Vähän olen vielä kesäterässä, kun raportointi maanantain kokouksesta on viivästynyt. Asiat päätettiin valtaosin esityksen mukaan, vain hankintalakilausuntoon tehtiin muutoksia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Espoon kaupungin vastaus työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Nostin siin, että lausuntopohjassa ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten merkitys jäivät vähäiselle  huomiolle. Kaupunginjohtaja täydensi lausuntoa seuraavasti:

”Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää yhteiskunnallisesti merkittäviä tavoitteita (taloudellisuus, ympäristöystävällisyys, sosiaalinen tasa-arvo ym.). Uusi hankintalaki mahdollistaa entistä paremmin ympäristö- ja sosiaalisten kriteerien huomioimisen hankinnoissa.

Vastuullinen toimintatapa tuo yhteiskunnan kannalta positiivisia ja taloudellisesti kestäviä tuloksia ja on Espoon kaupungin strategian mukaista toimintaa. Asian edistäminen vaikuttavasti ja tehokkaasti edellyttää hyvää kaupungin sisäistä koordinointia, keskustelua markkinoiden kanssa olemassa olevista ja kehitteillä olevista ratkaisuista sekä kansallista sparrausta hyvien käytäntöjen jakamiseksi.”

Tämä oli hyvä lisäys. Nyt pitää vaan varmistaa, että kaupungin hankintatoimella on resurssit ja riittävä osaaminen vastuullisten hankintojen tekemiseen.

Eniten keskustelua herätti se, pitäisikö ulosmyynnin rajaa tiukentaa direktiivin mukaisesta 20%:sta. Lausuntopohja lähti siitä, että ei ole syytä säädellä direktiiviä tiukemmin. Ari Konttas (kok) esitti, että laissa pitäisi asettaa raja 10%:iin. Tämä esitys kuitenkin kaatui äänin 8-7, puolesta olivat kokoomusryhmä ja Teemu Lahtinen (ps).

Lausunnossa kuitenkin todetaan, että 20% ulosmyyntiosuus ja toimiminen kilpailuilla markkinoilla ei ole Espoon strategian mukaista ja että Espoo tulee soveltamaan liikkumavaran mahdollista 20 % ylärajaa ainoastaan yksittäisissä poikkeustapauksissa (esimerkiksi tilanteissa joissa toimivia markkinoita ei ole).

Hyvä näin.