Tässä huomisen tila- ja asuntojaoston lista kevyesti avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Olen niin viheliäisen selkäkivun kourissa, että joudun keskittymään lepoon ainakin ensi viikon. Jaoston kokouksessa varajäseneni Mari Anthoni (ent. Nevalainen).

Isoimpana asiana on selostu Niipperin koulun tilanteesta. Tilapalveluiden toimitusjohtaja teki päätöksen hätäväistöstä perjantaina ja seuraavaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoukseen 17.2. tulee päätös opetuksen järjestämisestä nyt keväällä ja ensi syksystä lähtien.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan seuraavat selostukset:

–       Matinkylän Elä ja Asu -seniorikeskuksen hankeselvitys (toimitusjohtaja Maija Lehtinen)

Jaostossa on pitkään vaadittu, että hankkeet tuodaan arvioitavaksi ja linjattavaksi jo valmisteluvaiheessa, ennen kuin hankesuunnitelma on valmis. Tämä ja seuraava selostus ovat nyt askel siihen suuntaan. Selostuksia ei ole julkisella puolella, se on sitten seuraava vaihe.

Matinkylän seniorikeskus on tulossa Ison omenan välittömään läheisyyteen. Kaava on jo hyväksytty, mutta siitä on tehty valitus.

Talousarvion investointiohjelmassa hankkeelle on varattu 40,3 me vuosille 2016-2020.  Hankesuunnitelma on tulossa jaostoon hyväksyttäväksi 11.4. ja käyttöön keskus on määrä saada viimeistään toukokuussa 2021.

Vaikka Espoossa painotetaan vanhusten kotihoitoa, tarvitaan myös ympärivuorokautista hoivaa niille, jotka eivät kotona pärjää. Elä ja asu -keskukset palvelevat myös lähialueen kotona asuvia ikäihmisiä ja niitä on tarkoitus rakentaa jokaiseen kaupunkikeskukseen.

–       Meri-Matin hankkeiden esittely (toimitusjohtaja Maija Lehtinen)

Tynnyripuiston alueelle metroaseman viereen rakennetaan kauan odotettu Matinkylän uimahalli ja sen yhteyteen Merimatin koulu, johon tulee 1370 oppilaan lukio sekä Keinumäen sairaalakoulu. Näiden viereen tulee yksityinen hotellihanke, jonka vaikutukset hankkeelle on otettava huomioon.

Alueen kaava on tulossa valtuustoon maaliskuussa. Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että sen rakennuttamista ja rahoittamista varten perustetaan kiinteistöyhtiö. Rahat on talousarviossa varattu vuosille 2017-2020 ja rahaa on varattu 64,5 me.

–       Raportti Tilapalvelut-liikelaitoksen toiminnasta (toimitusjohtaja Maija Lehtinen)

Käydään läpi käynnissä olevia hankkeita ja Tilapalveluiden tunnuslukuja.

–       Selvitys Niipperin koulun sisäilmatilanteesta sekä tarvittavista jatkotoimista (toimitusjohtaja Maija Lehtinen)

Toimitusjohtaja teki perjantaina päätöksen koulun sulkemisesta 29.2 sen jälkeen, kun Espoon seudun ympäristöterveys totesi lausunnossaan, että olosuhteet koulurakennuksessa ovat sellaiset, että niistä voi aiheutua terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa käyttäjille.

Lapset ja opettajat siirtyvät siis hiihtoloman jälkeen turvallisiin tiloihin. Opetuksen järjestämisestä päätökset tekee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.2. kokouksessaan. Hyvä, että vihdoin tehtiin tärkeä päätös.

Niipperin koulun tulevaisuuden osalta valmistelut jatkuvat ja päätöksiä olisi tarkoitus tehdä vielä tämän kevään aikana. Olen ehdottanut, että kaupunki järjestää tilaisuuden, jossa vanhemmat, virkamiehet ja päättäjät pääsevät yhdessä keskustelemaan vaihtoehdoista. Virkamiehet ovat pitäneet tätä hyvänä ajatuksena. Sopiva aika voisi olla maaliskuussa, kun valmistelu vaihtoehtojen osalta on edennyt. Tähän siis palataan ja työ jatkuu.

– Tilakeskus-liikelaitos ennakkotilinpäätös 2015

Liikevaihdon toteuma oli 200,2 milj. euroa (197,7 milj. euroa). Budjetin ylitys johtuu pääasiassa vuokratulojen kasvusta. Ulkoisia vuokratuloja nosti Metropolian koulun vuokratulot ja sisäisiä vuokratuloja usean kohteen vuokratulojen toteutuminen yli budjetoidun.

Ennakkotilinpäätöslukujen perusteella tilikauden ylijäämä on 14,5 milj. euroa (9,2 milj.
euroa), ylittäen tulostavoitteen 5,3 milj. eurolla. Joitain poistoja on vielä kirjaamatta, mutta arvio on, että tulostavoite toteutuu.

Liikelaitoksen henkilökuntamäärä on kasvanut ollen vuoden lopussa 94 (85), koska avoimet vakanssit on saatu täytettyä ja projektiluontoiset työt ovat kasvattaneet määräaikaisuuksia.

Lämmitys- ja sähkökulut sekä vesikulut toteutuivat 2,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska vuoden 2015 talvi oli normaalitalvesta poikkeava ja sähkön hinta on alentunut. Lisäksi vettä kului ennakoitua vähemmän.

Vuosikorjauskulut 17,2 milj. euroa ylittivät budjetin (14,7 milj. euroa).

Toteutuneet investointimenot ovat 93 milj. euroa (129,1 milj. euroa). Uudisrakentamisen investointimenot alittivat budjetin, koska 18 hankkeen (lista liitteessä) suunnittelu ja rakentaminen on siirtynyt tai pitkittynyt, määräraha on ylimitoitettu tai hanke on siirretty selvityskohteeksi tai myöhemmin toteutettavaksi.

Ihan odotetulta näyttää. Vuosikorjausrahat ovat riittämättömiä, kuten ennakoitiin. Ja osa investoinneista lykkäytyy kuten ennenkin. Investointien osalta tullaan tänä vuonna käymään tiukkaa vääntöä, kun paineita on saada tasoa alas. Kouluista ja päiväkodeista ei voi tinkiä, mutta mistä muusta, se jää nähtäväksi. Ja hankekohtaista hintaa pitäisi saada alas.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

TA-Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa asumisoikeustalohankkeen rakentamista varten Holmanpuisto II asemakaava-alueelle. Asumisoikeus Oy Keelkorvenkuja 7 hankkeessa on 78 asuntoa (5 540 k-m2). Hanke toteutetaan neuvottelu-urakkana Lujatalo Oy:n kanssa. Korkotukilainaa hankkeelle haetaan 15 908 600 euroa.

Alueen kunnallistekniikka valmistuu vuoden 2016 aikana. Kaavoituksen näkökulmasta hanke on puollettavissa. Rakennusvalvontaan jätetyn rakennusluvan käsittelyn yhteydessä on ratkaistava viiden piha-alueelle sijoitetun autopaikan soveltuvuus. Kaavamääräysten mukaan kaikki autopaikat on sijoitettava asuinrakennusten tai kannen alle.

Tällä hetkellä (26.1.2016) Espoossa sijaitsevista asumisoikeusasunnoista on vapaana 118 asuntoa ja vuokralla 51 asuntoa. Kaikenkaikkiaan valmistuneita asumisoikeusasuntoja on 5400 ja rakenteilla 661.