Pitkällä viiveellä raportti viimeisimmästä kaupunginhallituksen kokouksesta, jossa kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Lisäksi saatiin pyynnöstäni selvitys Keravan ex-kaupunginjohtaja Petri Härkösen valinnasta konsulttihommiin. Kaupunginjohtaja totesi, ettei asiaa ollut tarpeen tuoda luottamushenkilökäsittelyyn, koska kyse on valmistelua tukevasta asiantuntijapalvelun hankinnasta. Keravalla on käytössä malli, jossa on tuotteistettu kaikki Keravan palvelut ja Härkösen tehtävänä on selvittää, toisiko vastaava malli Espoon talouden ohjaukseen lisäarvoa. Palkka on 10 000 euroa/kk ja kyse on siis kahden kuukauden pestistä.  Mikäli työ johtaa jatkotoimiin, ne on tarkoitus toteuttaa oman henkilökunnan voimin.  Byman jätti asiasta viime valtuuston kokouksessa valtuustokysymyksen, joten tähänkin palataan vielä.

Viestinnän todettiin jälleen kerran epäonnistuneen. Olisipa päästy helpommalla, kun asia olisi informoitu kaupunginhallitukselle etukäteen.

Saimme myös kuulla Pia Ojavuon valinnasta kaupungin taloussuunnittelujohtajaksi Pekka Heikkisen jäädessä eläkkeelle. Taloussuunnittelujohtajalla on merkittävä rooli mm. budjettineuvotteluissa.

– Valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016 – 2018 hyväksyminen

Hyväksyttiin pidemmittä keskusteluitta yksimielisesti. Toivottavasti sopimus tuo mukanaan kaivattuja investointeja ja työpaikkoja. Sopimuksen kautta havitellaan valtion investointeja pääkaupunkiseudulle.

– Espoon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Keskustelun pohjalta esittelijä teki muutaman pienen muutoksen ja lisäsi seuraavan Ville Lehtolan (kok) ehdottaman lauseen:

”Liikennekaaren tulisi luoda askelmerkit sille, miten automaattinen eli kuljettajaton auto voi saada liikennöintiluvan.”

– Yhteistyösopimuksen tekeminen sairaalayhteistyöstä Kauniaisten kanssa

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan. Aiemmin hyväksyttiin vastaava sopimus Kirkkonummen kanssa.

– Espoonlahden keskus, muutos (Espoonlahden metroasema ja Lippulaiva), asemakaavan muutoksen sekä maankäyttö- ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 410307, 34. kaupunginosa Espoonlahti (osittain Kv-asia)

Keskusteltiin kaavan toteutuksesta ja kustannusten jaosta kaupungin ja Cityconin kesken. Ja kyseltiin koska kulttuuritiloista on tarkoitus päättää. Asiaan palataan kehyksen yhteydessä kesäkuussa. Jos halutaan mukaan Lippulaivan laajennukseen, on päätöksiä tehtävä viimeistään alkusyksystä.

– Lillmossaskogen, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten ja alueen luovutusta koskevien esisopimusten hyväksyminen, alue 713300, 82. kaupunginosa Perusmäki (osittain Kv-asia)

Kysyin miksi tämä pieni kaava-alue, joka on osa Gobbackan kaavaa, tulee hyväksyttäväksi nyt. Prosessi keskeytyi, kun Uudenmaan elykeskus vaati ennen asemakaavoja yleiskaavan tarkistusta. Nyt yleiskaavatyö on käynnissa ja maankäyttösopimukset on saatu tehtyä, joten katsottiin että kaava voi mennä eteenpäin. Tämä ei edellytä kaupungilta uutta kunnallistekniikkaa.

– Kivenlahti I A, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 411449, 34. kaupunginosa Espoonlahti

Kurt Byman (sit.) esitti asiaa pöydälle. Se raukesi kannattamattomana ja hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3

Hyväksyttiin suuremmitta keskusteluitta yksimielisesti esityksen mukaan.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä myydä kaksi tonttia Keilaniemessä

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.