojaoston päätettäväksi.

Jaosto siis nimenomaan päätti, että kilpailutuksen periaatteet tuodaan sille päätettäväksi. Tämä on todella harmillista, koska asian valmistelu on jo nyt kestänyt 5 kk eikä enää olisi varaa lykätä kilpailutuksen käynnistämistä. Tavoite on, että kilpailutuksen voittajasta voitaisiin päättää 15.6. kokouksessa.

No arvioidaan selostuksen perusteella, voidaanko kilpailutus käynnistää virkamiesten valmistelemassa muodossa.

– Tilakeskus -liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen (Kh-asia)

Tilakeskus-liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet toteutuivat tilikaudella. Liikelaitoksen tilikauden tulos oli 6 milj. euroa (alkuperäinen TA 6,4 milj. euroa) ylijäämäinen ja toteutuneet investointimenot olivat 79 milj. euroa. Investointibudjetti oli 104 milj. euroa. Investointibudjetin käyttämättä jääneet määrärahat siirtyvät valtuuston päätöksellä jatkuvien hankkeiden osalta vuodelle 2015. Investointimenot rahoitettiin sekä tulorahoituksella että käyttämällä kertyneitä kassavarasaamisia.

Ennakkotilinpäätöstä käytiin jo viime kokouksessa läpi. Nyt lopulliset luvut.

– Oikaisuvaatimukset Tilakeskus-liikelaitoksen tilapalvelupäällikön vakanssin siirtämisestä tilahallinnan yksiköstä talonrakennuttamisen yksikköön ja tilapalvelupäällikön virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta

Esitetään että kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) hylkää oikaisuvaatimukset, jotka on tehty Tilakeskuksen toimitusjohtajan 15.12.2014 päätöksestä siirtää tilapalvelupäällikön vakanssi tilahallinnan yksiköstä talonrakennuttamisen yksikköön ja 9.2.2015 päätöksestä muuttaa tilapalvelupäällikön virantoimitusvelvollisuutta.
Tehtävästä toiseen siirretty henkilö on tyytymätön päätökseen ja tehnyt lain oikeuttaman oikaisuvaatimuksen. Todella ikävää, että tilanne on kärjistynyt näin. Oikaisuvaatimukset ja muu aineisto ovat salassapidettäviä, joten en avaa asiaa tässä sen enempää.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa asumisoikeustalon rakentamista varten Suurpellon Puistokatu E ‑hankkeelle. Korkotukilainaa haetaan 13 596 900 euroa. Kohteeseen on tulossa yhteensä 60 asuntoa (4 700 k-m2).

Kunnallistekniikan osalta rakentaminen on mahdollista ja hanke on myös kaavallisesti toteutettavissa. Hankkeen rakennuslupa on rakennusvalvonnan käsittelyssä.

Suurpellossa on tällä hetkellä valmiina 1 184 asuntoa ja rakenteilla tai tiedossa vuonna 2015 alkavissa hankkeissa 591 asuntoa mukaan lukien Suurpellon Puistokatu E. Näistä on valtion tukemia pitkällä korkotuella toteutettuja vuokra-asuntoja 21 %, asumisoikeusasuntoja 23 % ja lyhyellä korkotuella (välimalli) ja takauslainalla toteutettuja vuokra-asuntoja 30 %. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on 17 % ja omistusasuntoja 9 %.