Onnellisuus

Yliopiston positiivisen psykologian teemavuoden kysymys opiskelijoilta oli, mikä tekee elämästä elämisen arvoista? Ja kun tästä keskusteltiin vuoden ajan tuttujen kesken ja eri tilanteissa, havaittiin jälkikäteen, että masennusklinikan käynnit olivat vähentyneet.

Olivatko nämä keskustelut elämän merkityksellisistä asioista voineet vaikuttaa näin paljon?

Islannissa nuorten kokema hyvinvointi parani talousromahduksen aikana. Mikä muuttui? Perheen kanssa vietetty aika lisääntyi ja yhä enemmän syötiin yhteisiä aterioita. Kreikan talouskriisissä näin ei käynyt.

Vihreät esittivät viime eduskuntavaalien alla, että hallitusohjelmaan kirjattaisiin onnellisuusmittarin käyttöönotto. Vaihtoehtoiset mittarit mittaavat talouskasvun lisäksi luonnonvarojen kulutusta ja sitä, ovatko ihmiset tyytyväisiä elämäänsä, luottavatko toisiin ihmisiin.

Taloustilanne on neljässä vuodessa heikentynyt ja keskustelu pyörii nyt leikkauslistojen ja talouskurin ympärillä. Neljä vuotta sitten nostetut esimerkit onnellisuutta lisäävistä asioista ovat kuitenkin olennainen osa tätä keskustelua: Tasainen tulonjako ja reilun pelin henki sekä mahdollisuus työllistyä ja vaikuttaa omaan elämäänsä.

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä onnellisuuden päivää. Päivällä halutaan kiinnittää huomiomme onnellisuuden ja hyvinvoinnin tärkeyteen kansainvälisen kehityksen ja tavoitekeskeisten yhteiskuntien ytimessä. Ihmisten onnellisuus onkin tärkeä avain yhteiskunnan menestymiselle.

Suomessakin tarvitsemme lisää kannustavuutta, tulevaisuuden uskoa ja yhdessä tekemisen meininkiä. Mitä jos kanavoisimme energian ongelmien vatvomisesta ratkaisujen etsimiseen ja keskittyisimme vahvistamaan asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista.

Hyvää onnellisuuden päivää!