(Helsingin sanomat 26.2.2016)

HS 24.2. Helsingin bulevardeja koskevassa uutisessa väitetään Espoon vastustavan Helsingin bulevardisuunnitelmia. Kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymä lausunto ei kuitenkaan ole bulevardisointia vastustava, vaan nostaa esiin jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita.

Lausunnossa mm. todetaan, että jos bulevardisointiin huolellisen selvitystyön seurauksena päädytään, tulee tässä edetä hallitusti ja pienin askelin, jotta ruuhkautuvan ja katuverkolle siirtyvän liikenteen aiheuttama terveys- ja liikenneturvallisuushaittojen kasvu vältetään.

Bulevardisoinnin vaikutus seudulliseen liikennejärjestelmään on suuri ja kyse on koko seudun liikenteen sujuvuuden lisäksi kustannuksista. Helsingin sisääntuloväylien bulevardisointi edellyttää myös naapurikaupunkien joukkoliikenteen parantamista sekä luo paineita lisätä liityntäpysäköintiä. Näitä on suunniteltava kokonaisuutena ja kustannukset on jaettava seututasolla oikeudenmukaisesti.

Espoon lausunnossa todetaankin, että muutokset tulisi käsitellä osana valtion ja seudun yhteistä suunnittelua ja että bulevardisoinnilla saavutettavia maankäyttöhyötyjä tulisi käyttää myös joukkoliikenteen kehittämiseen.

Viihtyisä, houkutteleva ja kilpailukykyinen Helsingin seutu on koko metropolialueen ja Suomen etu. Tarvitsemme nykyistä tiiviimpää kuntarajat ylittävää yhteistä maankäyttösuunnittelua ja myös valtiolta ymmärrystä siihen, että moottoritiet eivät kuulu viihtyisään kaupunkiin.

Tiina Elo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.)
Espoo