Tänään kaupunginhallituksessa tärkein asia oli SOTE- ja itsehallintoalueuudistusta koskeva lausunto, joka jäi pöydälle. Alla päätökset, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Lausunnon antaminen hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja SOTE-uudistuksen askelmerkeiksi (Kv-asia)

Lausunto on parantunut valmistelun kuluessa ja prosessi jatkuu, kun asia jätettiin viikoksi pöydälle. Lähtökohta on, että suurille kaupungeille ja metropolialueelle tarvitaan oma erillisratkaisunsa. Sama malli ei käy pieniin maakuntiin ja isoihin kaupunkeihin. Ja kaupunkien elinvoimasta on huolehdittava, se on koko Suomen etu.

Painotin omassa puheenvuorossani mm. pääkaupunkiseudun yhteistyörakenteita, päätöksenteon selkeyttä ja läheisyysperiaatetta sekä sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta järjestämisvastuun pitää olla selkeästi itsehallintoalueella ja erilliset alueet voivat vastata tuotannosta.

Nyt on viikko aikaa vielä paneutua asiaan ja käydä ryhmien välistä keskustelua niin Espoon sisällä kuin yli kuntarajojen. Tärkeää olisi, että pääkaupunkiseudun kuntien kesken löydettäisiin yhteinen linja. Harmillisesti Helsingissä valtuusto käy asiasta evästyskeskustelun vasta 20.1.

– Paikkajakotoimikunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (pöydälle 14.12.2015)

Kokoomuksen paikka. Pöydälle toistamiseen.

– Valtuuston, kaupunginhallituksen sekä sen jaostojen jäsenten osallistuminen FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja Suomen Kuntaliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin vuonna 2016

Hyväksyttiin esityksen mukaan lista koulutuksista joihin valtuutetut voivat osallistua.

– Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Demareiden paikka. Pöydälle.

– Valtuuston 21.12.2015 päätösten laillisuusvalvonta

Poistettiin listalta.

– Finnoo-Djupsundsbäcken, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 441600, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kv-asia)

Särkijärvi (kok.) kyseenalaisti, onko pysäköintipaikkojen mitoitusohjetta noudatettu. Vastaus oli, että paikat tulevat kadunvarsiin ja asia tarkennetaan katusuunnitelmassa. Virkamiesvastaus ei tyydyttänyt, joten asia jäi esityksestäni pöydälle äänin 12-2, 1 tyhjä, jotta saadaan asiasta selvitys.

– Valtuustokysymys Tapiolan taseyksikön investointien metron rakentamiseen liittyvästä määrärahasta (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus keskuteluitta, keskustelut sitten valtuustossa.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valitusten johdosta; Lommila, alue 630102, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Kannatimme valtuustossa hylkäystä ja perustelin asiaa juuri tuolla ely-keskuksen maakuntakaava-argumentilla. Valtuustossa hylkäys kaatui äänin 50-20, 2 tyhjää. Vihreä ryhmä jätti kokonaisuudessaan asiaan eriävän mielipiteen. Emme siis nyt voineet yhtyä esitykseen, että valitukset tulisi kumota.

Tein seuraavan esityksen:
”Kaupunginhallitus yhtyy tehtyihin valituksiin ja esittää valtuustolle, että päätös tulisi kumota.”

Se hävisi odotetusti äänin 11-2, 2 poissa (Sistonen ja Huhta jääväsivät itsensä)

– Oikaisuvaatimus koskien Matinkylän Liikekiinteistö Oy:n osakkeiden myyntiä

Hylättiin oikaisuvaatimus yksimielisesti keskusteluitta.