Tässä raportti aamuisen tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Nostin esiin Matinkylän jäähallin sisäilmaongelmat, josta uutisoitiin perjantaina. Lisätietoa kaupungin tiedotteen muodossa luvattiin vielä tällä viikolla. Pidimme tärkeänä, että jatkotoimiin ryhdytään rivakasti ja hallin käyttäjille tiedotetaan tilanteesta avoimesti. Jäämme siis odottamaan lisätietoja.

Jouni Särkijärvi nosti esiin seuraavaa: Suomenojan satamasta on löytynyt kaupungin rakennuksia, joilla ei ole voimassa olevaa rakennuslupaa. Olisi syytä harkita kaikkien kaupungin omistamien rakennusten siirtämistä tilakeskuksen hallintaan, jotta tällaista ei tapahtuisi.

Virkamiehet vastasivat, että selvitys käynnistett. Kaikki tilat käydään läpi ja siirretään Tilakeskuksen hallintaan. Aikataulua tälle prosessille ei kuitenkaan osattu antaa. No hyvä että tähänkin asiaan on tartuttu.

Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus siirrettiin omaksi päätösasiaksi jaoston aiemman päätöksen mukaisesti.

– Tilakeskus -liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen (Kh-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Oikaisuvaatimukset Tilakeskus-liikelaitoksen tilapalvelupäällikön vakanssin siirtämisestä tilahallinnan yksiköstä talonrakennuttamisen yksikköön ja tilapalvelupäällikön virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta

Hankala henkilöstöasia. Esitin asiaa pöydälle, jotta saataisiin selvitys kiusaamisasian käsittelystä. Enemmistö jaostosta halusi kuitenkin päättää asiasta. Hylkäsimme siis oikaisuvaatimuksen, mutta teimme yksimielisesti päätökseen seuraavat lisäykset:

Jaosto
– Kiinnittää tilakeskuksen toimitusjohtajan huomiota johtamisen kehittämiseen yksikössä.
– Erillisenä selvitetaan ko. tapauksen kiusaaminen ja siihen liittyvät asiat.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Päätettiin esityksen mukaan.

– Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus

Vihdoin saimme tehtyä pääötksen Träskändan kartanon tulevan käytön kilpailutuksen periaatteista. Asian valmisteluk esti 5 kk. Kilpailutuksessa käytetään neuvottelumenettelyä. Ilmoittautumisaika kilpailutukseen on 20.4. – 5.5.2015.

Kohteeseen haetaan yritystoimintaa ja tavoitellaan vuokralaista viideksitoista vuodeksi. Kartanon mahdollisia käyttötapoja ovat esimerkiksi hoivakoti tai juhlapalvelu- ja majoitustoiminta. Toiminnan edellytetään olevan sellaista, että kuntalaisille varataan mahdollisuus käyttää osaa rakennuksesta erikseen sovittavina ajankohtina. Kaupunki investoi enintään kolme miljoonaa euroa tilojen kunnostamiseen. Vuokralainen vastaa kohteen käyttö- ja ylläpitokustannuksista.

Ensivaiheessa kiinnostuneita haetaan kuuluttamalla lehti-ilmoituksella sekä espoo.fi-sivuilla. Yritykset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot, valitaan neuvotteluun toiminnan selvittämiseksi ja lopullisen tarjouspyynnön laatimiseksi.

Lopullisessa päätöksenteossa arvioidaan vuokran määrää, vuokralaisen kiinteistön arvoa korottavia investointeja, toiminnan sopivuutta kiinteistöön sekä lisäarvon tuottamista kuntalaisille. Vuokralaisen valintaesitys tuodaan tila- ja asuntojaoston päätettäväksi 15.6. pidettävään kokoukseen.

Toivottavasti kilpailutus herättää kiinnostusta ja vihdoin saadaan kartano taas arvoiseensa käyttöön.