Tässä ensi maanantain tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Isoimpana asiana ensi vuoden talousarvion investointiosa.

– Viiden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

TA-Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa neljän asumisoikeushankkeen rakentamista varten yhteensä 40 asuntoa. Kolme hankkeista sijaitsee Saunalahdessa Saunaniemi 1 kaava-alueella. Yksi sijaitsee Kurttilassa Kurtinmalmin kaava-alueella ja sisältää 61 asuntoa.

AVAIN Asumisoikeus Oy:n hanke sijaitsee Saunalahdenportin asemakaava-alueella. Asuntoja on tulossa 51.

Kaikkien viiden hankkeen kunnallistekniikka valmistuu vuonna 2015. Myös kaavoituksen näkökulmasta rakentaminen on mahdollista.

Puolestani ok, mutta edelleen pitää pitää huoli, että Saunalahdessa asuntorakentaminen pysyy monimuotoisena.

– Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Auroran asukaspuisto ja nuorisotila toteutetaan Järvenperässä (os. Kulloonmäentie 20) sijaitsevan, vuonna 1892 valmistuneen Auroran päiväkodin tiloihin. Rakennuksen koko on 320 hym2. Päiväkodin toiminta siirtyy uuden Auroran koulun tiloihin, jonne tulee myös neuvola.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla. Suunnittelussa huomioidaan rakennuksen rakennushistoriallinen merkitys ja muutostyöt suunnitellaan rakennuksen historiallista arvoa kunnioittaen.

Hanke tukee tilojen yhteiskäyttöä siten, että kaikki tilat ovat yhteiskäytössä. Asukaspuistotoiminta ajoittuu aamu- ja päivätoimintaan ja nuorisotoiminta iltapäivään ja iltaan sekä viikonloppuihin. Henkilökunta toimii yhteistyössä ja järjestää toimintaa yhteisesti suunnitellen.  Tiloja voidaan vuokrata tilanteen mukaan myös muille käyttäjäryhmille. Tiloihin mahtuu 60 ihmistä kerrallaan.

Tämä on kaupungin oma hanke. Kustannusarvio on 1,058 me.

Peruskorjauksen myötä tilojen vuokra käyttäjille tulee jonkin verran nousemaan. Auroran päiväkodin toimitilavuokra on tällä hetkellä 63 600 euroa/vuosi. Korjauksen jälkeen vuokra tulee olemaan yhteensä noin 80 000 euroa/vuosi, kymmenen vuoden jälkeen 67 600 euroa / vuosi.

Korjaustyöt alkavat 2016 ja valmista pitäisi olla kesäkuussa 2017. Rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2017.

Tämä on hyvä ja tärkeä hanke. Yksi arvokas vanha rakennus saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön ja avoimeksi asukkaille.

– Pohjois-Tapiolan päiväkodin hankesuunnitelman muutos

Päiväkoti piti alunperin peruskorjata ja laajentaa 2013 hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.

Kuntotutkimusten tarkennuttua on kuitenkin todettu, että rakennuksen vuonna 1969 valmistuneen osan korjausaste on arvioitua huomattavasti korkeampi. Vanhan rakennuksen purkaminen kokonaan ja sen korvaaminen uudisrakennuksella tulee kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi ja uudisrakennuksen pohjaratkaisu on tehokkaampi. Uudisrakennukseen on mahdollista toteuttaa Espoon päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiset, päivähoidon toiminnan tarpeisiin sopivat uudenaikaiset elinkaarikustannuksiltaan edullisemmat tilat.

Muutetussa hankesuunnitelmassa lapsiryhmien määrä pysyy samana (8 ryhmää, rakenteellinen hoitopaikkamäärä 168) eikä siihen sisälly toiminnallisia muutoksia. Uusi päiväkoti korvaa nykyisen Pohjois- Tapiolan päiväkodin.

Päiväkodin koko on 1 424 hym2 ja kustannusennuste on 7,2 me. Arvioidut käyttötalousmenot ovat yhteensä 1,23 milj. euroa, joista henkilöstö- ja toimintamenot lisäyksenä nykyiseen 650 000 euroa/vuosi ja toimitilavuokra 579 000 euroa / vuosi.

Nykyisen päiväkodin toimitilavuokra (4-ryhmäinen päiväkoti) on 176 693,12 euroa / vuosi.
Valtuuston hyväksymässä vuoden 2015 investointiohjelmassa päiväkodin kustannusarvio on 6,957 milj. euroa. Suunnittelulle on rahoitus vuodelle 2015 ja rakentamiselle vuosille 2016 – 2017.

Hankkeen aikataulun mukaan Pohjois-Tapiolan päiväkoti valmistuu kesällä 2017.
Hyvä että tehdään kokonaan uusi. Hankkeella on kiire, sillä päiväkotipaikoista on Tapiolassa huutava pula. Kustannustasoon pitäisi päästä paremmin kiinni. Tässä hankkeessa se on vajaa 43 000 euroa / hoitopaikka ja reilu 3300 e / brm2.

– Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 – 2020 investointien osalta

Investointiohjelmaa määrittää valtuuston asettama 180 me investointikatto, joka on asetettu kaupungin nettoinvestoinneille vuosille 2016 – 2020. Osin sitä kierretään yhtiöhankkeilla, joista investointiohjelmassa näkyvät lainanlyhennykset. Sekin summa kasvaa vuosittain.

Tilakeskus-liikelaitoksen alustavassa esityksessä omaan taseeseen rakennettaville uudisrakennuksille ja peruskorjauksille on varattu rahaa seuraavasti:

2016: 67,8 me
2017: 49,6 me
2018: 61,5 me
2019: 67,2 me
2020: 57,4 me

Summasta 6,7 me varattu vuosittain elinkaarta jatkaviin investointeihin. Koska sisäilmaongelmaisia riskikohteita on edelleen, on tätä summaa tarpeen kasvattaa. Näin saadaan mittavammille peruskorjauksille lisäaikaa ja samalla voidaan suunnitella tarvittavat laajennustarpeet huolella.

Yhtiöhankkeiden investoinneille on varattu rahaa seuraavasti:

2016: 88,6 me
2017: 41,8 me
2018: 72,4 me
2019: 66,3 me
2020: 20 me

Perusparantamiseen on varattu vuosittain 9 milj. euroa.

Osakeinvestoinnit ovat yhtiöhankkeiden lainanlyhennyksiin varatut summat. Osakeinvestointeihin on varattu rahaa seuraavasti:
2016: 17 me
2017: 19,8 me
2018: 25,3 me
2019: 30,2 me
2020: 32,1 me

Investointilista on koulujen ja päiväkotien osalta tiukka. Kasvavassa kaupungissa tarvitaan uusia hoito- ja koulupaikkoja sadoille lapsille ja nuorille vuosittain. Esimerkiksi lukiopaikkoja arvioidaan tarvittavan kuuden vuoden kuluttua noin satoja lisää, jos haluamme, että sama noin 60% ikäluokasta menee lukioon.

Tutustuimme viime viikolla virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa paikan päällä Leppävaaran koulukeskuksen, Viherlaakson koulun, Karhusuon koulun ja Hansakallion koulun hankkeisiin, joissa kussakin konkretisioituvat ne haasteet joiden kanssa painimme: Miten saadaan kustannukset pidettyä kurissa mittavissa peruskorjaus- ja laajennushankkeissa, miten varaudutaan  paremmin oppilasmäärien kasvuun, jotta vältytään kalliilta väliaikaisilta siirtotiloilta. Miten varmistetaan, että keskeiset linjaukset hankkeen sijoituskohteesta ja laajuudesta tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – hankesuunnitelmaa hyväksyttäessä ollaan jo auttamattomasti myöhässä.

Investointilista on tarpeisiin nähden niukka, ja nyt jo on nähtävissä, että jos sen mukaan mennään, paikat eivät tule riittämään. Tärkeintä on tehdä tietoisia päätöksiä ja sitä varten tarvitaan vaihtoehtoja ja niille kustannusarviot. Onko järkevämpää aikaistaa koulujen rakentamista, vai rakentaa väliaikaisia lisätiloja? Tai löytyykö korvaavia väistötiloja? Kaupungin kasvulla on hintansa.

Tekemistä siis riittää ja sivistystoimen ja tilakeskuksen yhteistyötä on edelleen tiivistettävä, jotta koulut ja päiväkodit saadaan pystyyn oikeaan aikaan ja oikeisiin paikkoihin. Yhteistyöhön onkin ryhdytty, mistä kiitos valmisteleville virkamiehille.

– Tilakeskus -liikelaitoksen vuoden 2015 seurantaraportti I

Tilakeskuksen organisaatiota uudistettiin vuoden alusta alkaen. Siirtokelpoisten tilojen hankinnassa on saatu käyttöön puitejärjestely, joka helpottaa tilojen hankintaa. Käynnissä on jälleen mittava organisaatiouudistus, kun valtuusto päätti tilaaja-tuottajatoimintojen yhdistämisestä. Työn alla on Espoon kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen yhdistäminen Tilakeskukseen siten että uusi organisaatio aloittaa ensi vuoden alusta. Tältä uudistukselta odotetaan mittavia tuottavuushyötyjä.

Tulostavoitteet näyttävät toteutuvan:

Tavoite 1: Liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoite on 9 me ylijäämäinen tulos. Tuloksen ennustetaan olevan noin 7,4 me ylijäämäinen ennen tilinpäätössiirtokirjauksia. Tilinpäätössiirtokirjaukset huomioiden, tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 12,4 milj. euroa ylijäämäinen

Tavoite 2: Liikelaitoksen investoinnit ovat enintään valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukaiset. Muutetun talousarvion mukaan investointien enimmäismäärä on 93,3 milj. euroa. Investointien ennustetaan olevan 88,7 milj. euroa.

Painiityn päiväkodin ja avoimen päiväkodin ennustetut kustannukset ylittävät noin 300 000 eurolla talousarvioon varatun määrärahan. Siirtokelpoisiin toimitiloihin käytettävät kustannukset ylittävät noin 800 00 eurolla talousarviossa varatun määrärahan. Näihin ylityksiin esitetään siirrettäväksi  tarvittavat rahat Suviniityn päiväkotiin ja neuvolaan varatusta summasta.

Muutama uudisrakennuskohde on viivästynyt tavoiteaikataulusta, mutta parannusta on tapahtunut edellisiin vuosiin verrattuna. Myös kustannusarviot näyttävät pitävän melko hyvin.

– Valtuustoaloite valvontakameroiden saamiseksi kaikkiin Espoon kouluihin ja oppilaitoksiin (Kh-Kv-asia)

Hanna Kiljusen (kok.) aloite, jossa esitetään, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin valvontakameroiden hankkimiseksi ja asentamiseksi kaikkiin espoolaisiin kouluihin ja oppilaitoksiin.

Vastauksessa todetaan, että kaikkiin uusiin kohteisiin asennetaan ulkoalueiden valvontajärjestelmä.

Lisäksi Tilakeskus on vuosittain asentanut ulkoalueiden valvontaan tarkoitetun kamerajärjestelmän muutamaan sellaiseen käytössä olevaan koulukiinteistöön, josta järjestelmä vielä puuttuu. Järjestelmän hankinta- ja asentamiskulut ovat kohteesta riippuen noin 40 000 euroa / kiinteistö. Kohteiden valinnassa on priorisoitu kohteita, joissa on esiintynyt paljon ilkivaltaa tai muuta häiriötä.

Noin kolmestakymmenestä Tilakeskuksen omistamasta koulukiinteistöstä puuttuu vielä ulkoalueiden valvontaan tarkoitettu kamerajärjestelmä. Siirtokelpoisiin koulurakennuksiin valvontajärjestelmiä ei ole asennettu, koska kyse on väliaikaisista rakennuksista.

Ja lopuksi todetaan, että Tilakeskus tulee jatkamaan puuttuvien kamerajärjestelmien asentamista saamansa vuosikorjausbudjetin puitteissa.