Karhusuon koulusta ja koulukorjauksista yleisesti käytiin tärkeä keskustelu Karhusuon koulun hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kaikki valtuustoryhmät olivat painokkaan yksimielisiä siitä, että koulujen sisäilmaongelmat on vihdoin saatava kuriin. Kaikkien ryhmien nimissä jätettiin laaja valtuustokysymys, jonka valmisteluun itsekin osallistuin. Vastauksia edellytettiin kaupunginhallitukseen 30.5. mennessä, jotta ne ovat käytössä kesäkuun kehysneuvotteluissa.

Alla puheenvuoroni, jonka käytin vähän soveltaen ja kommentoiden aiemmin käytettyjä puheenvuoroja. Työ jatkuu tila- ja asuntojaostossa, mutta tämä valtuuston vankka tahtoila antaa siihen selkänojaa ja painoarvoa.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

On jo käytetty hyviä puheenvuoroja korjaushankkeiden toteutuksesta ja valtuustoryhmien valtuustokysymykseen toivottavasti saadaan vastaukset ja ainekset päätöksenteolle.

Karhusuon koulu on surullinen esimerkki siitä miten käy, kun sisäilmaongelmiin ja kasvaviin oppilasmääriin ei reagoida riittävän nopeasti.  Koululle on tarvittu siirtokelpoisia tiloja kasvavan oppilasmäärän takia. Koululta on jouduttu lähtemään väistöön sisäilmaongelmien takia. Ja edelleen käytössä olevissa tiloissa, joita ovat liikuntasali, keittiö, ruokala ja tekninen tila, oppilaat ja henkilökunta oireilevat.

Uuden koulun piti alunperin olla valmis vuonna 2014. Nyt se on tarkoitus saada valmiisi vuonna 2020.

Viimeisin Karhusuon koulun sisäilmaa ja rakenteiden kosteusteknistä kuntoa selvittänyt tutkimusraportti valmistui maaliskuussa. Raportin mukaan ulkoseinissä on vähäisiä mikrobivaurioita. Ilmavuotoja esiintyy ulkoseinissä sekä teknisten ja oleskelutilojen välissä. Tutkimuksen pohjalta ei pystytty vielä riittävän tarkkaan arvioimaan sisäilman laatua, joten tarvittiin jatkoselvityksiä. Näytteiden oton oli määrä alkaa huhtikuun alussa.

On kestämätöntä, että kerralla ei tehdä tarvittavia tutkimuksia ja selvityksiä, vaan oireilu pitkittyy ja vanhemmat ja opettajat joutuvat elämään epätietoisuudessa. On pystyttävä kertomaan milloin jatkoselvitykset valmistuvat. Ja ne on tehtävä kiireellisesti, koska väistötilojen hankinta, jos niitä tarvitaan suunniteltua nopeammin, ottaa oman aikansa.

Koulu on laajennettu ja peruskorjattu reilu 10 vuotta sitten. Nyt se on päätetty purkaa kokonaan ja tilalle samaan paikkaan vaikeasti rakennettavalle tontille rakennetaan ala-asteen sijaan laajempaa aluetta palveleva yhtenäiskoulu. Koulu tulee tarpeeseen ja se on saatava valmiiksi vuoteen 2020 mennessä, jotta pystytään varmistamaan koulutilat alueen yläkouluikäisille oppilaille.

Siirtokelpoisten tilojen lisäksi tarvitaan uusi urheilukenttä, kun väliaikainen koulu rakennetaan nykyisen päälle. Kenttä on toteutettava suunnitellun aikataulun mukaan, jotta lasten liikuntamahdollisuudet turvataan. Pitää muistaa, että koulu joutuu pärjäämään väistötiloissa useamman vuoden ilman sisäliikuntasalia.  Kenttä on tärkeä alueen lapsiperheille myös vapaa-ajalla eikä Karhusuon lähistöllä ole korvaavaa liikuntapaikkaa.

Hyvät valtuutetut,

Valtuustosopimuksessa edellytimme painokkaasti koulujen sisäilmaongelmien haltuunottoa ja koulukorjaustahdin merkittävää nopeuttamista. Pieniä edistysaskelia on otettu, mutta samat ongelmat vaivaavat edelleen. Korjausvelka kasvaa ja talouden tasapainotuspaineissa säästöihin haetaan ratkaisuja vanhoista keinoista, jotka eivät riitä ja johtavat pahimmillaan entistä huonompaan tilanteeseen. Tällä menolla korjausvelka kasvaa koko ajan, vaikka olemme priorisoineet toisin.

Peruskorjaukset tulee saada nopeiksi. Kuten Karhusuonkin kohdalla nähdään,  tilanteen pitkittäminen johtaa kalliisiin ja osin ennakoimattomiin väistöratkaisuihin.

On tärkeää löytää edullisia tapoja rakentaa ja Karhusuostakin on tarkoitus tehdä tyyppikoulu. Samalla on tärkeää miettiä kaupungin kokonaistilan tarvetta jokaisen hankkeen kohdalla. Karhusuolla samoihin tiloihin tulee kirjasto ja monipuolista kuntalaiskäyttöä. Hyvästä suunnittelusta ei kannata tinkiä, jotta saadaan tilojen käyttö optimoitua ja kokonaiskustannukset järkeviksi tarpeeseen nähden.

Espoossa on luovuttu kaupunginarkkitehdin vakanssista ja arkkitehteja on lähtenyt Tilapalveluista muihin tehtäviin. Hyvä suunnittelu kuitenkin maksaa itsensä takaisin. Parhaimmillaan kaupunginarkkitehti voisi olla se henkilö, jonka vastuulla on sujuvoittaa prosesseja ja varmistaa, että hankkeet etenevät toteutuskelpoisina ja asetettujen tavoitteiden mukaisina maaliin. Tällä hetkellä rakennusten suunnitelmaluonnokset hyväksyy Tilapalveluiden toimitusjohtaja. Luontevammin tehtävä sopisi kaupunginarkkitehdille.

Arvoisa puheenjohtaja,

Aivan liian moni oppilas ja opettaja joutuu Espoossa kärsimään sisäilmaongemista ja pahimmillaan menettää terveytensä loppuelämäksi. Meidän pitää kattavammin kartoittaa oireita ja puuttua niihin nopeasti. Liian usein esimerkiksi ilmanpuhdistimet viedään koululle vasta, kun vanhemmat ovat nostaneet metelin. Tästä on valtuutettu Mari Anthoni tehnyt valtuustoaloitteen, johon toivottavasti saamme pian vastauksen.

Karhusuon uusi koulu on rakennettava annetussa aikataulussa ja kustannusraamissa, kuitenkin laadusta ja tilojen tarkoituksemukaisuudesta tinkimättä. Samalla on varmistettava, että oppilailla ja henkilökunnalla on terveelliset ja turvalliset tilat myös ennen uusien tilojen valmistumista, ja että uusi kenttä rakennetaan hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti.