Tiina_Ode_länsiväylä 15.4.Viime perjantaina julkaistiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Niistä on päättänyt pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä, jonka jäsen ja varapuheenjohtaja olen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan ominaisuudessa.

Kaupunginjohtajien valmistelemasta pohjaesityksestä puuttuivat tyystin luonto- ja ympäristöasiat. On melko  käsittämätöntä ja oireellista, että tulevaisuutemme kannalta aivan keskeiset kohtalon kysymykset edelleen ”unohtuvat” tai jäävät kilpailukyvyn ja talousajattelun jalkoihin.

Sain neuvotteluissa mukaan seuraavat lisäykset:

11.) Hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuoteen 2050 mennessä pääkaupunkiseudun ja valtion yhteiseksi hankkeeksi.

– Lisätään seudun joukkoliikenteen käyttöastetta vauhdittamalla raideliikenneinvestointeja ja tehostamalla liityntä- ja poikittaisliikennettä modernein älyliikenneratkaisuin.

12.) Pääkaupunkiseudun kansallispuistojen toiminnallisuutta vahvistetaan yhteistyössä valtion kanssa.

– Vahvistetaan ja kehitetään pääkaupunkiseudun luontomatkailun ja virkistyspalvelujen edellytyksiä.

Edelleen kilpailukyky-tavoitteen alle kirjattiin esityksestäni kestäviä tulevaisuuden kasvualoja:

– Pääkaupunkiseutu nostetaan kansallisen elinkeinopolitiikan ja innovaatiotoiminnan kehittämisen kärkialueeksi rakentamalla
seudusta kansainvälisesti merkittävä smart city-, clean tech- ja biotekniikkakokeilu- ja esimerkkialue.

Muista tavoitteista pidän erittäin tärkeänä kuntien vahvempaa panosta työllisyyden hoidoss, mikä nousi kärkeen myös Helsingin sanomien uutisoinnissa:

– Osana metropolipolitiikkaa pääkaupunkiseudulla kokeillaan työllisyyden edistämistä yhden toimijan mallilla, jossa valtio siirtää kunnille kokonaisvaltaisen vastuun työllisyydestä.

Vääntö pääkaupunkiseudun kuntaliitoksista on tehnyt pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöstä koordinaatioryhmän työskentelystä melko nihkeää. Tulevan hallituksen ja eduskunnan on vedettävä selkeät linjat metropolialueen kehittämiselle, jotta pääsemme jatkuvasta nokittelusta ja poteroihin kaivautumisesta syvempään yhteistyöhön ja koko seudun kestävään kehittämiseen yli kuntarajojen.

Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun menestyminen on koko Suomen etu.