Tiedote 24.8.2015

Kaupunginjohtaja valitsi rahoitusjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Konttaksen (kok.). Konttaksella on vankka rahoitusalan työkokemus. Lisäksi hän on keskeinen espoolainen kokoomusvaikuttaja.
Rahoitusjohtaja on osa kaupungin johtoryhmää ja osallistuu siten keskeisesti asioiden valmisteluun.

– Rahoitusjohtajana Konttaksen on ensimmäiseksi ja nopeasti ansaittava kaikkien valtuustoryhmien ja kuntalaisten luottamus. Kovan kokoomuslinjan on vaihduttava tasapuoliseen ja analyyttiseen eri vaihtoehtojen valmisteluun, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Espoossa on aiemminkin valittu johtaviin virkoihin keskeisiä kokoomuspäättäjiä.

– Meidän on pidettävä huoli siitä, että Suomen toiseksi suurimman kaupungin johtotehtävät kiinnostavat huippuammattilaisia myös politiikan ulkopuolelta. On huolestuttavaa, jos syntyy kuva, että paikkoihin on etukäteen vahvat poliittiset hakijat, vaikka haut ovat muodollisesti epäpoliittisia ja avoimia, pohtii Elo.

Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Kunnista on tullut monialaisia kuntakonserneja, joiden johtaminen edellyttää entistä laajempaa ammatillista osaamista ja johtamistaitoja. Koska kunnissa tehdään merkittäviä asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä, on tärkeää saada niihin päteviä johtajia.

– Viimeistään rahoitusjohtajan valinta osoitti, että Espoossa tarvitaan suuri johtamisremontti, jotta eri puolueiden linja näkyisi myös valmistelussa. Vihreät ovat esittäneet harkittavaksi pormestarimallin käyttöönottoa viimeksi toimialajohtaja Loukon seuraajaa valittaessa, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Vihreät eivät jaa näkemystä siitä, että Espoossa ei ole ongelmaa tai epäselvyyttä viranhaltijavalmistelun ja luottamushenkilöpäätöksenteon välillä.

– Nykytilanteessa muodollisesti puolueettomat viranhaltijajohtajat käyttävät käytännössä suurta poliittista valtaa. Pormestarimallissa erotetaan selkeästi poliittinen johtaminen ja ammattijohtaminen toisistaan, jatkaa Hopsu.

Luottamushenkilöorganisaation ja johtamisjärjestelmän toimivuuden tarkastelu aloitetaan tänä syksynä.

– Tavoitteena on poliittisen johtamisen vahvistaminen sekä viranhaltijavalmistelun ja luottamushenkilöpäätöksenteon välisen työnjaon selkiyttäminen. Se on välttämätöntä johtamisjärjestelmän läpinäkyvyyden ja toimivuuden kannalta. Johdonmukainen ja selkeä päätöksenteko lujittaa kansalaisten luottamusta kunnan toimintaan, päättävät Elo ja Hopsu.

Lisätietoja:
Tiina Elo, p. 045 261 7447
Inka Hopsu, p. 040 758 9545