Maanantaina on tämän vuoden viimeinen tila- ja asuntojaoston kokous. Tässä lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Päätettävien asioiden lista on kohtuullisen kevyt, mutta keskusteltavaa riittänee selostusasioista ja listan ulkopuolella.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan kaksi selostusta:
– Karhusuon koulun tilanne, Carl Slätis
– Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen ARA-prosessi, Anne Savolainen

Tärkeää, että saamme kattavan selostuksen Karhusuon koulun tilanteesta. Koulun vanhempainyhdistykseltä tuli lausunto, johon olen pyytänyt selostuksessa vastaamaan. Karhusuon väistöstä 1.1.2016 alkaen järjestetään vanhemmille infotilaisuus 2.12. valitettavasti samaan aikaan on valtuuston talousarviokokous.

Vanhempainyhdistys on vaatinut seuraavaa:

1) 3-6-luokkalaisten väistön tulee olla mahdollisimman lyhyt ja väliaikainen, se ei saa kestää kevätlukukautta 2016 pidempään.
2) Koulun pidempiaikaisten väistötilojen on oltava käytettävissä Karhusuon koulun välittömässä läheisyydessä syyslukukauden 2016 alussa.
3) Karhusuon koulukeskushanketta tulee edistää kiireellisenä siten, että koulukeskus on valmiina ja käytössä kokonaisuudessaan viimeistään syksyllä 2020.
4) Oppilaiden kuljetusjärjestelyt väistön aikana on taattava.
5) Tästä poikkeuksellisen kiireellisestä väistöratkaisusta tulee esittää perustelut.

Selostuksen lisäksi on hyvä käydä jaostossa palautekeskustelu eilisiltaisesta käyttäjälautakuntien ja jaoston yhteisestä iltakoulusta, jonka teemana oli tilakustannusten saaminen kuriin. Kuulimme hyvää dataa kustannusten syntymisestä ja pohdimme miten hankkeita koskevaa päätöksentekoa on syytä muuttaa, jotta päästään paremmin vaikuttamaan kustannustekijöihin hankkeen alkuvaiheessa. Tämä pohdinta pitää nyt muuttaa toiminnaksi ja päätöksiksi.

– Toimitilojen vuokraus Espoon Elä ja Asu Oy:ltä osoitteesta Hansakartano 4

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus oli Espoon ensimmäinen. Se on Espoon asuntojen rakentama ja ollut vuokrattuna kaupungille 1.1.2012 alkaen. Kaupunki osoittaa vuokralaiset ja järjestää kohteessa tarjottavia sosiaalipalveluita asukkaille ja lähiseudun ihmisille kohteessa olevassa avopalvelukeskuksessa.

Tavoitteena on keskittää kaikkien Elä ja asu ‑kohteiden hallinnointi Espoon Elä ja Asu Oy:lle. Niinpä nyt esitetään, että Elä ja Asu Oy vuokraa kohteen Espoon asunnoilta ja kaupunki puolestaan vuokraa sen  Espoon Elä ja Asu Oy:tä. Niin Espoon asunnot kuin Espoon Elä ja Asu Oy ovat kaupungin kokonaan omistamia, joten tämä on kaupunkikonsernin sisäistä toimintaa.

Tilojen vuokraus Espoon Elä ja Asu Oy:ltä Tilakeskus -liikelaitokselle esitetään toteutettavan vastaavalla vuokrasopimuksella ehtoineen, kuin Espoon Elä ja Asu Oy vuokraa kohteen Espoon Asunnot Oy:ltä. Vuokrasopimus päättyy aikaisintaan 31.12.2044.

Toiminta jatkuu niin kuin ennenkin.

– Henkilöstön Furuholmin virkistysalueen hankesuunnitelman hyväksyminen

Furuholmin virkistysalue sijaitsee Suvisaaristossa, os. Bodöntie 4. Kiinteistöllä sijaitsee kahdeksan rakennusta. Päärakennus puretaan kuntotutkimusraportin suosituksen mukaisesti, samoin huonokuntoinen käymälärakennus. Kaksi kiinteistöllä sijaitsevaa rakennusta on vuokrattu kaupungin ulkopuoliselle vuokralaiselle. Muut vanhat rakennukset ovat joko tyydyttävässä tai huonossa kunnossa.

Palveluja lisätään rakentamalla ympärivuotiseen käyttöön uusi päärakennus TYHY-toimintaan ja neljä uutta majoitusmökkiä henkilöstön virkistystoimintaan. Uudet rakennukset ja vanha sauna liitetään vesi ja viemäriverkostoon.

Korjausten myötä kävijämäärien ennustetaan kasvavan. Jo pieni pintaremontti kahdessa mökissä nosti kävijämääriä selvästi vuonna 2014, jolloin henkilöstömökkejä vuokrattiin yhteensä 335 yöksi ja vierailijoita oli vuoden aikana kesäkaudella noin 1400. Neljän uuden majoitusmökin ja uuden päärakennuksen rakentamisen myötä kävijämäärän odotetaan kasvavan 4500 henkilöön vuodessa.

Espoon kaupungin esteettömyysasiamies on osallistunut hankesuunnitteluun ja esteettömyystavoitteiden asettamiseen hankkeessa.

Kyseessä on kaupungin oma hanke ja tavoitehinta on 1,058 me. Henkilöstön virkistysalueen uusien rakennusten vuokran on arvioitu olevan n. 100 070 e/v. Käyttäjä on konserniesikunta / henkilöstöneuvosto. 2.12. hyväksyttävässä talousarviossa hanke on ajoitettu vuosille 2016 – 2017.

Harmillista, että rakennukset on päästetty purkukuntoon. Hankkeessa on karsittu kustannuksia matkan varrella ja puolestani on ok laittaa paikat nyt kuntoon.

– Tilakeskus -liikelaitoksen lokakuun 2015 kuukausiraportti

Vähän hassua, että kuukausiraportti on jaostossa nyt, kun kaupunginhallitus käsitteli sen jo viime maanantaina. Raportissa ei näyttäisi olevan mitään yllättävää. Sitovat tulostavoitteet toteutuvat.

Uudisrakentamisen investoinnit eivät taaskaan toteudu talousarvion mukaisesti, syynä joidenkin hankkeiden suunnittelun viivästyminen ja tai rakentamisen siirtyminen.

– Asunto-ohjelman seuranta

Asunto-ohjelman toimenpiteiden toteutumisen seurantaa selostettiin jaoston viime kokouksessa, jolloin kehotimme valmistelemaan seuraavaan kokoukseen asian uudelleen ja pyytämään vastaukset vastuutahoilta niihin kohtiin, joissa on jääty asunto-ohjelman tavoitteesta.

Seurantaa on nyt päivitetty. Vain muutaman toimenpiteen ei voida katsoa tähän mennessä toteutuneen:

2. Uudistuotannosta vähintään 20 % (nyt 500 asuntoa) toteutetaan valtion tukemina kohtuuhintaisina vuokra-asuntoina

Alkavat asunnot 2012-15 ka. 2540 asuntoa/ vuosi (arvio), josta valtion tukemia
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja 389 asuntoa/ vuosi (15 %)

Valmistuvat asunnot 2012-15 ka. 2413 asuntoa/ vuosi (arvio), josta valtion tukemia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja 403 asuntoa/ vuosi (17 %)

3. Asuntotuotannosta noin 10 % (250 asuntoa) toteutetaan asumisoikeusasuntoina

Asumisoikeusasuntojen osuus v. 2012-15 alkaneista asunnoista 6%
Asumisoikeusasuntojen osuus v. 2012-15 valmistuneista asunnoista 8%

10. Espoon Asunnot Oy aloittaa vuosittain vähintään 300 valtion tukeman vuokra-asunnon rakentamisen

Alkaneet 2012-15 keskimäärin 196 asuntoa/ vuosi
Kaupungin luovuttamat/ varaamat sekä maankäyttösopimuksilla saadut tontit 1010 asunnon
(253 asuntoa/ vuosi) rakentamista varten

16. Espoo nostaa omatoimisille pientalorakentajille luovutettavien tonttien määrää

Vuoden 2014 omakotitonttihaun perusteella on luovutettu 77 tonttia, hakijoita 842
Vuoden 2015 omakotitonttihaussa luovutettavia tontteja 60 (Kalliomäen asemakaava-alue), hakijoita 152

Kaupungilla ei ole omassa omistuksessa tarpeeksi omakotirakentamiseen sopivaa raakamaata.
Pientalorakentajille luovutettavien tonttien määrän nosto edellyttäisi maanhankinnan
asettamista pakkolunastuksin maankäyttösopimusten edelle.

23. Espoo valmistelee konkreettisen suunnitelman opiskelijoille tarkoitettujen asuntojen tuotanto-ohjelmasta

HOASin kanssa on keskusteltu opiskelijoille tarkoitettujen asuntojen sijaintivaatimuksista. Rajattujen sijaintivaihtoehtojen vuoksi opiskelijoille tarkoitettujen asuntojen tuotanto-ohjelmaa ei ole voitu laatia.

Nämä ovat juuri niitä tärkeitä tavoitteita, jotka nostettiin ohjelmaan poliittisten neuvottelujen kautta. Pientalotonttien määrän kasvattaminen on Kokoomuksen lempilapsi. Esitetty keino ei sen sijaan ole heille mieluinen. Muutenkin seuranta on mielenkiintoista luettavaa asuntopolitiikasta kiinnostuneille.