reunakivi_monttu

Länsiväylä 3.6.2015

Länsiväylässä 28.5. uutisoitiin Espoon tavasta rakentaa pyöräilyä haittaavia reunakiviä. Tästä on keskusteltu luottamushenkilöiden ja virkamiesten kesken niin pyöräilyn edistämisohjelman laadinnan yhteydessä kuin teknisessä lautakunnassa.

Reunakiviä on perusteltu turvallisuudella. Pyöräilyn edelläkävijäkaupungeissa kävely ja pyöräily on eroteltu toisistaan. Se takaa turvallisemman ja sujuvamman liikkumisen molemmille. Toisekseen risteyksissä pyöräilijöiden ja kävelijöiden turvallisuutta on parannettu värillisellä asfaltilla, selkeillä ohjauksilla sekä usein korotetulla suojatiellä. Risteyksiin ei rakenneta reunakiviä. Tämä tekee pyöräilyn ja kävelyn houkuttelevammaksi, sujuvammaksi sekä turvallisemmaksi. Espoon pyöräilyn edistämisohjelmassa ohjeistetaan tekemään juuri näin.

Oulussa pyöräily on hyvin suosittua. Siellä on panostettu jatkuvaan pyörätieverkkoon ja autoteistä erillisiin reitteihin. Tampereella, Vantaalla ja Jyväskylässä on luovuttu reunakivistä pyöräteillä. Helsingissä on kehitetty näkövammaisille turvallinen reunakivetön ratkaisu. Hyviä esimerkkejä ei siis tarvitse hakea kotimaata kauempaa.

Tekninen keskus on paljon vartijana, kun rakennetaan pyöräilymyönteistä kaupunkia. Tänäkin keväänä reunakiviä on asennettu miten sattuu. Kun urakoita ostetaan ulkoa, pitää tilaamisen ja valvonnan toimia, jotta lopputulos on sitä mitä halutaan.

Jotta pyöräteiden laatu paranee, tekniseen keskukseen tarvitaan pyöräilyasiantuntija ja rahaa rakentamiseen. Helsingissä tästä on hyviä kokemuksia. Espoota hieman isommassa Malmössä työskentelee 11 henkilöä pyöräilyn edistämisen parissa.

Pyöräily on lisääntynyt 10 % Espoossa viimeisen 10 vuoden aikana. Jotta turvallinen kehitys jatkuu, kannattaa ottaa mallia edelläkävijöistä. Ratkaisun avaimet meillä jo on: erotellut pyörätiet ja korotetut suojatiet. Nyt on vain rakennettava niitä jatkuviksi väyliksi.

Pyöräilyn lisäämisellä on mittavat hyödyt. Jos pyörämatkojen osuus saadaan nostettua tavoitteen mukaisesti 15 %:iin kaikista matkoista vuoteen 2024 mennessä, saavutetaan terveyshyötyjä arviolta 8,3 miljoonaa euroa vuodessa. Liikunnan lisääminen on parasta terveydenedistämistä – rakennetaan Espoosta liikkujan kaupunki.

Tiina Elo
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.)

Lari Karreinen
Teknisen lautakunnan varajäsen (vihr.)

Kirjoittajat pyöräilevät työmatkoja ympäri vuoden