Tänään valtuuston listalla oli Matinkylän jäähallin sisäilmaongelmat syystä, että Kurt Byman (sit.) oli tehnyt asiasta seikkaperäisen valtuustokysymyksen.

Kun Iltasanomat uutisoi ongelmasta maaliskuussa, aloin sitä osaltani selvittää ja pyysin selvityksen tila- ja asuntojaostolle.

Tässä tilannekatsaus, jonka kävin kertomassa valtuutetuille.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

valitettavaa, että taas yksi sisäilmaongelma nousi esiin median kautta, kun Iltasanomat uutisoi 13.3. Matinkylän jäähallin homelöydöksistä ja käyttäjien oirehtimisesta. Reilu 2 kk sisäilmatutkimusten valmistumisen jälkeen.

Sen jälkeen kaupunki on tiedottanut asiasta, mutta kyllä lähtökohdan pitää olla, että sisäilmaongelmista viestitään tilojen käyttäjille avoimesti ja reaaliaikaisesti.

Ihmetystä herätti tuolloin, miksei raportin tuloksista oltu pyydetty ympäristöterveyden lausuntoa, vaikka kyse oli ilmeisestä terveysriskistä. Lausunto pyydettiin ja ympäristöterveys otti kantaa tilojen terveellisyyteen 27.3.

Ympäristöterveyden lausunnon mukaan tiloissa  on  todettu  sellaisia puutteita, joiden  korjaaminen terveyshaitan estämiseksi  on  välttämätöntä. Hallia ei kuitenkaan asetettu käyttökieltoon.

Tarkastuskertomuksessaan Espoon seudun ympäristöterveys pyysi Tilakeskukselta kirjallista selvitystä  korjausaikatauluista 27.4. mennessä.

Pyysin asiasta selvityksen tila- ja asuntojaoston kokoukseen ja se saatiin 27.4. Tilakeskus arvioi, että tarvittavat korjaustoimenpiteet tulevat maksamaan enintään 100 000  euroa ja niillä arvioidaan jatkettavan rakennuksen elinkaarta 1-2 vuotta eteenpäin. Korjaukset toteutetaan touko-kesäkuussa hallin jäädessä kesätauolle.

Jaosto esitti huolensa korjaustoimien ja niihin varattujen rahojen riittävyydestä. Saadaanko 100 000 eurolla tilat käyttökuntoon, vai onko riskinä että kun paikkoja avataan, löytyy lisää ongelmia.
Korjaukset toteutetaan Tilakeskuksen vuosikorjausmäärärahoilla ja niistä päättäminen on Tilakeskuksen toimivallassa.

Jotta voimme seurata korjaustoimien etenemistä, jaosto päätti, että sille annetaan tilannekatsaus Matinkylän jäähallin korjauksista ja niiden kustannuksista kesäkuun kokouksessa.

Vaikka jääajasta on pulaa, käyttäjien terveyttä ei kuitenkaan pidä riskeerata. Kesän aikana selviää, saadaanko halli käyttökuntoon. Kun korjaukset on tehty, on tiloissa tehtävä riittävät tutkimukset ja pyydettävä ympäristöterveyden lausunto, jotta voidaan varmistua niiden terveellisyydestä.

Herää kysymys, missä kohtaa korjaamista parempi vaihtoehto olisi hallin purkaminen ja uuden rakentaminen tilalle.