Tänään päätettiin kaikki asiat esityksen mukaan. Keskustelua herättivät odotetusti liikenneministeriön valmistelema liikennekaarihanke, josta annamme lausunnon seuraavassa kokouksessa, sekä MAL-sopimus, jonka hyväksyimme. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Kokoomuksen paikka, nimi myöhemmin.

– Tonttumuori, asemakaavan muutoksen ja maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 211834, 15. kaupunginosa Niittykumpu (osittain Kv-asia)

Kaava hyväksyttiin esityksen mukaan keskustelujen kera. Kurt Byman kyseli maankäyttösopimuksista. Ne on neuvoteltu valtuuston hyväksymien maankäytön periaatteiden mukaisesti. Kysyin, minkä verran tälle kaava-alueelle ja koko Niittykumpuun on tulossa kohtuuhintaisia ARA-vuokra-asuntoja. Espoon Asunnoille on varattu tai suunnitteilla useampikin tontti Niittykummun metroaseman ympäristössä, mikä on hyvä asia.

– Espoon Keskuskeittiön kiinteistöyhtiön perustaminen
– Meri-Matin koulun ja Matinkylän uimahallin kiinteistöyhtiöiden perustamiset

Näiden yhtiöiden perustamiset hyväksyttiin yksimielisesti kuten konsernijaostossakin. Matinkylän hankkeiden osalta yhtiömuoto on perusteltu, koska samaan yhteyteen on tulossa yksityinen Eliksiiri-hanke, jonka kanssa on mm. yhteistä pysäköintiä. Sopimuksia on helpompi tehdä, kun neuvottelukumppani on kaupungin yhtiö. Hankkeiden toteutusta ja kustannuksia tullaan joka tapauksessa seuraamaan tarkkaan.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta koskien Finnoo – Djupsundsbäckenin asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, alue 441600

Byman teki esityksiä, jotka raukesivat kannattamattomana.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

–        Nuorisovaltuuston aloite koskien rahan lisäämistä kouluruokailuun sekä Hankintakeskuksen ruokapalveluiden vastaus.

Kiittelin sitä, että Espoo Catering käy tiivistä vuoropuhelua oppilaiden kanssa kouluruokailun kehittämiseksi. Koska lisärahaa kouluruokaan ei kuitenkaan ole luvassa, kysyimme miten hinta/ateria on kehittynyt viime vuosina, mikä on ollut raaka-aineiden hinnan kehitys ja paljonko Espoo laittaa rahaa kouluruokailuun verrattuna muihin kaupunkeihin.

Vastaukseksi saatiin, että Espoossa hinta/ateria on kehittynyt seuraavasti (hintoihin jyvitetty kaikki kulut, joten hinnankorotuksiin vaikuttavat elintarvikkeiden lisäksi myös palkat, vuokrat, ostopalvelut, kuljetukset,  sisäiset palvelut ja kaikki muut ruokatuotantoon tarvittavat tarvikkeet):
2014                    +1,8 %
2015                    +2,5 %
2016                    -1 %

Raaka-aineiden hinnan kehitys on ollut vastaavana aikana (kuluttajahintaindeksin mukaan> sisältää elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat):
2014                    +1,6 %
2015                    -2,4 %
2016                    -1,7 % (helmikuu 2016, arvio vuodelle 2016, että jää miinuksen puolelle)

Ja vielä vertailua suuriin kaupunkeihin:
Espoo: noin 1,06 € (vaihteluväli alakoulusta lukioon 0,96-1,46 €)
Tampere: noin 0,8 €
Helsinki: noin 1 €
Oulu: noin 1 €

Eli vertailussa pärjätään, mutta on kovin vähänhän tuo on. Pitää pitää mielessä ja seurata oppilaiden tyytyväisyyttä. Viime konsernijaoston kokouksessa saatiin esittely Espoo Cateringin toiminnasta ja siinä kävi ilmi, että ovat saaneet vähennettyä ruokahävikin tosi pieneksi. Se on hieno juttu.

–        Lausuntopyyntö liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausuntoluonnos jaettiin pöydille ja valtuustoryhmillä on viikko aikaa kommentoida sitä. Kommenttien pohjalta kaupunginjohtaja valmistelee lopullisen esityksen. Lausunnossa haetaan sitä, että joukkoliikenteen järjestämisessä pitäisi mahdollistaa digitaalisuuden hyödyntäminen ja modernit liikkumispalvelut nykyisen mallisen joukkoliikenteen osana. Vihreitä ja demareita huolettaa joukkoliikenteen tason ja kohtuullisten lipunhintojen säilyminen, mikäli HSL:n järjestämisvastuun suoja poistetaan ja kaikki joukkoliikenne avataan kilpailulle. Tämän näkökulman haluamme mukaan kaupungin lausuntoon.

– Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016 – 2019 hyväksyminen

Hyväksyttiin sopimus yksimielisesti. Raidejokerista tehdään erikseen Espoossa toteuttamispäätös luultavasti vielä ennen kesälomaa. Tämän vuoden loppuun voimassa olevan Espoon asunto-ohjelman päivitys on tarkoitus aloittaa syksyllä, jotta se vastaa MAL-sopimuksen tavoitteita.