Tänään kaupunginhallituksen kokous saatiin vedettyä yllättävän nopeasti pitkästä listasta huolimatta. Raide-Jokeri jäi viikoksi pöydälle, mutta ehtii vielä valtuuston 13.6. kokoukseen. Alla päätökset, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle vuokra-asuntokohteiden kertalyhenteisten lainojen osittaista jälleenrahoittamista varten (Kv-asia)

Päätettiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiön lainalle (Kv-asia)

Päätettiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Vuoden 2016 huhtikuun kuukausiraportti (Kv-asia)

Kysyin muutamista asioista:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen 2 me vajeen (koska lautakunta ei korottanut maksuja maan hallituksen mahdollistamaan maksimiin) kattaminen sopeuttamalla huolettaa. Tähän ei irronnut tarkempaa vastausta, mutta vakuutettiin, että jos ei sopeutus onnistu niin sitten ylitetään budjetti.

Ihmettelin, mistä johtuvat sivistystoimessa kotikuntakorvausten 2 me nousu muissa kunnissa koulua käyvistä oppilaista. Vastaus oli, että kyse on vuoden 2015 jälkijättöisestä laskutuksesta, joka on jaksotettu väärin. Oppilaiden määrä ei juurikaan ole muuttunut.

Ja vielä kysyin koska kiinteistönhoidon alueen ulkoistus tulee päätöksentekoon. Täähn vastattiin, että kyse on Pohjois-Espoon alueesta, josta loppuu työsuhteita ja ne korvataan ulkoisilla ostoilla. Tämä realisoituu loppuvuodesta.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset vuonna 2016

Päätettiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Iso ja tärkeä asia, joka jäi demareiden esityksestä viikoksi pöydälle jotta ryhmät ehtivät paneutua. Sovittiin, että asia viedään kuitenkin 13.6. valtuustoon. Myös Helsingissä valtuusto päättää asiasta ennen juhannusta.

Kyselin Kehä I:n parantamiseen liittyvän tiesuunnitelman valmisteluaikataulusta, kun se liittyy myös Jokerin linjauksen toteuttamiseen Laajalahdesta ja kaupunginhallitus antaa siitä lausunnon. Ei ollut vielä tarkempaa tietoa.

– Valtuustokysymys koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittavan lisätilan rakentamiseksi kasvavan oppilasmäärän tarpeisiin (Kv-asia)

Vastaus ei herättänyt keskustelua, mutta tekee sen varmasti valtuustossa. Kysyin, mitkä ovat
vastauksessa mainitut kaksi vuokrattua väistötilaa, jotka tulevat sopimuksen päättymisen jälkeen lunastettavaksi kaupungin omistukseen. Ne ovat Veräjäpellon koulun ja Lintuvaaran koulun väistötilat.

– Valtuustokysymys Matinkylän terveyspalvelujen siirrosta Tapiolaan ja Puolarmetsän terveysaseman Ison Omenan palvelutorille (Kv-asia)

Tämä kirvoitti keskustelua lähinnä sen osalta, millaisia sopimuksia kaupunki tekee  palveluntuottajien kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti Kurt Bymanin (sit.) lisäys:

Jatkossakin kaupunki pyrkii välttämään tekemästä sopimuksia veroparatiiseihin kytköksissä olevien yhtiöiden kanssa.

Tätä pidettiin tärkeänä tavoitteena ja tahdonilmauksena, vaikka noudattaminen voikin olla haastavaa.

– Valtuustokysymys Pohjois-Espoon poikkeuslupakäytännöstä (Kv-asia)

Ei herättänyt keskustelua.

– Valtuustokysymys Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta (Kv-asia)

Harmistusta herätti se, ettei vastausta ollut, vaikka asia on herättänyt laajaa julkista keskustelua ja tiedossa on, että elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee asiaa 6.6. Byman esitti asiaa pöydälle, jotta vastaus saataisiin valtuustoon 13.6. Esitys hävisi  äänin 11-2, 2 tyhjää. Äänestimme Saara Hyrkön kanssa tyhjää, koska valtuustolle on ilmoitettava määräajassa, jos ei vastausta voida antaa, eikä ole takeita, että eky tekisi päätöksiä 6.6. Sinänsä itse kaipaisin kyllä avointa keskustelua teatterivaihtoehdoista.

– Viherlaakso eteläinen, asemakaavan muutoksen ja maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 150518, 61. kaupunginosa Viherlaakso

Jonna Löflund (ps) esitti palautusta, jotta saataisiin enemmän parkkipaikkoja. Vastustin palautusta, koska kaava on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti ja siellä käydään parkkipaikka-asiat huolella läpi. Palautus olisi tarkoittanut, ettei kaavaa voida sellaisenaan toteuttaa. Ja toisaalta ihmisillä on vapaus valita, millaisin parkkipaikoin varustettuun asuntoon muuttavat.

Palautus hävisi äänin 13-2.

– Vastaus oikaisuvaatimuksiin, jotka koskevat kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston muutettua päätöstä myydä kaksi tonttia Keilaniemestä

Byman oli vetänyt oman oikaisuvaatimuksensa pois, jolloin saattoi olla käsittelemässä asiaa. Teki esityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Esitys raukesi kannattamattomana.

– Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman hyväksyminen

Esteettömyysohjelma päätettiin yksimielisesti viedä valtuuston päätettäväksi. Tärkeää, että asiasta käydään julkinen keskustelu. Esittelijä tekee ohjelmaan vammaisasiamiehen tekemät tekniset korjaukset. Tärkeää, että ohjelma vihdoin saadaan hyväksyttyä.

– Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen

Päätettiin suuremmitta keskusteluitta esityksen mukaan.

– Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016 – 2019 hyväksyminen

Hyväksyttiin jo kertaalleen hyväksyttyyn sopimukseen tehdyt tarkennukset esityksen mukaan.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Ylimääräisenä valvottiin kaupunginjohtajan päätös osallistua työ- ja elinkeinoministeriön työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun. Espoossa kohderyhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät, irtisanotut teknologia-alan osaajat ja maahanmuuttajat. Espoon erityispiirre on, että tyttömien joukossa on paljon korkeakoulutuksen suorittaneita (yli 50-vuotiaita ja vastavalmistuneita).

Hyvä, että Espoossa on tartuttu aktiivisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen sakkomaksujen maksamisen sijaan. nyt oikeasti puututaan pitkäaikaistyöttömien määrään ja sakkomaksujen sijaan toimia.

– Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat lisäysesitykseni:

– Kaupunginhallitus edellyttää, että lukuvuoden 2016-2017 jälkeisien tilaratkaisujen osalta valmisteltavissa vaihtoehdoissa ovat mukana Jousenkaaren koulun korjaus ympäristöterveyden edellyttämän korjaussuunnitelman mukaisesti, siirtokelpoisten tilojen hankkiminen Tapiolaan sekä mahdolliset muut tilaratkaisut.

– Lisäksi kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että koulun henkilökuntaa, vanhempia ja oppilaita kuullaan eri vaihtoehdoista ennen päätöksentekoa sivistystoimen kuulemiskäytäntöjen mukaisesti.
Vaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston 5.9. kokoukseen jaoston päätöksen mukaisesti. Toivottavasti näillä eväin päästään syksyllä tekemään päätökset hyvässä järjestyksessä perusteellisen valmistelun pohjalta.