Tiistaina puitiin Niipperin koulun väistöratkaisuja ja tänään oli vuorossa Jousenkaaren koulu. Jousenkaaren koulussa tehty sisäilmatutkimus valmistui syksyllä 2015 ja sen jälkeen on tehty monenalaisia korjauksia. Silti lapset ja henkilökunta oireilevat edelleen, tällä hetkellä peräti 21% oppilaista on oireita (oppilaita on koulussa yhteensä 328).

Koulun voimistelusali oli siis täynnä lastensa terveydestä huolestuneita vanhempia, sekä opettajia, joiden kysymyksiin olivat vastaamassa Tilakeskuksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen, perusopetuksen kehittämispäällikkö Juha Nurmi sekä rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä. Tärkeää, että tilaisuus järjestettiin ja vanhemmat pääsivät esittämään kysymyksiä suoraan virkamiehille.

Valitettavasti sisäilma-asiantuntija ja ympäristöterveyden edustaja eivät päässyt paikalle. Jatkossa on varmistettava, että ainakin jompikumpi olisi paikalla, koska vanhempien kysymykset kohdistuvat ennen kaikkea terveyshaittoihin.

Ympäristöterveys on käynyt tekemässä tarkastuksen viime viikon maanantaina ja heidän lausuntonsa perusteella arvioidaan, voidaanko tiloissa jatkaa koulun käyntiä ja millä ehdoin. Lausunto on luvattu ensi viikolla. Sitä itsekin odotan johtopäätösten pohjaksi.

Tutkimus osoitti, että Jousenkaaren koulussa pääasiallinen ongelmien aiheuttaja on mineraalivillakuidut. Niitä on koko talossa. Myös mikrobilöydöksiä tutkimuksessa löytyi, mutta ne ovat sellaisissa paikoissa, että vaikutukset ovat rajalliset. Korjauksilla pahimpia ongelmia on saatu korjattua, mutta oireilu jatkuu edelleen ja lisäkorjauksia suunnitellaan. Mittavimmat korjaukset on tarkoitus tehdä kesällä 2016 sekä vuoden 2017 aikana.

Yhdessä luokassa on ollut muutaman päivän käytössä ilmanpuhdistin ja se on auttanut merkittävästi. Maija Lehtinen lupasi, että viisi varastossa olevaa puhdistinta toimitetaan kouluun heti ja loppuihinkin tiloihin tilataan puhdistimet. Lisäksi luvattiin tehostaa siivousta, jonka on todettu monissa kouluissa auttaneen. Lisähaasteen tuo, että koulu on ääriään myöten täynnä. Luokissa on enemmän oppilaita kuin ilmanvaihtokapasiteetti antaisi  myöten ja väistötiloja koulun sisällä on hankala järjestää.

Keskeinen ratkaistava kysymys on, miten saadaan mittavammat korjaukset työn alle mahdollisimman pian ja miten ne voidaan tehdä niin, ettei lapsille ja opettajille koidu haittaa. Jaan vanhempien huolen siitä, että mittavat korjaukset siten, että lapset käyvät samaan aikaan koulua ovat terveydellinen riski. Ja vuoteen 2017 on pitkä aika, jos tiloja ei saada odotusajaksi terveellisiksi.

Nyt on siis pikaisesti saatava aikataulu ja suunnitelma korjausten toteuttamiseksi. Ja tarvittaessa niin, että mittavien korjausten ajaksi oppilaat voivat siirtyä väistöön. Näin hoidettiin mm. Mankkaan koulun korjaukset melko pikaisella aikataululla ja ilmeisen onnistuneesti.

Jousenkaaren koulun tilanne pistää taas miettimään, miten vältämme vastaavat jatkossa. Tarvitaan edelleen herkkyyttä tilanteisiin reagoimiseen. Hätäväistö on aina kallis ratkaisu, mutta se tulee vääjäämättä eteen, jos ei korjauksia hoideta hallitusti. Elinkaarta pidentäviin korjauksiin on varattu vuosittain noin 7 me. Se on vähän, kun korjausta odottavia kohteita on kymmeniä.

Elinkaarta pidentävät korjaukset ovat kuitenkin vain ensiapua. Kevään kehysneuvottelujen yhteydessä on päästävä kiinni siihen, miten korjaustahtia saadaan nopeutettua. Tämä on ollut valtuustokauden alusta lähtien kaikkien ryhmien yhteinen vahva tahtotila.

Tärkein huomio on se, että jatkossa meidän pitää mennä enemmän lapset ja terveys edellä myös tilahallinnossa. Rakennusten kunnossapito ja korjaus on väline siihen, että lapsilla ja opettajilla on terveelliset ja turvalliset tilat. Nyt tuntuu, että keskustelu pyörii liikaa rakennusten kunnon ympärillä.

Olennaista on tarttua asiaan heti kun oireita ilmenee ja tehdä systemaattisia oirekartoituksia, jotta oireiden laajuus saadaan ajoissa esiin. Tästä Mari Anthoni (vihr.) jätti viime valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen.

Jousenkaaren  koulun osalta odotetaan nyt ympäristöterveyden lausuntoa ja sen jälkeen on johtopäätösten aika. Samalla on vietävä vauhdikkaasti eteenpäin korjaussuunnitelmia, jotta aikataulusta ja toteutuksesta voidaan viestiä vanhemmille ja opettajille mahdollisimman pian. Seuraavassa tila- ja asuntojaostossa 11.4. käsittelemme tarvittaessa asiaa ja vähintäänkin saamme tilannekatsauksen.

Kiitos vanhemmille, opettajille, rehtorille ja virkamiehille hyvästä ja rakentavasta keskustelusta vakavasta ja suurta huolta aiheuttavasta aiheesta huolimatta.