Tässä raporttia maanantaisesta kaupunginhallituksesta, vaalikiireiden takia vähän viiveellä. Asiat päätettiin valtaosin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. Tässä ne asiat, joita tarpeen kommentoida.

– Vuoden 2015 helmikuun kuukausiraportti

Nostin aamuneuvotteluissa esiin sivistystoimen ongelman, että väistötiloihin investoidut eurot ovat pois opetuksen resursseista. Tätä ei nähty suureksi ongelmaksi (vaikka asia on kirjattu kuukausiraporttiin), vaan ennemminkin sitä, että uudet tilat ylipäänsä ovat käyttäjälle (= sivistystoimelle) kalliimpia kuin vanhat tilat. Viime kädessähän on kaupungin rahan siirtämisestä taskusta toiseen, kun opetustoimi maksaa sisäistä vuokraa Tilakeskukselle. Silti olen sitä mieltä, että äkillisiin väistöjen kustannuksiin pitäisi varata erillinen raha. Kuukausiraportti ei kuitenkaan ole oikea kohta asiasta linjaamiseen.

– Kuuden suurimman kaupungin johtavien luottamushenkilötapaaminen Oulussa 26. – 27.5.2015

Tapaamiseen ovat lähtemässä:
Kok: Ari Konttas ja Ville Lehtola
Vihr: Tiina Elo ja Saara Hyrkkö
Sd: Markku Sistonen
Ps: Teemu Lahtinen ja Seppo Huhta (jos mahtuu seitsemän)

– Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 18.-19.5.2015 Kongsbergissa

Tämä kokous on harmillisesti valtuuston kokouksen kanssa päällekkäin. Matkaan päätettiin lähettää meiltä varavaltuutettu Hanna Kalanne sekä Nina af Hällström (rkp), Kurt Byman, demareiden myöhemmin ilmoittama henkilö ja yksi virkamies. Delegaatiota johtaa Nina af Hällström.

– Henkilöstökertomus

Keskusteltiin nimettömästä rekrytoinnista, jota on kokeiltu vihreiden aloitteesta. Sen käyttöön kuluu enemmmän työaikaa. Kaupungin järjestelmät eivät sitä tue ja käsittely on pääosin manuaalista. Siksi ei toistaiseksi ole mahdollista ulottaa sitä koskemaan kaikkea rekrytointia. Pyynnöstä nimettömiä rekrytointeja tehdään, vuodelle 2015 ei ole yhtään pyyntöä vireillä.

– Valtuustoaloite Espoon Nupurin Mustanpurontien ja Arkiniityntien vesihuoltoasian pikaiseksi ratkaisemiseksi (Kv-asia)

Tämä jätettiin pöydälle. Hankala asia, kun asukkaiden näkemys Kulmakorven louhosalueen vakutuksesta vedenlaatuun poikkeaa tehdyistä selvityksistä. Esittelijä oli jo valmis lisäämään vastaukseen lauseen: ”Espoo esittää HSY:lle, että alueen liittämistä HSY:n järjestämän vesihuollon piiriin kiirehditään.”

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Kilossa sijaitsevan korttelin 54117 tontin 6 myyntiä koskevasta päätöksestä tehdystä valituksesta

Byman esitti, että kaupunki kumoaisi päätöksen. Mitään uutta ei kuitenkaan ole ilmennyt ja asiaa on käsitelty kaupunginhallituksessa aiemminkin. Esitys hävisi äänin 13-2.