Tänään päätettiin kaikki asiat esityksen mukaan. Sen sijaan käytiin muutamassakin kohtaa tärkeää keskustelua niin sisäilmaongelmien haltuunotosta (valitettavasti ikuisuusteema) kuin tilakustannusten ja investointihankkeiden kustannusten paremmasta hallinnasta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kungsgårds skola och daghem, korvaava uudisrakennus (Maija Lehtinen)

Tarkoitus on korvata Kungsgårds skolanin nykyinen rakennus sekä koulun ja päiväkodin siirtokelpoiset rakennukset selostuksen mukaisen vaihtoehdon mukaisesti. Uuteen kouluun on tulossa 14 opetusryhmää (sisältäen eskariryhmät) ja yksi päiväkotiryhmä eskareiden lisäksi. Viereinen varsinainen päiväkotirakennus jää myös olemaan. Svenska Rum käsittelee koulun tarveselvitystä kokouksessaan 21.4.

Nostin esiin sen, että hyvissä ajoin on syytä pohtia myös tyhjilleen jäävän koulurakennuksen tulevaisuus. Se on hieno vanha suojeltu puurakennus, joka ei kuitenkaan sovellu enää koulukäyttöön. Tyhjilleen sitä ei pidä jättää.

Samoin kysyin, onko koulu nyt tarkoitus suunnitella kustannustehokkaaksi rakennukseksi, kuten on jo pitkään linjattu. Näin on tarkoitus tehdä.

Jousenkaaren koulu

Pyynnöstäni saimme suullisen selostuksen Jousenkaaren koulun tilanteesta. Ympäristöterveyden lausunnon piti valmistua viime viikolla, mutta sen saaminen on viivästynyt valitettavan resurssivajeen takia. Tilapalvelut on sitä kiirehtinyt ja toivottavasti se saadaan tämän viikon aikana. Lausunnosta luvattiin viestiä välittömästi sen valmistuttua.

Siivouksen laatutarkastuksia tehdään 2 x viikossa ja saatuun palautteeseen reagoidaan. Suunnitelmia kesäloman aikana tehtävistä korjauksista on kiirehditty ja tähdensin, että myös syksyn osalta suunnitelmat on saatava pian valmiiksi ja viestittävä niistä opettajille ja vanhemmille mahdollisimman pian. Ympäristöterveyden lausunto on nyt jatkon kannalta olennainen. Jaosto seuraa tilannetta ja korostimme avoimen ja reaaliaikaisen viestinnän tärkeyttä.

– Niipperin koulu

Myös tämä oli pyynnöstäni listalla. Lapset ovat väistössä, mutta pysyvämpää väistöratkaisua selvitellään ja siitä olisi hyvä saada päätöksiä pian, jotta tilanne selkiytyy. Vanhempainillassa oli puhe Järvenperän parakkien siirtämisestä, mutta sitä ei voikaan tehdä ilman kilpailutusta. Asia on siis valmistelussa ja menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan päätettäväksi.

Ehdotuksestani sovittiin, että jatkossa saamme jokaiseen kokoukseen ilman eri pyyntöä selostuksen sisäilmaongelmaisten koulujen tilanteesta. Jousenkaaren ja Niipperin lisäksi listalla on Karhusuo, jossa tehdään lisätutkimuksia.

Ideaalitilannehan on, että asiat hoituvat ja viestintä toimii ilman jaoston puuttumista, koska kyse on operatiivisesta toiminnasta. Seurannalla varmistamme, että hommat toimivat ja voimme tarvittaessa puuttua asioihin.

– Otahalli Oy:n osakkeiden siirto peruskaupungilta Tilapalvelut-liikelaitokselle (osittain Kh-Kv-asia)

Päätettiin keskusteluitta esityksen mukaan. Keskitetään tila-asiat kaupungilla yhteen paikkaan.

– Furuholmin kesäsiirtolan, Suvelan asukaspuiston, Pentalan saaristomuseon ja Tapion kentän huoltorakennuksen lisämäärärahat (Kh-asia)

Päätettiin esityksen mukaan, mutta käytiin keskustelua siitä, miten voidaan päästä tarkempaan kustannusten arviointiin, jottei tulisi määrärahaylityksiä. Toisaalta on ymmärrettävää, että alkuvaiheen kustannusarvioissa kaikki selvitykset eivät välttämättä ole tehtynä ja yllätyksiä tulee usein hankkeen edetessä. Silti arviointia on tarpeen kehittää ja ylitykset on perusteltava hyvin.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Hyväksyttiin yksimielisesti. Kustannuksista keskusteltiin, korkeaa rakentamisen hintaa selittävät tontti tunnelin päällä ja puurakentaminen. Tässä kohtaa paikka nimenomaan ohjaa puurakentamiseen, koska tunnelin päällä rakenteiden on oltava kevyitä. Sinänsä todettiin, että puurakentaminen on kaupungin puurakentamisen edistämisohjelman mukaista.

– Träskandan kartanon vuokrauskilpailutuksen keskeyttäminen

Kilpailutus keskeytettiin yksimielisesti. Jatkovalmistelun osalta tähdensin, että se on tehtävä viipymättä ja kaikki vaihtoehdot pitää pitää mukana, myös se, että kaupunki kunnostaa rakennuksen talousarvioon varatulla 3 miljoonalla ja etsii vuokralaisia sen jälkeen. Näin luvattiin toimia ja valmista pitäisi olla viimeistään ennen syksyn budjettivääntöjä. Toivottavasti jo kevään kuluessa, mutta voi olla toiveajattelua. Nyt pitää vaan pitää huoli, ettei homma taas viivästy usealla vuodella.

– Puolarmetsän sairaalan käytön päättyminen ja rakennusten purkaminen

Tämä myös päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. Käytiin lyhyt keskustelu jo kaupunginhallituksenkin käsittelemästä Matinkylän terveysaseman väistökuviosta. Mutta todettiin, että sisäilmaongelmaisen kiinteistön jatkokäyttö vaatisi lisää korjaustoimia ja toisaalta ison rakennuksen pienenkin osan käyttö edellyttäisi koko talon pitämistä lämpimänä.