leikkaus 26.3Kirjoitus julkaistu Vihreiden blogissa.

Äänestäjät ovat tänä keväänä vaalikentillä kysyneet paljon taloudesta: Mistä olet valmis leikkaamaan? Nostetaanko vai lasketaanko veroja? Elvytetäänkö velaksi vai pysäytetäänkö velkaantuminen?

Julkinen talous on uudistettava, mutta hölmöläisten peiton jatkamiseen ei kannata ryhtyä. Jos valtio ottaa kunnilta rahaa pois ja samalla määrää niille lisää tehtäviä, kunnat joutuvat nostamaan veroja ja leikkaamaan ei-lakisääteistä palveluista. Jos peitto vedetään silmille, varpaille tulee kylmä.

Suomen velkamäärä on viime vuosina kasvanut. Velkaantumista on hillittävä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Nyt jos koskaan on varottava säästöjä, jotka vaarantavat talouskasvun, lisäävät työttömyyttä, vähentävät ostovoimaa tai kurjistavat heikoimpien asemaa.

Valtiovarainministeriö esitti tulevalle hallituskaudelle vähintään kuuden miljardin euron leikkauksia, jotta valtion ja kuntien talous saadaan edes lähelle tasapainoa. Se on yli kolme kertaa Espoon kaupungin vuosibudjetti.

Professori Pertti Haaparanta puolestaan lyttäsi leikkauspuheet epä-älyllisinä. Hän uskoo, että velaksi elvyttäminen voisi nykytilanteessa jopa rahoittaa itsensä, kun talous lähtee kasvuun.

Omat ajatukseni kiteytti varsin osuvasti Sixten Korkman kirjoituksessaan. Yksi keino ei riitä, tarvitaan useampia. Tässä viisi ratkaisua, joilla rakennetaan reilu talous.

1. Luodaan 200 000 uutta työpaikkaa

Tärkeintä on luoda Suomeen uutta työtä. 200 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä parantaa julkisen talouden tasapainoa 4,5 miljardilla eurolla. Tämä on mahdollista, kun panostetaan uusiutuvaan energiaan, bio- ja kiertotalouteen, puhtaaseen teknologiaan sekä digitalisaatioon. Nämä ovat varmoja kasvualoja, joilla on maailmanlaajuista kysyntää. Jotta vienti vetäisi, tarvitaan myös Suomeen aurinko- ja tuulivoimaloita, sähköbusseja ja puurakentamisen innovaatioita.

2. Investoidaan korjauksiin, asuntoihin ja raiteisiin

Lainaa saa halvalla, joten nyt kannattaa käynnistää hankkeita, jotka on tehtävä joka tapauksessa.  Homekoulujen korjaukset, vuokra-asuntojen rakentaminen ja raidehankkeet tuovat töitä ja kasvua myös yrityksille. Samalla säästetään terveysmenoissa, helpotetaan kasvukeskusten asuntopulaa ja vähennetään liikenteen päästöjä.

3. Panostetaan ennaltaehkäisyyn

Ennaltaehkäisy tuottaa säästöjä. Esimerkiksi Imatralla lastensuojelussa kalliit huostaanotot vähenivät, kun perheitä tuettiin paremmin. Sosiaali- ja terveydenhuolto on uudistettava siten, että ihmisiä ei siirrellä luukulta toiselle vaan keskitytään hoitamaan asiat kuntoon.

4. Kannustetaan ihmiset töihin

Sosiaaliturva on uudistettava ja byrokratiaa vähennettävä. Perustulo kannustaa työntekoon ja madaltaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi. Viime vaalikaudella päätettiin jo, että työtön saa tienata 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa työttömyysturvaan. Se on kannustanut tuhansia ihmisiä osa-aikatöihin.

5. Leikataan ympäristön pilaamisesta

Myös leikkaamisen voi tehdä fiksusti. Leikataan tukia saastuttajilta, yksityiseltä terveydenhuollolta ja omistusasumiselta sekä puututaan tosissaan veronkiertoon.

Näin valtiontaloutta korjataan 1,7 miljardilla eurolla tulevan hallituskauden aikana:

–  800 miljoonaa euroa: vähennetään tukia, joista on haittaa ympäristölle, esimerkiksi kunnostusojitusten tuki, dieselin verotuki ja maatalouden energiaveron palautus.

– 50 miljoonaa euroa: otetaan käyttöön jätteenpolttovero

– 50 miljoonaa euroa: otetaan käyttöön maa-aines- ja kaivosvero

– 200 miljoonaa euroa: poistetaan yksityisen terveydenhuollon Kela-korvaukset

– 200 miljoonaa euroa: poistetaan asteittain asuntolainojen korkovähennykset

– 400 miljoonaa euroa: estetään veronkierto ja veroparatiisit kuriin

Eduskunnassa tarvitaan rohkeutta uudistaa sekä kykyä nähdä kokonaisuus ja tehdä kompromisseja. Nyt jos koskaan tehdään reilu talous.

Vihreiden tiekartta kestävää talouteen löytyy täältä.