Tässä raportti tämän päiväisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan ja pisimmät keskustelut käytiin tällä kertaa lista-asioiden ulkopuolella kuulluista selostuksista (Matinkylän terveysasemakuvio, sote- ja maakuntauudistus, MAL-sopimusneuvottelut sekä luottamushenkilöorganisaatiouudistus). Ne löytyvät viestin lopusta.

– Varavaltuutetun ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Kokoomuksen paikka, nimi tulee valtuustoon.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle perusparannusta varten kohteessa Rullaniementie 3 (Kv-asia)

Kyse on vuonna 1989 valmistuneen kiinteistön ensimmäisestä laajasta perusparannuksesta. Rivitalokiinteistössä on 24 huoneistoa. Takausta anotaan 2,64 me lainalle, joka otetaan enintään 30 vuodeksi. Espoon Asuntojen omarahoitusosuus on 660 000 e.

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Valtuustokysymys Tapiolan urheilupuistoon ja espoolaiseen jääkiekkoiluun sekä muihin urheilulajeihin liittyvien asioiden johdosta (Kv-asia)

Keskusteltiin erityisesti Espoon Metro areenan tukemisesta sopimuksella (tuettiinko sopimuksella Bluesia) sekä  Tapiolan urheilupuiston kehittämisestä kokonaisuutena. Kaupungin intressinä on että Metro Areealla ja koko urheilupuistossa on tapahtumia, jotka vetävät ihmisiä. Asia pöydällä elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa (eky) ja tulee päätettäväksi ennen kesätaukoa.

Taustalla on varmasti aito halu ratkaista Tapiolan urheilupuiston tulevaisuus kestävällä tavalla. Päätöksenteon pohjaksi pitäisi kuitenkin olla enemmän konkretiaa siitä, miten kaupunki ottaa kokonaisuuden haltuun ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Alueella kun on monia vahvoja urheilutoimijoita omine intresseineen.

Peräänkuulutimme valmisteluun ja kaupungin yhteistyökuvioihin avoimuutta selkeyttä. Tästä käydään varmasti värikäs keskustelu valtuustossa ja se toimii osaltaan evästyksenä ekyn päätöksenteolle.

– Valtuustokysymys Caruna Oy:n sähkön siirtohintojen korotuksista (Kv-asia)

Tästä ei käyty keskustelua, valtuustossa sitten.

– Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 30.5.-2.6.2016 Skagafjordurissa, Islannissa

Kokoomus vaihtaa lähtijää: Pia Kauman tilalle Ville Lehtola.

– Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa (Kv-asia)

Ei vielä vastausta.

– Karhusuon koulu ja kirjasto, uudisrakennus, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Hankkeen kustannukset herättivät kysymyksiä, kun investoinneista on paineita karsia. Virkamiesten vastaus oli, että hanke pyritään toteuttamaan tyyppikouluna ja sitä viedään eteenpäin tatu-hengessä. Tämä riitti ja asia hyväksyttiin yksimielisesti.

– Tiistilä, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen alueen luovutuksesta hyväksyminen, alue 310416, 23. kaupunginosa Matinkylä (osittain Kv-asia)

Tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta. Suunnittelualueella on mahdollista rakentaa kolme uutta asuinkerrostaloa ja olevien asuinrakennusten päälle kahden kerroksen korkuisia korotusosia.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

– Valtuustoaloite Karhusuon koulusta tehtävästä selvityksestä (Kv-asia)

Tämä on jo hoidossa. Väistötilat tilattu ja hankesuunnitelma menossa valtuustoon.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan seminaarimatka Hollantiin ja Belgiaan 13.-16.4.2016

Muutama peruutus ja nimen vaihdos. Itse olen lautakunnassa kaupunginhallituksen valvoja, mutta en pääse pitkällisen selkävaivan takia lähtemään.

– Lisäasiat:

– Selostus Puolarmetsän-Matinkylän terveysasemien tilanteeseen

Asia tuotiin ylimääräisenä selostuksena, koska sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asukasjärjestöjen toivetta ottaa päätös Matinkylän terveysaseman väistöstä Tapiolaan uudelleen harkintaan. Lautakunnan enemmistö oli sitä mieltä, ettei kaupunginhallituksen ole syytä käsitellä asiaa, mutta asia tuotiin kuitenkin kokoukseen, koska valtuuston enemmistö sitä myös viime kokouksessa seuraavalla toivomuksella toivoi:

”Valtuusto toivoo, että kaupunginhallitus selvittäisi vielä mahdollisuudet Puolarmetsän terveysaseman toiminnan jatkamiseksi siten, että Matinkylän terveysaseman väistötiloiksi terveysaseman peruskorjauksen ajaksi tulisivat Tapiolan sijaan Ison Omenan tilat.”

Sosiaali- ja terveyslautakunta on siis päättänyt, että Puolarmetsän terveysaseman palvelut tuotetaan elokuusta alkaen Ison omenan palvelutorilla. Puolarmetsän vuokrasopimus on irtisanottu 1.10.2016 alkaen. Puolarmetsän tilat ovat vanhentuneet ja epäkäytännölliset ja niiden vuosivuokra on 377 425 euroa. Puolarmetsässä tilaa tarvitaan 1600 neliötä, samat palvelut pystytään Isossa omenasa tuottamaan 760 neliön tiloissa.

Ison omenan palvelutoripäätöksen yhteydessä tehtiin ratkaisu, että myös Matinkylän terveysaseman tilat korjataan ja säilytetään. Tämä siksi, että tilat kauppakeskuksessa ovat kalliita. Väistöön Tapiolaan siirtyy nimenomaan Matinkylän terveysasema siksi, että Puolarmetsässä toimivan yksityisen toimijan sijoittaminen Tapiolaan terveyskeskuksen tiloihin olisi hankala toteuttaa, koska kyseessä on erillinen toimija.

Pyynnöstäni Metson selostus liitetään tämän päivän kokouksen pöytäkirjaan, jotta se tulee julkiseksi. Puolarmetsän sairaalan kohtalosta tullaan päättämään erikseen tila- ja asuntojaostossa. Tärkeä syy tiloista luopumiseen on sisäilmaongelmat, jotka ovat virkamiesten mukaan edelleen riski, vaikka tiloja on korjattu.

Ymmärrän asukkaiden huolen väistön aikaisesta terveyskeskusmatkan hankaloitumisesta. Väistö kestää 8-12 kk ja korjaus valmistuu syksyllä 2017. Väistön aikana paljon terveysasemapalveluja käyttävien on mahdollista siirtyä Ison omenan terveysaseman asiakkaiksi.  Yksityisellä toimijalla on enemmän joustoa palvella isompaa asiakasmäärää.

– sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne

Neuvotteluja on käyty niin pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken kuin valtion valmistelevien virkamiesten kanssa. Tilannetta käytiin läpi myös pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän ylimääräisessä kokouksessa viime perjantaina. Neuvottelut jatkuvat ja hallituksen kehysriihestä odotetaan linjauksia lähiviikkoina. Niistä päästään sitten lausumaan.

– katsaus MAL-sopimusneuvotteluihin

Neuvottelut etenevät Helsingin seudun ja valtion kesken. Paineita asuntotuotannon määrän ja erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen määrän kasvattamiseen on. Se on ymmärrettävää, kun tiedämme, että asunnoista on seudulla pulaa ja se on paikoin jopa työvoiman saannin este. Valtion pitäisi vastaavasti lisätä tukeaan kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Nyt ongelmana on, että erityisesti pitkäaikaiselle ARA-tuotannolle kaavailtu tuki ei riitä.

Lisäksi neuvotellaan liikennehankkeista. Espoolle tärkeä on erityisesti Raide-Jokeri ja siihen liittyvä Kehä I:n parannus.

– luottamushenkilöorganisaation uudistus

Kaupunginhallitusen puheenjohtaja Markus Torkki kävi läpi uudistusprosessin tilanteen. Kaupunginhallitus ja valtuuston neuvottelutoimikunta pääsevät puimaan asiaa touko-kesäkuussa.