(Helsingin Sanomat 19.12.2015)

Espoon valtuusto päättää maanantaina 21.12., katetaanko osa Kehä I:stä ja rakennetaanko Otasolmun eritasokiertoliittymä, jotta metroaseman viereen voidaan rakentaa asuintorneja.

Koska Kehä I on valtion tie, kaupunki on joutunut suunnittelemaan liikenneratkaisun valtion ehdoilla. Ely-keskus ja liikennevirasto ovat edellyttäneet turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden takia kalliita ja kaupunkirakenteen kannalta ongelmallisia liikenneratkaisuja.

Samaan aikaan valtio on kuitenkin ilmoittanut, ettei se ole valmis osallistumaan investointiin eurollakaan. Espoon kustannettavaksi jäisivät myös tunnelin vuosittaiset noin 0,5 miljoonan euron käyttökulut.

Nykysuunnitelmaa toimivampi ratkaisu olisi muuttaa Kehä I Keilaniemen kohdalla kaduksi, jolloin liikennesuunnitelmat voitaisiin tehdä kaupunkirakenteen ehdoilla, toki turvallisuudesta tinkimättä.

On nurinkurista, että valtio vaatii kaupunkeja sitoutumaan merkittävään asuntorakentamiseen ja tiivistämään asumista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, mutta samalla edellyttää liikenneratkaisuja, jotka eivät mahdollista tavoitteen optimaalista toteuttamista.

Onko todella niin, ettei kaupungin ja valtion kesken löydy ratkaisua, jolla voidaan tehdä Keilaniemeen metroon tukeutuvaa hyvää kaupunkiympäristöä, joka mahdollistaa merkittävästi lisää asuntorakentamista? Saammeko metrosta irti kaiken sen tarjoaman hyödyn?

Tiina Elo
kaupunginhallituksen
1. varapuheenjohtaja (vihr)

Inka Hopsu
valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr)

Espoo