Hallitusohjelman linjaukset tiukentavat karulla tavalla kuntien taloutta. Kunnissa ei pidä nyt kuitenkaan lamaantua leikkauspäätösten alla, vaan on keskityttävä entistä aktiivisemmin luomaan kasvua ja elinvoimaa kestävästi.

Maapallomme ei kestä nykyistä kulutustahtia. Ilmastopäästöt on saatava kuriin ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäytettävä. Suomella ja erityisesti suurilla kaupungeilla on merkittävä rooli,kun etsitään ratkaisuja maapallon pitämiseksi elinkelpoisena.

– Espoon on oltava kärkijoukoissa mahdollistamassa tätä kehitystä. Se vaatii panostuksia myös kaupungilta, painottaa ympäristölautakunnan puheenjohtaja Henna Partanen.

Hallitusohjelmassa on yhdeksi kärkihankkeeksi on nostettu hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen kustannustehokkaasti. Julkista sektoria kannustetaan hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin.

Pääkaupunkiseudun kaupungit puolestaan linjasivat yhteisissä hallitusohjelmatavoitteissa, että haluavat rakentaa seudusta kansainvälisesti merkittävän smart city-, clean tech- ja biotekniikkakokeilu- ja esimerkkialueen.

– Espoolla on nyt näytön paikka. Piloteista ja kokeiluista on päästävä pysyviin käytäntöihin. Asetetaan konkreettiset tavoitteet aurinkopaneelien määrälle, edellytetään sähköbussien käyttöä metron liityntäliikenteessä, parannetaan energiatehokkuutta ja asetetaan kilpailutuksiin ehtoja parhaan käytössä olevan teknologian käyttämisestä, esittää kestävä kehitys -ohjelmaryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell.

Kunnissa puhdasta teknologiaa pystytään edistämään erityisesti elinkeinopolitiikalla, maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisuilla sekä energiatuotannolla ja -käytöllä. Avainasemassa ovat kuntien omat hankinnat.

Espooseen tarvitaan lisää kestävien hankintojen osaamista.

– Uudenlainen teknologia vaatii uudenlaista osto-osaamista. Viime päivien uutisointi tuhansien tietokoneiden katoamisesta on huolestuttava esimerkki siitä, että hankintaosaamisessamme on petrattavaa, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Hyvätkään strategiapäätökset eivät auta, jos kenelläkään ei ole aikaa ja taitoa niitä toteuttaa.

– Jokaiseen hankintaan ja kilpailutukseen on saatava mukaan kestävän kehityksen kriteerit. Kilpailutusosaamista ei voi ulkoistaa markkinoille, päättää Elo.