Tässä raporttia viime maanantain kaupunginhallituksesta. Sinänsä raportoitavaa on laihanlaisesti, sillä asiat päätettiin esityksen mukaan tai jätettiin pöydälle. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia)

Asia jäi pöydälle ryhmien neuvotteluja varten, mutta kuulimme kuitenkin esittelyn ja saimme esittää kysymyksiä. Kaupunginjohtajan esitys löytyy täältä.

Isoimmat kipukohdat ovat varhaiskasvatuksen puolella. Palkkarahoissa on vajetta 3,4 me, joka on tarkoitus kattaa hallituksen heikennysten toimeenpanolla (ryhmäkokojen kasvattaminen + päivähoitomaksujen korotukset). Ryhmäkokojen kasvattamisen säästövaikutukseksi arvioidaan noin 1 me.

Lisäksi kaupunginjohtajan esityksessä on sisällä Espoo-lisän rajaaminen alle 2-vuotiaille. Tässä seurattaisiin muiden pääkaupunkiseudun kuntien linjaa. Espoo-lisän leikkauksella on laskettu olevan 1,6 me säästövaikutus. Alle 2-vuotiailta leikattaisiin 18 e/kk ja yli yli 2-vuotiailta lisä (218,37 e/kk) leikattaisiin kokonaan pois. Uudistus astuisi voimaan 1.3. lähtien ja koskisi hieman alle 2000 perhettä.

Sosiaali- ja terveystoimen menokehitys kasvaa 3,3%. Talousarvio on tiukka ja vain 1,7 me lisärahasta voidaan sijoittaa palvelutuotannon kasvattamiseen. Tänä vuonna Espoo maksaa 17 me ns. sakkomaksua pitkäaikaistyöttömistä.  6 me osuus sosiaali- ja terveyspuolen lisärahasta asiakasmaksujen korotuksista hallituksen päättämiin ylärajoihin. Summista ja niiden vaikutuksista ei kuitenkaan ole tietoa. Tämä huolettaa.

Kulttuuritoimen osalta huoli on 0,5 me säästötarpeesta, joka johtuu Matinkylän palvelutorin korkeista tilankäyttökustannuksista. Kulttuurilautakunta päätti käyttää juustohöylää vajeen kattamiseen. Se tarkoittaa matalan kynnyksen kulttuuripalveluista karsimista.

Samoin liikuntapuolella on tilanne, että Leppävaaran kunnostetun uimahallin ja maauimalan käyttökustannuksiin ei ole varattu rahaa. Liikunta- ja nuorisopuolen säästötarve on 0,6 me ja lautakunta on päättänyt nipistää mm. koulun kenttien kunnossapidosta (ei jäädytetä ennen kuin tulee kunnon pakkaset) ja saaristoveneen kulkemisesta.

Ei kyllä ole kestävää, jos uusia toimintoja suunniteltaessa ei huomioida käyttökuluja, vaan uusien tilojen avaaminen tarkoittaa muista palveluista karsimista. Vähintäänkin tämän pitäisi olla tiedossa kun päätöksiä tehdään.

– Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin yksimielisesti.

– Tillinmäki, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 420603, 42. kaupunginosa Saunalahti

Byman esitti palautusta jota kukaan ei kannattanut. Hyväksyttiin siis.

– Kolmen kiinteistön ostaminen Vanhakartanon kaupunginosasta

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

– EKKV-selvitys

Lista-asioiden ulkopuolelta kuultiin esitys Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvityksen (EKKV) tilanteesta. Saman esittelyn sai myös valtuuston neuvottelutoimikunta. Yhteistyöselvitys on valmistunut ja sen pohjalta tuodaan kuntiin hyväksyttäväksi yhteistyösopimus. Tiistaina käsittelimme samaa asiaa EKKV-ohjausryhmässä, johon kuulun ja hyväksyimme osaltamme sopimuksen hyväksyttäväksi kunnissa.