Tässä ensi maanantain tila- ja asuntojaoston kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Träskändan kartanon päärakennuksen kilpailutusta esitetään keskeytettäväksi ja hyvä niin. Otimme kantaa rakennuksen pikaisen kunnostuksen puolesta Mari Anthonin ja Sirpa Hertellin kanssa.

Puolarmetsän purkaminen on pyynnöstäni lista-asiana, kun on aiheuttanut Matinkylän terveyskeskusväistöjen yhteydessäkin keskustelua. Kungsgårds skola on vain selostuksena, menossa svenska rumiin tarveselvityksenä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan seuraava selostus:

–       Kungsgårds skola och daghem, korvaava uudisrakennus (Maija Lehtinen)

Tästä ei ole enempää tietoa listalla. Tarkoitus on korvata Kungsgårds
skolanin nykyinen rakennus (huonokuntoinen, ahdas ja toiminnallisesti huono) sekä koulun ja päiväkodin siirtokelpoiset rakennukset.

Edelleen tavoitteena on, että jaosto pääsisi varhaisessa vaiheessa kunnolla linjaamaan eri vaihtoehtoja uusien tilojen rakentamisen osalta. Nyt käymme asiasta keskustelua selostuksen pohjalta.

– Tilannekatsaukset Niipperin ja Jousenkaaren koulujen tilanteeseen

Näistä olen pyytänyt selostuksen kokoukseen, vaikka eivät näy listalla. Olin läsnä infotilaisuuksissa, jotka järjestettiin toissa viikolla molempien koulujen tilanteesta, Niipperissä 29.3. käytiin läpi väistötilannetta ja Jousenkaaressa 31.3. sisäilmaongelmien tilannetta sekä keinoja niiden lievittämiseen. Jousenkaaren koulun osalta odotetaan ympäristöterveyden lausuntoa, jonka luvattiin valmistuvan viime viikolla, mutta siirtyi ensi viikkoon. Todella ikävä viivästys, kun lapset joutuvat kokoajan käymään koulua korjaustoimien keskellä.

– Otahalli Oy:n osakkeiden siirto peruskaupungilta Tilapalvelut-liikelaitokselle (osittain Kh-Kv-asia)

Kaupunki omistaa 25 % Otahalli Oy:n osakkeista. Muut osakkeenomistajat ovat Aalto- korkeakoulusäätiö, Aalto- yliopiston ylioppilaskunta ja Suomen Urheiluliitto ry.

Kaupungin linjauksen mukaan kaupungin rakennusten omistus keskitetään Tilapalvelut-liikelaitokseen, jolloin rakennusomaisuus ja sen hallinta sekä vastuu ovat keskittyneet yhdelle toimijalle.  Osakkeet ehdotetaan siirrettäväksi kirjanpitoarvostaan, joka on  521 382,57 e. Siirrolla ei ole kassavaikutuksia.

Tämä on linjakasta toimintaa. Ja on hyvä, että kaupunki pysyy hallissa osakkaana. Halli on ainoa paikka yleisurheilun harrastamiseen Espoossa, joten sen säilyttäminen tässä käytössä on tärkeää.

– Furuholmin kesäsiirtolan, Suvelan asukaspuiston, Pentalan saaristomuseon ja Tapion kentän huoltorakennuksen lisämäärärahat (Kh-asia)

Tilapalveluiden uudisrakentamishankkeiden budjetin sisällä voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä siirtää jostain hankkeista säästyneitä rahoja toisten hankkeiden ylityksiin.

Nyt arvioidaan että Leppävaaran uimahallihankkeesta on säästymässä vähintään 1,12 me, jota ehdotetaan siirrettäväksi seuraavasti:

– 350 000 e Furuholmin kesäsiirtolalle

Talousarviossa rahaa on varattu 0,981 me. Halvin saatu tarjous on 1,087 me, joka ylittää hankkeen kustannusarvion noin 106 000 eurolla. Tämän lisäksi tulee suunnittelu-, rakennuttamis- ja mahdolliset lisä- ja muutostyökustannuksia arviolta 240 000 e.

– 220 000 e Suvelan asukaspuiston varastotilalle

Halvimpaan rakennusurakkatarjoukseen perustuva kustannusarvio on 284 000  e (48 000 e alkuperäistä suurempi). Hankkeen ajoituksesta johtuen vuodelle 2016 tarvitaan lisämäärärahaa yhteensä tuo 220 000 e.

– 220 000 e Pentalan saaristomuseolle

Pentalan hanke koostuu useista eri hankkeista, joita on viety eteenpäin eri vuosina. Vuodesta 2010 vuoden 2015 loppuun mennessä Pentalan saaristomuseon rakennuksiin on investoitu noin 2,2 me. Vuodelle 2016 Pentalan saaristomuseolle on varattu 188 000 e määrärahaa ja rahan tarve on arviolta noin 408 000 e. Hanke on viivästynyt, koska aluetyöt olivat niin massiiviset että muita korjauksia ei voitu samanaikaisesti tehdä.

–  180 000 e Tapion kentän huoltorakennukselle

Tapion kentän huoltorakennuksen kustannusarvio ja kokonaismäärärahan tarve 1,4 me ei ole muuttunut, vaan lisämäärärahan tarve johtuu kustannusten toteutumisesta eri vuotena kuin alun perin on arvioitu.

Määrärahojen ylitykset vaikuttavat perustelluilta, vaikka eivät mukavia olekaan. Hyvä että Leppävaaran uimahallista säästyy rahaa, vaikka se onkin hankkeelle kertaalleen ylimääräisenä lisättyä osuutta.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy hakee korkotukilainan puoltoa Mestarinkatu-nimiselle vuokratalohankkeelleen Puustellinmäen asemakaava-alueelle Leppävaaraan. Tämä puukerrostalohanke on tarkoitus rakentaa Mestarintunnelin päälle. Hankkeessa on yhteensä 98 asuntoa (6 120 k-m2) ja korkotukilainaa haetaan 17 920 000 euroa.

Samassa  korttelissa on Espoon Asunnot Oy:n vanha kohde (43 asuntoa), joka aiotaan purkaa ja rakentaa tilalle uusi noin 60-asuntoinen vuokratalo. Tämän jälkeen tässä korttelissa on noin 160 Espoon Asuntojen asuntoa.

Hienoa, että Espoon Asunnot rakentaa puukerrostaloja.

– Träskändan kartanon vuokrauskilpailutuksen keskeyttäminen

Kilpailutuksen ehdot valmisteltiin jaoston evästysten mukaisesti ja jaosto päätti niistä 16.3.2015.

Kilpailutuksen tuloksena saatiin vain kaksi tarjousta, joita käsiteltiin jaoston kokouksessa 26.10.2015. Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja lisäselvityksiä varten.

Lisäselvitysten yhteydessä kävi ilmi, että Forenom Majoituspalvelut Oy:n laskelmat vuokrakohteen peruskorjaus- ja muutostöiden todellisista kustannuksista poikkesivat olennaisesti kaupungin arviosta. Kaupungin Rambol Finland Oy:llä teettämän kustannusarviolaskelman mukaan peruskorjaus- ja muutostyöt ovat 5,35 me. Forenomin mukaan kaupungin kunnostustöille varaama 3,0 me riittäisi kaikkiin suunniteltuihin kunnostustöihin. Forenomilta ei ole pyynnöstä huolimatta saatu vertailulaskelmia.

Näillä perustein esitetään vuokrauskilpailutuksen keskeyttämistä. Vuokrattavan kohteen käyttöä on tarkoitus suunnitella uudelleen siten että suunnittelussa huomioidaan myös Aurorakodin käytössä tapahtuvat muutokset.

Hyvä, että kilpailutus keskeytetään, koska suunniteltu toiminta ei ole talon arvolle sopivaa, eikä kustannusten osalta täytä jaoston asettamia ehtoja. Talousarvioon on varattu 3 me Träskändan kartanon kunnostukseen vuosille 2015-2017 ja talousarvion yhteydessä hyväksyttiin vihreiden esityksestä pöytäkirjamerkintä, että Träskändan kartanon kunnostamista ja käyttöön ottoa kiirehditään. Nyt on siis syytä laittaa talo kuntoon, uskon että sen jälkeen vuokralainen kyllä löytyy. Tässä kohtaa kunnostusta ei pidä liittää naapurikiinteistöön, koska se laajentaa taas hanketta ja siirtää sen pahimmassa tapauksessa hamaan tulevaisuuteen.

– Puolarmetsän sairaalan käytön päättyminen ja rakennusten purkaminen

Esitetään, että sosiaali- ja terveystoimen käytön päätyttyä Puolarmetsän sairaala puretaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 20.5.2015 esittää, että Espoon uuden sairaalan toiminnan käynnistyessä 1.11.2016 sosiaali- ja terveystoimi vapautetaan vuokravastuusta Puolarmetsän kiinteistön osalta, aikaisintaan 1.12 2016 alkaen.

Puolarmetsän sairaala on teknisesti heikossa kunnossa ja rakennuksessa on esiintynyt viime vuosina sisäilmaongelmia. Rakennus luokitellaan poikkeuksellisen vaativaksi korjauskohteeksi, jonka korjausaste olisi suuri. Purkutyö tuo esiin rakennuksessa olevia ongelmallisia materiaaleja, joiden poistaminen tulisi suorittaa peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi rakennuksen kantavaa runkoa ja perustuksia jouduttaisiin vahvistamaan. Peruskorjaustilanteessa rakennuksen energiatehokkuus tulisi suunnitella voimassaolevien määräysten mukaiseksi. Rakennuksen peruskorjaaminen aiheuttaisi kaupungille merkittäviä kustannuksia.

Rakennuksia ei voida ottaa muuhun käyttöön ilman peruskorjausta. Koska rakennuksille ei ole kaupungilla tiedossa jatkokäyttöä, esitetään, että rakennukset puretaan. Tilapalvelut-liikelaitos hakee rakennukselle purkuluvan sekä vastaa purkusuunnittelusta ja purku-urakan rakennuttamisesta. Rakennuksesta on teetetty rakennushistoriaselvitys ja osana purkusuunnittelua arvioidaan rakennushistoriallisen inventoinnin tarve.

Olen pyytänyt selvyyden vuoksi asiaa jaostoon päätettäväksi, kun on käynyt selväksi, ettei sosiaali- ja terveystoimella ole tiloille enää käyttöä. Rakennuksen kunnon ja sisäilmaongelmien takia purkaminen on nähdäkseni perusteltua. Alue on kaavoitusohjelmassa (Holmanpuisto) ja sinne on suunnitteilla asumista ja lähipalveluita. Kaava on tulossa syksyllä linjattavaksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan.