Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston tämän aamuisen kokouksesta kokouksesta. Pisimmät keskustelut käytiin listan ulkopuolelta kuten ennakoin. Varsinaiset päätökset tehtiin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Karhusuon koulun tilanne:

Kuultiin Tilakeskuksen toimitusjohtajan selostus Karhusuon koulun väistöstä ja peruskorjauksesta. Vaikka merkitsimme selostuksen tiedoksi, on lähtökohta nyt, että valmistelu etenee sen mukaisesti.

Sisäilmaongelmien vuoksi koulun 3-6-luokkalaiset siirtyvät väistöön Lagstadin kouluun tammikuussa 2016. Pysyvät väistötilat 270 oppilaalle rakennetaan Karhusuon koulun yhteyteen viimeistään tammikuuhun 2017 mennessä. Mahdollisuutta saada tilat valmiiksi jo elokuuksi 2016 selvitetään henkilökunnan ja vanhempien toiveesta. Tämän pitäisi selvitä joulukuun aikana. Tilat tulevat nykyisten siirtokelpoisten viereen ja uusi kenttä rakennetaan suunnitellulle paikalle.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä svenska rum -lautakunta päättävät väistöstä kokouksissaan 16. ja 10.12.2015. Lagstadin väistöstä järjestetään huoltajille kuulemis- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 2.12. klo 18.00 Lagstadin koulun auditoriossa.

Pysyvä uusi kolmesarjainen yhtenäiskoulu rakennetaan Karhusuon koulun tontille. Nykyiset rakennukset puretaan ja koulu valmistuu viimeistään 2020. Päiväkoti on tarkoitus rakentaa muualle, ja sen sijoittamista Myllärintie 2:een tutkitaan.

Vanhojen rakennusten purkaminen ja päiväkodin siirtäminen muualle mahdollistavat koulun järkevämmän suunnittelun haastavalle tontille. Ja kun päiväkoti siirretään toisaalle, vältytään päiväkotilasten kuljetusten aiheuttamalta saattoliikenteeltä. Näillä keinoin hanke on helpompi toteuttaa ja toivottavasti saadaan myös kustannuksia alas. Koulun päivitettyä hankesuunnitelmaa käsitellään tila- ja asuntojaoston maaliskuun 2016 kokouksessa.

Uusien sisäilmamittausten osalta todettiin, että ne valmistuvat alkuvuodesta ja sen jälkeen tiedetään, minkä verran käyttöä Karhusuon koulun nykyisissä tiloissa on tarpeen rajoittaa. Tähdensin, että näistä pitää viipymättä tiedottaa niin koululle ja vanhemmille kuin jaostolle.

Opetustoimen puolella valmistellaan nyt koulukuljetusasiaa sekä sitä miten saadaan väistön aikana järjestettyä mm. liikunta ja teknisen toimen tunnit. Uskon, että näihin löydetään joustavuudella toimivat ratkaisut. Ja pidemmällä tähtäimellä selvitetään sitä, miten saadaan yläkoulutilat riittämään vuoteen 2020 asti.

Toivottavasti näillä eväin saadaan nyt Karhusuon koulun asiat viimein järjestykseen. Asukkaille kiitos aktiivisuudesta. Toivottavasti yhteistyö sujuu hyvin koko väistö- ja peruskorjausprosessin ajan.

Palaute 26.11. iltakoulusta:

Viime torstaina pidettiin jaoston ja käyttäjälautakuntien yhteinen iltakoulu, jossa teemana oli tilakustannusten hallinta.

Sieltä nousivat kehitysehdotuksiksi seuraavat, joita on tarkoitus viedä valmistelussa eteenpäin:

Konkreettiset ehdotukset:

– Palveluverkon tarkastelu, nyt on valtuuston hyväksymät linjaukset tavoitetilasta 2020, sitä on tarpeen päivittää. Lisäksi tarvittaisiin koulu- ja lukioverkon rakenteellisen uudistamisen pohjaksi kouluverkkoselvitys.
– Hankkeiden valmisteluprosessin parantaminen, nyt jaosto pääsee vasta hankesuunnitelmavaiheessa käsittelemään investointihankkeita. Jatkossa jaosto ottaisi kantaa jo tarveselvitysvaiheessa tekemällä hankesuunnittelukehotuksen, jossa linjataan mitä rakennetaan ja minne.

Kun kaupungin talous on tiukalla, on tilakustannusten alentaminen aivan olennaista tuottavuustavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tässä on jaostolla iso merkitys. Tietenkin talouden ohella on varmistettava, että asukkaiden tarvitsemien palveluiden järjestämistä varten on terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat. Päätettiin pitää tästä alkuvuonna jaoston oma iltakoulu.

Kristillisen koulun tilanne:

Pyynnöstäni käytiin myös tämä läpi. Talousarvioneuvottelujen yhteydessä tehtiin pöytäkirjamerkintä, että Espoon kristillisen koulun hanke- ja rahoitusratkaisu tehdään kevään 2016 aikana. Tähän ollaan nyt sitouduttu. Ongelma on, että hanke ei ole mukana opetuslautakunnan investointikehyksessä, eikä mitään muuta hanketta ole varaa lykätä. Rahaa pitäisi siis löytää investointikehyksen ulkopuolelta.

– Toimitilojen vuokraus Espoon Elä ja Asu Oy:ltä osoitteesta Hansakartano 4

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Henkilöstön Furuholmin virkistysalueen hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Tilakeskus -liikelaitoksen lokakuun 2015 kuukausiraportti

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Asunto-ohjelman seuranta

Hyväksyttiin esityksen mukaan, mutta keskusteltiin siitä että vuoden kuluttua seurannan on tarpeen olla perusteellisempaa, jotta päästään kiinni siihen, miksi jotkut tavoitteet eivät ole toteutuneet.