Tila- ja asuntojaosto päätti tänään osaltaan investointiohjelmasta vuosille 2016-2020. Muut asiat päätettiin esityksen mukaan, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 – 2020 investointien osalta

Käytiin hyvä keskustelu tilakustannusten hallinnasta ja tulevaisuuden kasvupaineisiin varautumisesta. Investointikatto 180 me on tiukka, mutta sen puitteissa on pystyttävä tarjoamaan terveelliset ja turvalliset koulu- ja päiväkotitilat espoolaislapsille. Jokaista hankkeen tarkoituksenmukaisuutta on pystyttävä arvioimaan varhaisessa vaiheessa ja tähän on jaostonkin päästävä paremmin kiinni.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutos- ja lisäysesitykset:

Varapuheenjohtaja Kirsi Åkerlund (kok.) esitti, että elinkaarta pidentävien investointien määrärahaa vuodelle 2016 korotetaan 6,7 miljoonasta 10 miljoonaan euroon. Kannatin esitystä. Nämä rahat ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja niillä voidaan ennaltaehkäistä akuuttien hätäväistötilanteiden syntyä. Se tulee kaupungille pitkässä juoksussa edullisemmaksi. Tilakeskuksen tehtäväksi jää selvittää, miten 3,3 me pystytään sopeuttamaan investointiohjelman sisällä, jotta investointikatto ei ylittyisi. Joka tapauksessa akuutit korjaukset on tehtävä ja mieluummin hyvissä ajoin kuin pakon edessä.

Koska huoli koulutilojen riittävyydestä eri puolilla Espoota on todellinen, esitin että jaostolle tuodaan selvitys oppilasmäärän kasvun tuomista tilatarpeista sekä niiden toteutusvaihtoehdoista siten, että välttämättömät  investoinnit voidaan toteuttaa suunnitelmakaudella. Näin vältytään tilanteilta, joissa siirtokelpoisia tiloja joudutaan hankkimaan kiireisellä aikataululla, kun tilat loppuvat. Näin kävi viimeksi Hansakallion koulussa.

Listan hankkeista Karhusuon koulun peruskorjaus ja laajennus yhtenäiskouluksi herätti eniten keskustelua. Siksi teimme esityksestäni lisäpäätöksen, että ennen hankesuunnitelman hyväksymistä selvitetään vaihtoehdot toteuttaa tarvittava lisärakentaminen laajempaa aluetta palvelevasti ja kustannustehokkaasti siten, että tarvittavat oppilaspaikat ovat käytössä 2020 mennessä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle vaihtoehtoja on jonkin verran esiteltykin, mutta tarkempaa selvitystä kaivattiin jaostolle, jotta voidaan varmistua 30 me hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta pitkällä tähtäimellä. Kustannuksia nostavat todella jyrkkä ja vaikeasti rakennettava tontti sekä tarvittavat liikennejärjestelyt. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että tarvittavat yläkoulupaikat Pohjois-Espoon tarpeisiin valmistuvat ajoissa.

Näillä eväin investointiohjelmaesitys lähti kaupunginjohtajan valmisteluun. Lautakunnat antavat omat esityksensä 24.8. mennessä. Jaoston käsittelyn kannalta olisi kyllä mielekästä, että käyttäjälautakuntien esitykset olisivat käytössämme omaa esitystä tehdessämme. Prosessissa riittää parannettavaa.