Tässä vähän viiveellä raportti maanantaisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Asiat päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan, mutta sen lisäksi käytiin tärkeää evästävää keskustelua. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kokouksessa kuultava selostus

– Jousenkaaren koulun tilannekatsaus

Kuultiin selostus, joka on liitetty pöytäkirjan liitteeksi. Koulussa on tehty paljon korjauksia ja työt jatkuvat. Vanhemmat ovat ymmärrettävästi huolissaan siitä, että korjauksia tehdään samaan aikaan, kun koulussa opiskellaan. Tärkeintä on, että ympäristöterveyden tarkastus tehtiin maanantaina. Raportti siitä valmistunee 2-3 viikon kuluessa ja sen jälkeen on johtopäätösten aika. On myös tärkeää, että henkilökunnalle ja vanhemmille järjestetään koululla infotilaisuus to 31.3. klo 18. Osallistun myös tuohon tilaisuuteen jaoston puheenjohtajan ominaisuudessa.

– Niipperin koulun tilanne

Asia ei ollut listalla, mutta toimitusjohtaja Maija Lehtinen infosi, että vanhemmille järjestetään infotilaisuus 29.3. Tätä valmistellaan siton ja tilapalveluiden yhteistyönä. Kyse siis väistön jatkumisesta ja koulun tulevaisuudesta laajemmin. Todella hyvä, että tämäkin tilaisuus järjestetään, jotta vanhemmat pääsevät kyselemään ja keskustelemaan suoraan valmistelevien virkamiesten kanssa. Tähänkin tilaisuuteen osallistun.

– Puolarmetsän sairaalan tulevaisuus

Tämäkään ei ollut listalla, mutta nostettiin esiin, kun asiasta keskusteltiin viime valtuuston kokouksessa. Keskustelu liittyi siihen, että sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt luopua Puolarmetsän sairaalan tiloista siten, että Mehiläisen pyörittämä terveysasema siirtyy sieltä Ison Omenan tiloihin ja Matinkylän terveyskeskus siirtyy remontin ajaksi Tapiolan terveysasemalle. Matinkyläläiset ovat toivoneet, että Matinkylän asema voisi väistää Isoon Omenaan ja Mehiläinen voisi jatkaa Matinkylän terveysaseman remontin ajan Puolarmetsässä.

Valtuustossa hyväksyttiin Kari Uotilan (vas.) toivomus:

”Valtuusto toivoo, että kaupunginhallitus selvittäisi vielä mahdollisuudet Puolarmetsän terveysaseman toiminnan jatkamiseksi siten, että Matinkylän terveysaseman väistötiloiksi terveysaseman peruskorjauksen ajaksi tulisivat Tapiolan sijaan Ison Omenan tilat.”

Puolarmetsän sairaala on huonossa kunnossa ja sitä ollaan purkamassa. Tästä ei kuitenkaan ole tehty poliittisia päätöksiä lukuun ottamatta sitä, että sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt luopua tiloista. Puolarmetsän vuokrasta on sovittu, että vuokranmaksu päättyy aikaisintaan 1.12.2016.

Olen pyytänyt purkupäätöksen valmistelua jo viime toukokuussa, mutta jostain syystä asia ei ole edennyt. Nyt tarvitaan tieto terveysasemien väistöratkaisujen taloudellisista vaikutuksista sekä Puolarmetsän tilanteesta, jotta kaupunginhallitus voi osaltaan käsitellä asiaa toivomuksen mukaisesti. Pyysin, että asia valmistellaan seuraavaan jaoston kokoukseen.

– Karhusuon koulu ja kirjasto, uudisrakennus, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Käytiin pitkä keskustelu siitä, miksei kustannuksia ole saatu enempää alas. Tässä kohteessa yhtenä syynä on vaikeasti rakennettava tontti (suuret korkeuserot). Hankkeesta erotettua päiväkotia sovitellaan Miilukorpeen ja molempien pitäisi olla valmiina sovitusti 2020.

Kiitin kuitenkin hyvää valmistelua. Vaihtoehtoja on jaoston edellyttämällä tavalla selvitetty. Jatkossa pitää vaan päästä kiinni vaihtoehtoihin aikaisemmin.

Oppilaspaikan hinta on kustannusarvion mukaan 39 538 e. Tavoitehinnaksi on asetettu 35 000 e, eli siihen on vielä matkaa. Jaosto kuitenkin edellytti, että hankkeeseen haetaan suunnitteluratkaisua ja toteutusmallia, jolla hankkeen tavoitekustannukset ovat enintään 25 me. Sen toteutuessa oppilaspaikan hinta olisi 36 075 e.

– Kamreerintie 5, monitilatoimiston hankesuunnitelman hyväksyminen

Todettiin hyväksi ja kaupungin tilatehokkuutta parantavaksi hankkeeksi ja hyväksyttiin hankesuunnitelma yksimielisesti.

– Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Tämä noudattelee hyväksyttyä talousarviota. Hyväksyttiin tässä vaiheessa ilman suurempaa keskustelua.