Aamupalaa_pyöräilijöille 12.5.2015_pyörä

Valtuusto hyväksyy tänään ensi vuoden talousarvion. Vihreät on mukana budjettisovussa. Käytin puheenvuoron kulttuurin ja pyöräilyn puolesta, joiden molempien eteen teimme töitä budjettineuvotteluissa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

kiitos myös minun puolestani kaikille neuvottelijoille neuvottelutuloksen saavuttamisesta. Kannatan Saara Hyrkön tekemää toivomusta.

Keskityn omassa puheenvuorossani kulttuuriin ja liikuntaan.

Kuukausi sitten ylistimme tässä salissa kilvan KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmaa, joka tuo kulttuurin entistä vahvemmin osaksi espoolaisten elämää. Samaan aikaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä oltiin leikkaamassa 0,5 miljoonaa kulttuurin muutenkin niukoista resursseista Matinkylän palvelutorin tilojen käyttökustannusten takia.

Vihreät haluavat säilyttää erityisesti matalan kynnyksen kulttuuripalvelut: Kirjastot, kouluille ja päiväkodeille suunnatun KULPS-toiminnan sekä kulttuuritoimijoiden avustukset, joiden turvin tarjotaan kulttuurielämyksiä kaikille espoolaisille.

Saimme leikkauksen puolitettua, mutta sama ongelma on edessämme ensi vuonna, jos ei kulttuurin rahoitusta saada kuntoon. Tilakustannuksiin tarvitaan läpinäkyvyyttä jotta niiden vaikutukset käyttökustannuksiin tiedetään päätöksiä tehtäessä. Tähän ohjaa pöytäkirjamerkintä numero 1:

Hankkeen hyväksymisen yhteydessä esitettävä myös hankkeen valmistumisen jälkeiset käyttökustannukset (ei vain vuokrakustannukset).

Tässä on oltava tarkkana, kun päätämme kauan kaivatuista kulttuuritiloista Espoonlahteen. Cityconin tiloihin Lippulaivaan ei pidä mennä hinnalla millä hyvänsä, vaan rinnalla on tarkasteltava myös mahdollisuus toteuttaa tilat kaupungin omana hankkeena.

Kaupungin kasvaessa tarve kulttuuripalveluille kasvaa. Kulttuuri2030 ohjelma osoitti, että Espoossa kulttuuri nähdään osana elävää kaupunkia. Kun raha on tiukassa, tarvitaan kekseliäisyyttä tehdä toisin. Hyödynnetään paremmin jo olemassa olevia tiloja. Kaupunki voisi tulla tilavuokrissa vastaan ja mahdollistaa toimintaa asukkaiden iloksi. Ei anneta byrokratian estää kulttuuriväen luovuutta.

Kulttuurikohtaamisten mahdollistaminen on tärkeää juuri nyt kun kaupunkiimme tulee ennätysmäärin maahanmuuttajia, kun muualta Suomesta muuttaneet lapsiperheet ovat vailla turvaverkkoja ja kun vanhukset viettävät päivänsä tuijottamalla ikkunasta ulos. Matalan kynnyksen kulttuuripalvelut ovat sillanrakennuksessa avainasemassa. Osallistuminen, ihmisten tapaaminen ja yhdessä tekeminen ovat ihmisen perustarpeita siinä missä ruoka ja lepo. Pienellä rahalla voidaan saada aikaan isoa hyvinvointia.

*   *   *

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä oli liikunnan puolella Leppävaaran uimahallin käyttökulujen osalta sama ongelma kuin kulttuuritoimessa. Myös sinne saimme lisärahaa. Leppävaaran uimahalli tulee tarpeeseen ja liikuttaa tuhansia ihmisiä myös Helsingin seudulla laajemmin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Vielä muutama sana hyötyliikunnasta ja kestävästä liikkumisesta

Espoo on asettanut tavoitteeksi pyöräilyn kulkumuoto-osuuden nostamisen 8 → 15 % vuoteen 2024 mennessä. Pidän sitä Espoolle realistisena mutta haastavana tavoitteena. Suomen johtavassa pyöräilykaupungissa Oulussa osuus on tällä hetkellä 21%.

Kaupunginjohtaja korostaa, että emme rakenna metroa, vaan sitä mitä metro mahdollistaa. Metro mahdollistaa meille pyöräilykaupungin rakentamisen, eikä tätä mahdollisuutta pidä hukata!  Ja pyöräilyn edistämisen tavoite koskee toki koko Espoota.

Liikenteen kasvu edellyttää parempaa infraa. Tämä pätee myös pyöräilyssä. Siis parempia pyöräteitä.

Espoossa on pidetty hyvänä ratkaisuna rakentaa yhteisiä kevyenliikenteen väyliä pyöräilijöille ja kävelijöille. Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja pyöräilijämäärien kasvaessa näin ei kannata jatkaa. Sen sijaan mallia kannattaa hakea kaupungeista, joissa pyöräilyn edistämisessä ollaan pidemmällä.

Ratkaisu on yksinkertaisesti kävelyn ja pyöräilyn erottaminen toisistaan. Yksikertaisimmillaan se tarkoittaa katuun maalattua valkoista viivaa.

Kyse on ennen kaikkea jalan tai pyörällä liikkuvien turvallisuudesta. Jokainen pyöräilijä on varmasti kohdannut tilanteen, jossa miettii kummalta puolelta ohittaisi turvallisesti ja säikähdystä aiheuttamatta kävelijän tai koiran ulkoiluttajan.

Pyöräilyn edistämisessä on kyse kansanterveydestä, turvallisuudesta, viihtyisästä kaupungista ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Eikä se ole hyvin toteutettuna keneltäkään pois. Pyöräilyn edellytysten parantaminen houkuttaa yhä useamman pyörän selkään. Jokainen poljettu kilometri edistää terveyttä. Se jos mikä on kannattava investointi tulevaisuuteen.

Hyvät valtuutetut,

Toimivan pyörälyinfran rakentaminen vaatii ajattelutavan muutosta ja parhaiden käytäntöjen ottamista käyttöön. Espooseen tarvitaan pyöräilykoordinaattori, jolla on selkeä visio siitä, miten Espoosta tehdään pyöräilykaupunki. Luotan siihen, että tälle löytyy jatkossa tukea kaikilta ryhmiltä. Pöytäkirjamerkintänä kirjattiin, että tekniseen ja ympäristötoimeen varataan riittävät resurssit pyöräilyn edistämisohjelman toteuttamiseen.

Jotta pyöräilykaupungin idea varmasti toteutuu Tapiolassa, teen seuraavan toivomuksen, joka on jaettu teille numerolla 7.

”Valtuusto toivoo, että Tapiolan taseyksikkö varmistaa sujuvat ja turvalliset pyöräreitit päivittämällä ja toteuttamalla Tapiolan pyöräilykaupunkisuunnitelman.”