Tässä raportti tämän päivän kaupunginhallituksesta. Mitään mullistavia muutoksia ei tehty pohjaesityksiin. Esityslista avattuna löytyy täältä. Tässä asiat, joihin jotain lisättävää.

– Vuoden 2015 huhtikuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia)

Esitin muutamia kysymyksiä, joihin sain ihan hyviä vastauksia:

1.) Miten voidaan parantaa tarkkuutta koululaisten ja päivähoitolasten määrän arvioinnissa? Nyt tilanne vaikuttaa melko hallitsemattomalta ja tilojen osalta joudutaan epätarkoituksenmukaisiin ja kalliisiin kiireinvestointeihin (esim. Hansakallion lisäparakit).

Vastaus: Lapsimäärien kasvua tehdään parhaalla mahdollisella tavalla, mutta sitä ei täysin pystytä ennakoimaan. Aamuisessa tila- ja asuntojaoston kokouksessa Jukka Vilske (sd) nosti esiin kouluverkkoselvityksen tarpeen. Sitä ovat vihreätkin vaatineet niin kauan kuin olen ollut mukana politiikassa. Nyt alustava tarkastelu vuoteen 2050 on viimein tehty ja se on menossa seuraavaan opetuslautakuntaan. Hyvä niin.

2.) Miten hankintapalveluissa resurssipula on päässyt niin pahaksi, että keskeneräisiä kilpailutuksia on 123 kappaletta, kokonaan aloittamatta on 43 kilpailutusta. Miten tämä vaikuttaa toimintaan?

Vastaus: Tilaaja-tuottajatoimintoja organisoidaan uudelleen, ja henkilökunnassa on vajetta poislähteneiden takia. Nyt käynnissä on kahden hankintapäällikön rekrytointi. Hankintatoimi on yksi strategisia yksiköitä, johon on tarpeen panostaa, varsinkin jos yhä enemmän ostetaan palveluita ulkoa.

3.) Miten ja millä aikataululla Espoo Cateringin organisaatiomalli tuodaan päätökseen?

Vastaus: Asia tulee vielä ennen juhannusta kaupunginhallitukseen ainakin keskusteluun.

4.) Miten ja millä aikataululla Merituulentien suunnitelmat tuodaan päätökseen (Steniuksenkummun kaavasta rajattiin Merituulentie pois kokonaistarkastelua varten)?

Tähän en vielä saanut vastausta. Kysyin tätä, koska kuukausiraportissa sanotaan: ”Keskeinen Tapiolan keskustan kunnallistekniikan hanke (Merituulentie välillä Tapiolantie – Pohjantie) etenee tänä vuonna nopeammin kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin.”

– Valtuustoaloite veneiden talvisäilyttämisestä rannikolla (Kv-asia)

Käytiin keskustelua Suomenojan sataman liikkumisen ohjaamisesta. Liikennesuunnitelman on tarkoitus valmistua touko-kesäkuun vaihteessa. Se on viivästynyt, koska odotellaan linjauksia satama-alueen statuksesta ely-keskukselta ja poliisilta.

Esittelijä täydensi vastausta selventävällä lauseella: ”Kaupunginhallitus kiirehtii liikennesuunnitelman valmistumista ja toivoo, että satama pidetään suljettuna yleiseltä liikenteeltä siihen asti, kun pysyvä ratkaisu on toteutettu.”

– Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikan tarkistaminen

Tämä on sen verran merkittävä asia, että jätettiin esityksestäni yksimielisesti pöydälle.

– Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen osto

Tämä jätettiin Ville Lehtolan esityksestä pöydälle, koska osakassopimuksessa sallitaan yhtiön kieltäytyminen tietojen luovuttamisesta yhtiön edun nimissä. Selvitetään vieläkö asiaan voi vaikuttaa. Sinänsä Espoolle ei ole kyse merkittävästä yhtiöstä, vaikka palvelu on tärkeä. Ostamme yhden osakkeen, jotta saamme tarvittaessa ostettua harvinaisten kielten tulkkausta.

– Steniuksenkumpu, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 213600 asia 12.kaupunginosa Tapiola (osittain Kv-asia)

Byman (sit.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että rakennusoikeuksia pienennetään 12.000 k-m2:stä ottaen huomioon rakennetujen kaupunkiympäristöjen vaatimukset Tapiolan puutarhakaupungin osana.

Palautusesitys raukesi kannattamattomana.

– Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Nupurintien varteen Brobackan tien risteyksestä länteen Espoon ja Kirkkonummen rajalle saakka (Kv-asia)

Tässä käytiin taas kerran keskustelua siitä, voidaanko aloitevastauksella päättää esimerkiksi nyt tämän kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Ja virkamiesvastaus oli, että ei voida, koska aloitteilla ei saa olla talousarviovaikutuksia.

Olen sinänsä samaa mieltä siitä, että on ongelmallista, jos aloittiesta muodostuu ohituskaista erilaisille hankkeille. Tärkeää kuitenkin, että hankkeen osalta selvitykset ovat käynnissä. Sitä voidaan kiirehtiä syksyn talousarvioneuvotteluissa. Ongelma on, että tietä hallinnoi valtio ja rahoituksesta pitää näin ollen sopia ely-keskuksen kanssa. Näitä neuvotteluja suusanallisesti hoputimme. Pia Kauma (kok.) muistutti, että valtuustosopimukseen tehtiin kirjaus turvallisesta koulutiestä. Tämä on hyvin tuturvallisesta koulutiestä, tämän voisi yhdistää siihen, missä muuallakin näitä paikkoja on?