Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston kokouksesta, esityslista avattuna löytyy täältä. Eniten keskusteluttivat sisäilmaongelmat, joita käytiin läpi kuultujen selostusten pohjalta. Erityisesti Niipperin koulu vaatii nyt pikaisia ratkaisuja.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Toimintansa aloittavan Tilapalvelut-liikelaitoksen esittely

Uusi organisaatio  on isojen haasteiden edessä, kun tilatehokkuutta pitäisi parantaa, 1,5 miljardin kiinteistömassa pitää kunnossa (ei sisäilmaongelmia!) ja vastata kasvavan kaupungin tilatarpeisiin (koulut ja päiväkodit pullistelevat monin paikoin).

Monia projekteja on käynnissä ja pitää pitää huoli, että jaosto pääsee seuraamaan niiden etenemistä:

* Kiinteistökannan ja hankkeiden energiatehokkuuden parantaminen
* Tilankäytölle ja tilakustannuksille mittaristo toiminnan ohjaamiseen
* Tilojen tarveselvityksen ja hankesuunnitteluprosessin kehittäminen ja rakennuskustannusten hallinta
* Sisäilman laadun parantaminen, sisäilmaongelmien poistamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvän asiakastoiminnan kehittäminen
* Tietojärjestelmien tehokas käyttö ja tiedonhallinnan keskittäminen
* Tilapalveluverkko
* Harmaan talouden torjunta

– Sisäilma-asioiden ajankohtainen tilanne

Paljon on tehty ja saatu aikaan, mutta vieläkin paljon parannettavaa, erityisesti omassa prosessissa, kun ongelmia ilmenee. Tähän on nyt paremmat edellytykset, kun tilojen hallinta ja ylläpito ovat yhden toimitusjohtajan vastuulla.

– Matinkylän jäähalli
Todettiin tilanne, että halli on suljettu ja sen tulevaisuudesta käydään keskusteluja. Korjata ei kannata, koska suurin ongelma on maavaraisten vanerilattioiden alta tulevat kosteus ja mikrobivauriot. Korjaamiseen meni noin 350 000 e (kustannusarvio oli 100 000 e). Näistä turhaksi osoittautuvista korjauksista pitäisi päästä eroon.

– Karhusuon koulu
Sisäilmatutkimusraporttia odotetaan ja tuloksista tiedotetaan kun ovat selvillä. Väistöratkaisuthan Karhusuon osalta on tehty ja koulun korjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on tulossa jaoston käsiteltäväksi näillä näkymin seuraavaan kokoukseen.

– Tiistilän koulu
Selvitykset ovat ikävä kyllä viivästyneet. Tutkimukset ja korjaussuunnitelmat pyritään tekemään mahdollisimman pian ja niistä tiedotetaan heti kun ovat valmiina. Korjauksiin on varattu 650 000 e.

– Jousenkaaren koulu
Korjausten toimenpidelista valmistunut, osa pikaisia korjauksia joihin on varattu tälle vuodelle 100 000 e. Vuodelle 2017 varattu suurempi rahoitus. Seurataan tilannetta.

– Niipperin koulu
Helsingin sanomat uutisoi tilanteesta kokouspäivänä. Niipperin koulun tilanne on todella vakava. Vaikka korjauksia on tehty, lasten ja henkilökunnan oireet eivät ole helpottaneet. Muutama lapsi on jo vaihtanut koulua.

Kokouksessa käytiin tilannetta läpi ja päätimme yksimielisesti kehottaa tilapalveluita tekemään viipymättä tarvittavat lisäselvitykset ja tuomaan selvityksen Niipperin koulun sisäilmatilanteesta sekä tarvittavista jatkotoimista jaostolle seuraavaan kokoukseen.

Nyt on pikaisesti selvitettävä, ovatko korjaukset auttaneet ja pyydettävä ympäristöterveyden lausunto, jotta on tarvittaessa voidaan tehdä päätös koulun sulkemisesta. Tämä päätös on Tilapalveluiden toimitusjohtajan päätösvallassa, siihen ei jaostoa tarvita. Olemme laatineet menettelytapaohjeet sisäilmaongelmakohteita varten, on tärkeää, että niitä myös noudatetaan. Ja erityisen tärkeää on avoin ja reaaliaikainen viestintä vanhemmille ja opettajille. Ja näistä virheistä pitää ottaa opiksi, ettei kerta toisensa jälkeen olla samassa tilanteessa.

Kokouksen jälkeen on jo päätetty perustaa kohdekohtainen sisäilmaryhmä  ja ympäristöterveyden käynti sovitaan mahdollisimman pian. Vanhempia informoidaan heti käynnin jälkeen. Parasta olisi, että 8.2. voimme kokouksessa todeta että asia on edennyt ripeästi ja tarvittavat ratkaisut tehty ja tarvittaessa valmisteltu päätettäväksi.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee asiaa huomisessa kokouksessaan. Pidän tärkeänä, että Tilapalvelut ja sivistystoimi tekevät nyt tiivistä yhteistyötä, jotta lapsille ja opettajille saadaan terveelliset tilat. Ja pitkällä tähtäimellä on syytä tehdä arvio, kannattaako koulua enää korjata, eli onko riski, että rahat menevät kankkulan kaivoon, jos tilat eivät tule kuntoon. Poliittisten ryhmien kesken asiasta on vahva yhteinen näkemys: Tilanne pitää viipymättä hoitaa kuntoon.

– Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2016 hyväksyminen

Vuosikorjausrahat on osoitettu akuutteihin kohteisiin, listalta löytyvät niin Niipperi, Tiistilä kuin Jousenkaarikin. Esitettiin huolta korjausrahojen riittävyydestä, eivätkä virkamiehet sitä kiistäneet. Akuutit kohteet kyllä korjataan vaikka tulisi ylityksiä, mutta kysymys onkin siinä, että johtaako ei-kiireellisten kohteiden siirtäminen akuutteihin tilanteisiin tulevaisuudessa. Seurataan tilannetta.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma vuodelle 2016

Työohjelmaan lisättiin asunto-ohjelman seuranta ja kehotettiin lisäämään ohjelmaan myös edellä mainittujen Tilapalveluiden projektien seurantaa, jotta pääsemme evästämään toiminnan kehittämistä. Itse nostin esiin Träskändan kartanon korjauksen sekä Kristillisen koulun, joista linjattiin talousarvioneuvottelujen yhteydessä, että päätökset tehdään tänä vuonna.