porkkala_TomiJärvinen

Kuvaaja: Tomi Järvinen

Julkaistu Länsiväylässä 25.11.2015

Suomi viettää parin vuoden kuluttua 100-vuotisjuhliaan ja sitä on tarkoitus juhlistaa muun muassa uuden kansallispuiston perustamisella. Porkkalan kansallispuisto sopii juhlavuoteen erinomaisesti, koska siellä  yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla maamme vaiherikas historia ja monimuotoinen luonto.

Saariston uniikkeihin erityispiirteisiin perustuva Porkkalan kansallispuisto olisi sekä Kirkkonummen että koko Helsingin seudun yhteinen vetovoimatekijä alueen kansainvälisessä markkinoinnissa. Nuuksion kansallispuisto erämaisine metsineen ja Porkkala Suomen ainoana maitse saavutettavana merellisenä kansallispuistona muodostaisivat houkuttelevan luontomatkailun kohdeparin aivan metropolimme reunalla.

Paikallinen tuki kansallispuiston perustamiselle on olemassa ja tarvittavat selvitykset on tehty. Kirkkonummen kunta on antanut myönteisen lausunnon kansallispuistosta. Myös Espoon valtuusto on maaliskuussa 2014 ottanut myönteisen kannan kansallispuistohankkeeseen. Kansallispuistoa perustettaessa tulee luonnollisesti turvata alueen asukkaiden mahdollisuudet harjoittaa ja kehittää elinkeinotoimintaansa myös tulevaisuudessa.

Paikallisesti keskustelua on herättänyt tien mahdollinen ruuhkautuminen kansallispuistokävijöistä. Ehdotetusta kansallispuistosta suurin osa on kuitenkin merta, jolloin vesiliikenteen kehittämisen on nähty helpottavan liikenneongelmaa. Esimerkiksi saaristoreitti Espoosta kansallispuistoon tarjoaisi elämyksellisen saapumistavan Porkkalaan ja mahdollisuuden tutustua myös saaristoon.

Espoossa on parhaillaan valmisteilla saariston osayleiskaava, jolla halutaan luonto- ja maisema-arvojen säilyttämisen lisäksi mahdollistaa saariston monipuolinen merellinen virkistyskäyttö. Saaristossa on paljon matkailun ja vapaa-aikapalveluiden kehittämispotentiaalia.

Porkkalan kansallispuisto tarjoaisi myös Espoolle loistavan mahdollisuuden vahvistaa merellistä imagoaan. Espoon kannattaakin aktiivisesti tarjota omia suojelualueitaan osaksi kansallispuistoa, joka toimisi upeana ikkunana Helsingin seudun meriluontoon. Espoosta kansallispuistoon liitettäväksi sopivat ainakin kaupungin mailla sijaitsevat suojelualueet Pentalassa ja Stora Herrössä. Molemmat saaret ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Lisäksi kannattaa selvittää ainakin Kirkkonummen ja Espoon rajalla sijaitsevan Espoonlahden Natura 2000 -alueen liittämistä osaksi kansallispuistoa.

Porkkalan kansallispuisto toimisi oivallisena Espoon ja Kirkkonummen yhteistyöhankkeena luontomatkailun ja saariston virkistyskäytön kehittämiseksi. Toivomme, että Espoon kaupunki osaltaan tukee kansallispuistohanketta.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.)
Espoo

Minna Hakapää
kunnanvaltuutettu (vihr.)
Kirkkonummi