Tänään oli taas niitä iltoja, jolloin tuntuu että sillä mitä tekee on merkitystä. Niipperin koulun vanhemmille järjestettiin infotilaisuus, jossa kuultiin vanhempien näkemyksiä ja toiveita eri väistövaihtoehdoista.

Niipperin koulu siis päätettiin helmikuussa sulkea sisäilmaongelmien takia ja lapset siirrettiin hätäväistöön Lintuvaaran kouluun ja Lintumetsän koulun pihassa oleviin siirtokelpoisiin tiloihin. Akuutin tilanteen ratkettua ehdotin tilaisuuden järjestämistä, jotta vanhemmat pääsevät vaikuttamaan pidemmän aikavälin ratkaisuihin. Tilaisuus tuli selvästi tarpeeseen.

Vanhemmat toivovat väistötiloja mahdollisimman pian Niipperiin. Virkamiehet ovat pohtineet vaihtoehtoa, että oppilaat siirtyisivät syksyllä vuodeksi Järvenperässä vapautuviin väistötiloihin, jotka siirrettäisiin kesällä 2017 Niipperiin. Tilaisuudessa vanhemmat ehdottivat vaihtoehtoa, että oppilaat pysyisivät nykyisissä väistötiloissa vielä ensi syksyn ja Järvenperän väistötilat siirrettäisiin Niipperiin niin, että takaisin kotikulmille päästäisiin jo vuoden 2017 alussa.

Molemmat vaihtoehdot luvattiin selvittää. Oman haasteensa tuo se, että Järvenperän väistötiloissa ei ole jakelukeittiötä. Jos väistötilat siirretään Niipperin koulun tontille, mikä olisi liikenteellisesti hyvä ratkaisu, pitäisi tilata erikseen siirtokelpoinen jakelukeittiö. Tammikuun alkuun on aikaa yhdeksän kuukautta. Yleensä kaupunki on varannut väistötilojen toteuttamiseen vuoden. Niipperin tontin osalta pitää ratkoa myös tontin kunnallistekniikka.

Ilman jakelukeittiötä voitaisiin selvitä, jos väistötilat sijoitettaisiin Juvanpuiston koulun viereen ja käytettäisiin sen keittiötä. Kysymys kuului, miten hyvin keittiön kapasiteetti riittäisi pitkällä aikavälillä molempien koulujen tarpeisiin. Myös liikuntatilojen osalta joudutaan tukeutumaan Juvanpuiston kouluun, koska siirtokelpoisina liikuntatiloja ei voi toteuttaa.

Tilaisuus oli hyvä esimerkki siitä, miten asukasvaikuttaminen kannattaa hoitaa: Esitellään vaihtoehtoja siinä vaiheessa kun niihin voi oikeasti vaikuttaa. Ja kerrotaan asukkaille asioista avoimesti jo valmisteluvaiheessa. Vanhemmat esittivät hyviä näkökulmia, jotka luvattiin ottaa valmistelussa huomioon.

Niipperiin on saatava toimivat väistötilat mahdollisimman pian. Siihen saatiin illan keskustelussa hyviä eväitä. Nyt vaan ripeää  eri vaihtoehtojen valmistelua ja päätöksentekoa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää väistöratkaisusta kokouksessaan 18.5. Tila- ja asuntojaoston 11.4. voinemme saada tilannekatsauksen missä mennään.

Tärkeää on nyt tehdä väistöratkaisut huolella niin, että valittu vaihtoehto on toimiva ja tarkoituksenmukainen. Samalla on tehtävä valmistelua mahdollisimman nopeasti, jotta väistöaika kauemmas jää mahdollisimman lyhyeksi. Näin uskon, että Tilapalveluissa ja sivistystoimessa toimitaan, kuten Tilapalveluiden toimitusjohtaja Maija Lehtinen ja opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen tilaisuudessa lupasivat.

Oma kysymyksensä on se, mihin ja milloin Niipperiin rakennetaan pysyvä koulu kasvavan asuinalueen tuleville lapsille. Sisäilmaongelmainen koulu on päätetty purkaa, koska korjaukset eivät tuottaneet tulosta ja purkusuunnitelma on työn alla. Tämä on syytä huomioida niin kaupungin 10 vuoden investointiohjelmassa kuin päätettäessä väistötilojen mitoituksesta. Työ Niipperin kolun parissa siis jatkuu.

Lopuksi vielä lämmin kiitos vanhemmille aktiivisesta ja rakentavasta vaikuttamisesta lasten parhaaksi. Yhteistyöllä saavutetaan lopulta parhaat ratkaisut, niin vakaasti uskon.