Vaikuttamo_reilu

Nuorten vaikuttamossa Reilun kaupan kaupunki Espoon ständillä.

Kirjoitus julkaistu Maailmantalouden tekijöiden blogissa.

Suomessa tehdään vuosittain julkisia hankintoja yli 20 miljardilla eurolla. Valtavan euromäärän vuoksi julkisilla ostoilla voitaisiin merkittävästi edistää niin ympäristön kestävyyttä, ihmisoikeuksia kuin kotimaista työllisyyttäkin.

Käytännössä näin tehdään kuitenkin vain harvoin. Kansalaisjärjestö  Finnwatchin vuonna 2013 julkaisemassa selvityksessä käytiin läpi kaikkiaan 76 riskimaatuotteiden tarjouspyyntöä, joista vain neljässä oli  asetettu sosiaalisen kestävyyden vaatimuksia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkisissa hankinnoissa ratkaisee vain hinta. Lopputuloksena on valitettavan usein järjen vastaista toimintaa: kunnissa käytetään kiinalaisia katukiviä suomalaisen kiven sijaan, katukaivomme kannet valetaan Intiassa eikä kotimaisen valimoteollisuuden voimin ja kouluruokalan kanasuikaleet raahataan aina Brasiliasta tai Thaimaasta asti.

Pelkällä hinnalla kilpailuttamista perustellaan muun muassa tiukalla kuntataloudella. Onko meillä kova kiire polkea kuntien hankintojen hintaa alas saadaksemme rahat riittämään työttömien työmarkkinatukiin?

Olen itse toiminut aktiivisesti Reilu Espoo -hankkeessa, jossa on edistetty Reilun kaupan tuotteiden käyttöä Espoon hankinnoissa.  Kampanjoinnilla on saatu kaupunki käyttämään vain reilua kahvia, teetä ja kaakaota sekä tarjoamaan kouluissa myös reiluja banaaneja. Paljon on silti vielä tehtävää, jotta kaikki kaupungin hankinnat saadaan vastuullisiksi. Kuluvana vuonna kaupunki kilpailuttaa muun muassa työvaatteita ja katukiviä. Molempien tuotantoon liittyy kohonnut riski työelämän oikeuksien loukkauksista. Kääntöpuolena on mahdollisuus tukea suomalaista työtä ja varmistaa ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittavat tuotantotavat.

Espoo on edistänyt aktiivisesti työllistämistä hankintojen kautta osana valtakunnallista työllisyydenhoidon kuntakokeilua. Hankintojen kriteereissä on edellytetty, että valittu toimittaja sitoutuu työllistämään tietyn määrän työttömiä työnhakijoita tai tarjoamaan oppisopimuskoulutuspaikkoja. Kuluvan vuoden tavoitteeksi on asetettu sadan
henkilön työllistyminen kaupungin hankintojen kautta. Kokeilua kannattaa laajentaa ja tehdä siitä pysyvä käytäntö.

Ihmisoikeuksia kunnioittavia ja samalla työllisyyttä edistäviä julkisia hankintoja voidaan toteuttaa parhaiten, kun vastuullisuuden huomioon ottamisesta tehdään pakollista lailla. Tähän tarjoutuu mahdollisuus eduskuntavaalien jälkeen, kun EU:n hankintadirektiivin pohjalta tehtävä Suomen hankintalain kokonaisuudistus tuodaan eduskunnan käsittelyyn.