Tänään jaostossa pääpaino oli hyvässä keskustelussa, päätökset tehtiin esityksen mukaan. Tässä lyhyesti tärkeimmät pohdinnat. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Listan ulkopuolelta nostin esiin seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunta sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tekemät päätökset koskien tiloja:

– sote-lautakunta päätti 20.5. esittää Tilakeskus-liikelaitokselle, että Espoon uuden sairaalan toiminnan käynnistyessä 1.11.2016 sosiaali- ja terveystoimi vapautetaan vuokravastuusta Puolarmetsän kiinteistön osalta alkaen 1.12 2016.

– ovala hyväksyi 20.5. Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvityksen ja esittää tilakeskukselle, että se hankkii Hansakallion koulun läheisyyteen siirtokoulutilat syyslukukauden 2016 alkuun mennessä.

Olemme aiemminkin puhuneet siitä, että käyttäjälautakuntien tiloja koskevat päätökset pitäisi systemaattisesti ja viipymättä tuoda tiloista vastaavalle jaostolle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Ja mieluiten tietysti jo ennen käyttäjälautakuntien päätöksiä, jos tarvitaan tilojen omistajan kantaa asiaan.

Puolarmetsästä todettiin, että purkamisesta on jo linjattu kaavoitusohjelmassa (alue kaavoitetaan muuhun käyttöön). Silti rakennuksen kohtalosta on tarpeen linjata myös jaostossa. Tämä meni valmisteluun.

Hansakallion osalta tilanne on hankalampi. Koulun peruskorjaus valmistui 2011 ja jo nyt tilat ovat käyneet liian pieniksi. Ja siirtokelpoisilla tiloilla ongelman ratkaiseminen tulee kalliiksi. Ihmeteltiin, miten on mahdollista, ettei kasvavaa tilan tarvetta pystytty ennakoimaan peruskorjauksen yhteydessä.

Jukka Vilske (sd) nosti esiin kouluverkkoselvityksen tarpeen. Sitä ovat vihreätkin vaatineet niin kauan kuin olen ollut mukana politiikassa. Nyt alustava tarkastelu vuoteen 2050 on viimein tehty ja se on menossa seuraavaan opetuslautakuntaan. Hyvä niin.

– Selostus Suvelan Onni -korttelista

Kyse on Espoon asuntojen vuokra-asuntokorttelista, joka on peruskorjauksen tarpeessa. Espoon asunnoilla on korttelissa 253 asuntoa, joiden käyttöaste 99%, vaihtuvuus 10%. Yksin asuvia on 43% vaikka asunnot ovat melko suuria (keskipinta-ala 67 m2), lapsiperheitä 40% ja veraskielisiä yli 50%.

Tavoitteena korttelin kehittämisessä on saada sinne tuettujen vuokra-asuntojen lisäksi myös omistusasumista. Tilanne on kuitenkin jumittanut, kun rakentajia ei ole löytynyt. Nyt haetaan konseptia, jolla päästäisiin eteenpäin.

Pidettiin tärkeänä, että hanketta saadaan vietyä eteenpäin ja Suvelan aluetta näin osaltaan kohennettua. Ja edelleen kannattaa etsiä ja korostaa alueen vahvuuksia. On turha suunnitella sellaista, jolla ei ole taloudellisia toteutumisedellytyksiä. Asia tuodaan vielä erikseen linjattavaksi jaostolle.

– Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2014 arviointikertomuksen havaintoihin

Valtuustokeskustelussa korostettiin arviointikertomuksen merkitystä ja havainnoista virisikin hyvä keskustelu.

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmassa (TATU) on asetettu paljon odotuksia tuottavuuden parantamiseen tilojen käytössä. Tilatehokkuuden parantamisessa on edelleen paljon työtä, jotta syntyy rahallisia säästöjä. Jos ei pystytä parantamaan tilatehokkuutta, riskinä on, että päiväkoti- ja koulurakentaminen syö kaiken liikkumavaran taloudessa.

Myös rakentamisen kustannuksia on pystyttävä alentamaan, koska kaikille lapsille on kuitenkin hoitopaikat ja koulupaikat järjestettävä. Tähän on otettu keinoksi yksinkertaisempien rakennusten rakentaminen. Tätähän valtuuston on jo pitkään edellyttänyt.

Avainsanoja ovat hyvä suunnittelu ja selkeät suunnitteluohjeet, tilojen toiminnallisuus ja monikäyttöisyys sekä pitkäaikainen kestävyys. Myös hankinta- ja kilpailutusosaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Todettiin, että jaoston on tarpeen käydä alkusyksystä läpi TATU-tavoitteita ja tehdä tarpeelliset linjaukset, jotta asiassa päästään eteenpäin.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Tilakeskus-liikelaitoksen tilapalvelupäällikön vakanssin siirtämisestä ja tilapalvelupäällikön virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta tehdystä valituksesta

Esittelijä täydensi lausuntoa jaoston aiemman päätöksen mukaisesti:

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto on hylännyt 16.3.2015 § 20 päätöksellään edellä mainittuja tilakeskuksen toimitusjohtajan päätöksiä koskeneet oikaisuvaatimukset. Päätöksen yhteydessä jaosto kiinnitti Tilakeskuksen toimitusjohtajan huomiota johtamisen kehittämiseen yksikössä sekä edellytti, että erikseen selvitetään kyseisen tapauksen kiusaaminen ja siihen liittyvät asiat.

Tällä muutoksella hyväksyttiin. Asia jää nyt oikeuden ratkaistavaksi.