Huomenna kokoustaa kaupunginhallituksen lisäksi tila- ja asuntojaosto. Lista on tällä kertaa lyhyt. Eniten keskusteluttanee listalle pyytämäni Matinkylän jäähallin tilanne. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

 – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan kaksi selostusta:

1.)  MAL aiesopimuksen seuranta, asuntopäällikkö Anne Savolainen.

Tästä aineisto on jaettu vain sisäisen verkkopalvelun kautta.

Vuosina 2012—2014 Espoossa on valmistunut keskimäärin 2469 asuntoa tavoitteen ollessa 2500. Suhteessa Helsinkiin ja Vantaaseen Espoo on päässyt parhaiten tavoitteeseen. ARA-vuokra-asuntoja oli 18%, ARA-tuettua 26% kun otetaan asumisoikeusasunnot mukaan.

Arvio asuntotuotannon aloituksista vuonna 2015 noin 2500 asuntoa
–   ARA -vuokra-asuntoja alkaa 672 (27 %), josta Espoon Asunnot Oy:n asuntoja 340.

Arvio valmistuvista asuntoja vuonna 2015 noin 2500 asuntoa
–   ARA -vuokra-asuntoja valmistuu 236 (9 %), josta Espoon Asunnot Oy:n asuntoja 161.

Asunto-ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi Espoon Asuntojen vuosituotannon nostaminen 400 asuntoon vuodessa. Tässä on vielä tekemistä. Tiistaina on tila- ja asuntojaoston ja konsernijaoston yhteinen iltakoulu Espoon Asuntojen asioista. Siellä päästään tarkemmin keskustelemaan tästäkin.

2.) Matinkylän jäähallin sisäilmaongelmat, tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätis.

Tämä asia on listalla pyynnöstäni. Liitteet ovat myös julkisella puolella:

– Selostus Matinkylän jäähallin sisäilmaongelmista 23.4.2015
– Terveydensuojelulain mukainen lausunto 27.3.2015
– Espoon seudun ympäristöterveyden tarkastuskertomus 27.3.2015

Asian tausta lyhyesti:

Valtuusto päätti 22.11.2010 harjoitushallin rakentamisesta Tapiolaan. Samassa yhteydessä todettiin, että Matinkylän jäähallia ei kannata korjata, koska sen rakenteet ovat heikkokuntoisia, eikä sitä ilman suuria muutoksia saada vastaamaan nykyisiä lämmöneristystarpeita. Kuitenkin todettiin, että pienillä korjauksilla käyttöikää on mahdollista jatkaa muutamilla vuosilla ja hallin pyörittäminen päätettiin siirtää Espoon kiekkoilun tuen hoidettavaksi Tapiolan hallin valmistuessa ensi syksynä.

Matinkylän  jäähallilla  tehtiin  loppuvuonna  2014 kantavien rakenteiden kuntoon ja sisäilman laatuun liittyviä tutkimuksia. Sisäilmaongelmat nousivat alkuvuodesta julkisuuteen kun käyttäjät oirehtivat. Itsekin vaadin tässä kohtaa ympäristöterveyden kantaa siihen, voiko hallissa olla ilman terveysriskejä.

Ympäristöterveys otti kantaa tilojen terveellisyyteen 27.3.2015. Sen mukaan tiloissa  on  todettu  sellaisia puutteita, joiden  korjaaminen terveyshaitan estämiseksi  on  välttämätöntä. Hallia ei kuitenkaan asetettu käyttökieltoon. Tarkastuskertomuksessaan    Espoon seudun ympäristöterveys pyytää Tilakeskukselta kirjallista selvitystä  korjausaikatauluista 27.4.2015 mennessä.

Selvitys korjaustoimenpiteistä on listan liitteenä. Niiden arvioidaan maksavan
enintään 100 000  euroa ja niillä arvioidaan jatkettavan rakennuksen elinkaarta 1-2 vuotta eteenpäin. Korjaukset toteutetaan touko-kesäkuussa hallin jäädessä kesätauolle 27.4.2015

Itseäni huolettaa korjaustoimien riittävyys. Saadaanko 100 000 euron investoinnilla tilat käyttökuntoon, vai onko riskinä että kun paikkoja avataan, löytyy lisää ongelmia. Ymmärrän sen, että jääajasta on krooninen pula ja halli haluttaisiin pitää käytössä. Käyttäjien terveyttä ei kuitenkaan pidä riskeerata. Ja herää kysymys, missä kohtaa korjaamista parempi vaihtoehto olisi hallin purkaminen ja uuden rakentaminen tilalle.

On todella ikävää, että jäätilannetta helpottava Espoon kiekkoilun tuen Perkkaan hallihanke ei ole edennyt, koska valtion Senaatti-kiinteistöt on heittäytynyt hankalaksi tontin myynnnin kanssa ja asiaa joudutaan ratkomaan oikeudessa.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa asumisoikeustalon rakentamista varten Leppävaaran Pikkalanpuisto ‑hankkeelle Friisinmäessä, osoite Hirsalantie 2-4. Korkotukilainaa haetaan 9 520 779 euroa. Kohteeseen on tulossa yhteensä 38 asuntoa (2 995 k-m2).

Kunnallistekniikan osalta rakentaminen on mahdollista ja hanke on myös kaavallisesti toteutettavissa, kun leikkipaikat erotetaan autopaikka-alueista rakenteellisella aidalla ja noudatetaan 19.2.2015 poikkeamispäätösten ehtoja (poikkeamispäätökset 2014-1286 tontti 2 ja 2014-1287 tontti 1).

Tämä on puolestani ok.