Maanantaina tila- ja asuntojaoston kevään ensimmäinen kokous. Ollaan uuden äärellä, koska uusi Tilapalvelut-liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2016. Nyt on tilaaja-tuottajamalli historiaa ja tilojen hallinta on kaupungissa yksissä käsissä. Tämä kokous on ensimmäinen myös uudelle toimitusjusjohtajalle. Menestystä uusiin haasteisiin Maija Lehtinen!

Alla kokouksen asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan seuraavat selostukset:

– Toimintansa aloittavan Tilapalvelut-liikelaitoksen esittely (toimitusjohtaja Maija Lehtinen)

Uusi liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja vuokraamisesta käyttäjille, ylläpidosta, korjaus-, kunnossapito- ja rakentamispalveluista, kiinteistöjen hoito- ja siivouspalveluista sekä aula- ja turvallisuuspalveluista.

Liikelaitoksen organisaatio jakautuu tilahallintaan, rakennuttamiseen, kiinteistönhoitoon, siivoukseen sekä aula- ja turvallisuuspalveluihin. Henkilöstömäärä on 680, joista vakinaisia noin 655 ja määräaikaisia 25. Suuri osa kiinteistöjen hoidon puolella, esim. laitoshuoltajia 270.

Uudistuksen myötä kokonaisvastuu tiloista on nyt selkeästi yhdessä paikassa. Tämä luo toivottavasti edellytykset erityisesti tilojen parempaan kunnossapitoon ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn. Tärkeää on, että kaksi liikelaitosta saadaan aidosti yhdistettyä toimintatapoja myöten.

– Sisäilma-asioiden ajankohtainen tilanne (toimitusjohtaja Maija Lehtinen)

Tämä pyysin listalle, koska asukkailta tulee yhteydenottoja ja jaoston on oltava kartalla, missä selvitysten ja korjausten osalta mennään. Saamme selostukset seuraavista kohteista:

– Matinkylän jäähalli
– Karhusuon koulu
– Tiistilän koulu
– Jousenkaaren koulu
– Niipperin koulu

Näistä erityisesti Niipperin koulun tilanne on vakava. Vaikka korjauksia on tehty, lapset oireilevat ja muutamat ovat jo vaihtaneet koulua.

Selostuksia koskevat esitykset ovat vain kokousjärjestelmässä, ei julkisella puolella. Raportoin kokouksesta tarkemmin.

– Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2016 hyväksyminen

Vuosiohjelma esitetään hyväksyttäväksi ohjeellisena.

Kunnossapidossa panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Elinkaarta jatkavien investointien määräraha on suunnattu pääosin sisäilmakorjauksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään toimintatapojen kehittämiseen ja korjaustöiden sujuvuuteen.

Tilapalvelut-liikelaitoksen hallinnassa on noin 1 500 rakennusta, joiden tekninen arvo on noin 1,45 mrd euroa. Tämän kiinteistökannan ylläpitäminen edellyttää noin 2-3 % vuosittaista panostusta korjauksiin, siis vuositasolla 30 – 45 me.

Vuonna 2015 korjauksiin käytettiin marraskuun loppuun mennessä:

16,35 me vuosikorjauksiin
7,61 me perusparannuksiin
6,56 me elinkaarta jatkaviin investointeihin

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2016 varattu kaupungin toimitilojen korjauksiin:

vuosikorjauksiin 14,40 me (14,70 milj. euroa v. 2015)
perusparannuksiin 9,00 me (9,00 milj. euroa v. 2015).
elinkaarta jatkaviin investointeihin 7,20 me (6,70 milj. euroa v. 2015)

Näiden lisäksi peruskorjataan rakennuksia investointiohjelman kautta.

Ohjelmoituja töitä on 1 198 kappaletta (1 144 kpl v. 2015). Osa määrärahoista on jätetty kohdentamatta Osa määrärahoista on jätetty kohdentamatta varattavaksi ennakoimattomiin käyttötarpeisiin. Lisäksi äkillisten ja yllättävien kiinteistövahinkojen korjauskuluja haetaan vakuutusyhtiöltä tai kaupungin vahinkorahastosta ja myönnetyillä korvauksilla korjataan rakennuksia.

Rakennusten ylläpidossa jokaisen Tilapalveluiden yksikön tulee pyrkiä toiminnallaan edistämään sisäilma-asioiden laadukasta ja tehokasta hoitamista ja ennaltaehkäistä sisäilmaongelmien syntymistä. Sisäilmaprosessia kehitetään edelleen. Tavoitteena on turvata asiakkaille nopea ja laadukas toiminta sisäilmaongelmaepäilyn ja korjaamisen välille. Kunnossapidon vuosiohjelmassa sisäilmaa parantaville korjauksille on varattu 4,50 milj. euroa ja lisäksi suurin osa 7,20 milj. euroa elinkaarta jatkavien investointien määrärahasta liittyy sisäilmaolosuhteiden parantamiseen sekä koulujen ja päiväkotien teknisen elinkaaren pidentämiseen.

Töitä sisäilmaongelmien korjaamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi tehdään ja sitä työtä on edelleen jatkettava. Talousarvion käsittelyn yhteydessä kysyimme riittävätkö sisäilmaongelmien korjauksiin varatut rahat. Vastaus oli, että tiukkaa tekee. Esitimme ennaltaehkäiseviin korjauksiin varattavan summan nostamista 10 miljoonaan siten, että raha etsitään budjetin sisältä. Lisää rahaa löytyi lopulta 0,5 me.

Erityisesti pitäisi nyt pystyä arvioimaan, milloin elinkaarta jatkavia korjauksia kannattaa tehdä. Niipperin koulu on ajankohatainen esimerkki siitä, että korjauksista huolimatta lapset oireilevat.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma vuodelle 2016

Työohjelmaan on listattu tiedossa olevat hankkeet ja niiden aikataulu. Ohjelma on ohjeellinen, mutta antaa meille osviittaa siitä mitä on tulossa. Kopioin sen tähän kokonaisuudessaan kiinnostuneille tiedoksi:

Helmikuu
– Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttösuunnitelma ja tuloskortti vuodelle 2016
– Hankesuunnitelma, Matinkylän Elä ja Asu-seniorikeskus
– Hankesuunnitelma, Karhusuon koulu ja päiväkoti, laajennus ja peruskorjaus
– Ennakkotilinpäätös 2015
– Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen investointien osalta
– Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi laaditun aiesopimuksen (2012 – 2015) tavoitteiden toteutuminen
– Raportti Tilapalvelut-liikelaitoksen toiminnasta
– Meri-Matin hankkeiden tarveselvitysten esittely

Maaliskuu
– Hankesuunnitelma, Meri-Matin koulu
– Hankesuunnitelma, Matinkylän uimahalli
– Hankesuunnitelma, Meri-Matin pysäköintilaitos
– Hankesuunnitelma, SOTET monitilatoimisto VT2:n 7. tai 8. kerrokseen
– Hankesuunnitelma, monitilatoimisto Espoon taloushallinto Kamreerintie 5
– Hankesuunnitelma, Matinkylän keskuksen päiväkoti + asukaspuisto
– Hankesuunnitelma, Leppävaaran koulukeskus ja ympärivuotinen päiväkoti
– Tilapalvelut -liikelaitoksen tilinpäätös 2015
– Espoon keskuksen tilavisio
– Iltakoulu- tuottavuustavoitteet ja niiden toteuttaminen

Huhtikuu
– Hankesuunnitelma, Kungsgårdens skola och daghem / korvaava uudisrakennus
– Hankesuunnitelma, Espoonlahden paloasema
– Hankesuunnitelma, Karamäen päiväkoti
– Hankesuunnitelma, Jupperin päiväkoti, peruskorjaus
– Hankesuunnitelma, Soukankujan päiväkoti, peruskorjaus

Toukokuu
– Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun kuukausiraportti ja vastaukset arviointikertomukseen
– Hankesuunnitelma, Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus ja tekojää
– Vammaisten asumispalveluohjelma

Kesäkuu
– Alustava esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi investointien osalta 2017 – 2021
– Hankesuunnitelma, Vermon päiväkoti

Elokuu
– Tilapalvelut-liikelaitoksen seurantaraportti I 2015 ja määrärahamuutokset
– Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi investointien osalta 2017 – 2020

Syyskuu
– Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi käyttötalouden osalta 2017 – 2019

Lokakuu

Marraskuu
– Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun kuukausi-raportti, tuloskortti ja määrärahamuutokset
– Vuoden 2016 toiminnan arviointi ja 2017 alustava työohjelma

Joulukuu
– Hankesuunnitelma, Tuomarilan koulu, peruskorjaus ja laajennus
– Hankesuunnitelma, Laajalahden koulu, peruskorjaus