Tänään valtuusto päätti Espoo Cateringin tulevaisuudesta. Käytiin pitkä ja monipolvinen keskustelu, jossa näkyi selvästi salin kahtiajako. Kokoomus kannatti vahvasti in house yhtiötä, salin vasen laita kannatti yhtä vahvasti liikelaitoksen säilyttämistä. Kiistakapulana oli lain tulkinta siitä, onko Espoo Cateringin nyt harjoittama ulkoinen myynti vähäistä vai ei.

Vihreiden ryhmässä kannanmuodostus oli poikkeuksellisen vaikeaa, koska valmistelu on heppoista. Sitä asiaa yritimme korjata kaupunginhallituksessa esittämällä palautusta, joka hävisi niukasti.

Meidän Saara Hyrkkö teki tärkeitä lisäysesityksiä yhtiövaihtoehtoon, joita olin itsekin muotoilemassa ja kannatin:

Valtuusto päättää lisäksi

– että Espoo Cateringin palveluiden tulee jatkossakin säilyä kaupungin omassa hallinnassa ja valtuuston ohjauksen ja omistajaohjauksen alaisuudessa, jotta voidaan huolehtia palvelutasosta, ruoan laadusta ja toiminnan vastuullisuudesta.

– että in house -yhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta henkilöstön työehtoja. Kaupungin tahtotila on, että yhtiön henkilöstön työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna vähintään Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja.

– että ruokahuollon järjestämistavan muutoksesta aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset tilaajatoimialoille (varhaiskasvatus, opetus, sosiaali- ja terveyspalvelut) on kompensoitava budjettijärjestelyin.

– että perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksessä on huolehdittava, että valtuutettujen tiedonsaantioikeus ruokapalveluiden järjestämisestä ei saa heikentyä kohtuuttomasti.

Vaikka osa ryhmästä kannatti liikelaitoksen säilyttämistä, päätimme esittää parannuksia in house -vaihtoehtoon, koska näytti selvältä, että se saa enemmistön tuen (kok + rkp + kesk + osa perussuomalaisista). Valitettavasti neuvotteluissa nämä esitykset eivät saaneet tukea, vaan ne jouduttiin äänestämään salissa yksitellen.

Ensin äänestettiin Ulf Johanssonin ja perussuomalaisten palautusesityksestä, joka hävisi niukasti äänin 41-34.

Hyrkön lisäysesitykset hävisivät kaikki Kokoomuksen, Rkp:n, Keskustan ja kolmen perussuomalaisen voimin. Todella surkeaa, kun kyse oli paljolti virkamiestenkin allekirjoittamista linjauksista. Kuvastaa myös tämän hetken neuvotteluilmapiiriä. Surullinen olen.

Lopuksi äänestettiin demareiden hylkäysesityksestä, joka olisi tarkoittanut liikelaitoksen toiminnan jatkamista. Esitys hävisi äänin 34-41. Eli Espoo Cateringista tehdään in house yhtiö. Vihreiden ryhmä äänesti kokonaisuudessaan liikelaitoksen säilyttämisen puolesta. Näin tein siis itsekin, koska emme saaneet yhtiöttämistä ohjaaville linjauksille tukea. Nyt on keskitettävä kaikki tarmo yhtiön perustamiseen ja konserniohjaukseen, jotta saamme Cateringin hyvän työn jatkumaan ja henkilöstön luottamuksen palautettua.

Alla keskustelun lopulla pitämäni puheenvuoro, jossa korostin mm. Espoo Cateringin ansiokasta työtä kestävän kehityksen ja vastuullisten hankintojen edistämisessä.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Espoon ruokapalveluiden tulevaisuudesta päättäminen on kaupungin kannalta merkittävä strateginen valinta, sen osoittaa tänään käyty keskustelu. In house yhtiön perustamista on perusteltu sillä, että  yhtiömallissa pystytään parhaiten kehittämään Espoo Cateringin toimintaa ja turvaamaan nykyiset palvelut kaupungin omana toimintana.

Paikoin keskustelu on ollut laadukasta, paikoin harmittaa, että argumentit menevät vikaan. Kaupunginhallituksessa yritimme parhaamme mukaan saada valtuustolle perusteellisempaa aineistoa päätöksenteon pohjaksi, tässä on tulos.

Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että Espoo Cateringin palvelut säilyvät kaupungin omassa hallinnassa ja valtuuston tiukassa ohjauksessa. Tämä siksi, että valtuuston on voitava varmistaa että palvelutaso säilyy ja että  ruoka on laadukasta ja vastuullisesti tuotettua.

Perusteluissa ovat korostuneet talous- ja tuottavuusluvut. Valitettavan vähälle huomiolle on jäänyt ruoan laatu ja päätöksen kokonaisvaikutukset kaupungille sekä vaikutukset henkilöstön asemaan.

Espoo on strategiassaan sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen. Suuren kaupungin ruokahankinnoilla voidaan vaikuttaa niin ilmastopäästöihin kuin työoloihin ja tukea paikallista ruoantuotantoa.

Tämän lisäksi koulu- ja päiväkotiruoalla on valtava merkitys lasten terveydelle ja hyvinvoinnille. Juvonen ja Nevalainen käyttivät tästä hyvät puheenvuorot.

Espoo Catering on pystynyt liikelaitoksena parantamaan merkittävästi tuottavuuttaan. Samalla se on pystynyt ansiokkaasti edistämään luomu- ja lähiruoan sekä Reilun kaupan tuotteiden käyttöä – niukoista resursseista huolimatta.

Kiitos tästä kuuluu ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilökunnalle.

In house yhtiö -esityksen valmistelussa on korostettu, että Espoo Cateringin toiminnot jatkuvat entisellään. Olen kuitenkin huolissani siitä, että in house yhtiön omistajaohjaus rajoittuu tuottavuuslukujen seurantaan, eikä ruoan laadulle, kestävän kehityksen ponnisteluille tai koulujen ja päiväkotien osallistamiselle aterioiden suunnitteluun jää tilaa.

Siksi omistajaohjauksen terävöittäminen on ensiarvoisen tärkeää, mikäli yhtiöittämiseen päädytään.

Toinen keskeinen näkökulma ovat henkilöstön edut. Pidän valitettavana, että valmistelussa on lähdetty etsimään säästöjä heikommasta työehtosopimuksesta, vaikka naapurikaupungeissa Vantaalla ja Helsingissä on päädytty ottamaan käyttöön KVTESiä lähinnä vastaava Avaintyönantajien työehtosopimus.

Siksi kannatan Hyrkön tekemiä lisäysesityksiä, kun näyttää siltä että in house yhtiön perustaminen saa tässä salissa enemmistön tuen. Toivon, että myös Hyrkön esityksille löytyy enemmistön tuki.

Korostan vielä, että pääosa niistä on sellaisia, jotka virkamiehet ovat linjanneet valmistelun lähtökohdiksi:

– Espoo Cateringin nykyisten palveluiden tulee jatkossakin säilyä kaupungin omassa hallinnassa. Tämähän on valmistelun lähtökohta.

– Yhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta henkilöstön työehtoja. Näin on toimittu naapurikaupungeissa, on surkeaa, jos Espoo ei halua profiloitua hyvänä työnantajana.

– järjestämistavan muutoksesta aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset tilaajatoimialoille kompensoidaan. Valmistelijat vakuuttavat että näin on tarkoitus toimia.

– valtuutettujen tiedonsaantioikeudesta on huolehdittava. Helsingissä on päätetty näin, minusta avoimuuden puolesta liputtava Espoo ei voi tyytyä vähempään.

Näiden lisäysten merkitystä on vähätelty. Hyrkön ja Hopsun tavoin näen ongelmalliseksi, jos valtuuston enemmistö aktiivisesti vastustaa näitä linjauksia.