Teatteri
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti eilen yksimielisesti, että Espoon teatterille rakennetaan uudet tilat Kulttuurikeskuksen yhteyteen kulttuuriaukion alle. Vaihtoehtona oli erillisen teatteritalon rakentaminen Vesiputoustalon edustalle.

Olen ollut Espoon kuntapolitiikassa mukana toistakymmentä vuotta ja koko sen ajan on teatterin tulevaisuutta yritetty ratkoa. Viime valtuustokaudella olin kaupunkisuunnittelulautakunnassa päättämässä kaavasta, joka osoitti teatteritalolle paikan Vesiputoustalon edustalle. Nyt toivon, että eilisen päätöksen myötä tilat teatterille vihdoin syntyvät.

Näen kulttuurikeskusvaihtoehdossa paljon hyvää synergiaa, resurssitehokkuutta, uutta luovia ratkaisuja ja ennen kaikkea taloudellisesti ja toiminnallisesti realistisen tavan saada teatterille tilat Tapiolaan. Teatteri- ja kulttuuriväki on laajasti tätä vaihtoehtoa pohtinut ja pitää sitä innostavana ja toteutuskelpoisena. Teatteritilojen rakentamisen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös Kulttuurikeskuksen peruskorjaus, joka on jokatapauksessa edessä lähivuosina.

Minulle tärkeintä päätöksessä oli, että pystymme tiukasta taloustilanteesta huolimatta turvaamaan Espoon teatterin toiminnan jatkuvuuden Tapiolassa. Siksi olen aktiivisesti osallistunut asiasta käytäviin neuvotteluihin, kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä tehnyt tiivistä yhteistyötä Mari Anthonin kanssa, joka edustaa Vihreitä elinkeino- ja  kilpailukykyjaostossa.

Kun jaosto linjasi asiasta edellisen kerran 16.11.2015, Vihreille oli tärkeää että Vesiputoustalon vaihtoehto selvitetään kulttuurikeskusvaihtoehdon rinnalla. Ideaalitilanteessa oma teatteritalo Tapiolan paraatipaikalla olisi hieno ratkaisu. Esityksestämme selvitys tehtiin. Se kuitenkin osoitti, että erillinen talo tulisi kaupungille kalliimmaksi niin investointina kuin vuosittaisina käyttökustannuksina.

On harmillista, että jaoston yksimielistä päätöstä kuulla kaupunkisuunnittelulautakuntaa vaihtoehtojen kaavallisista edellytyksistä ei valmistelussa noudatettu, vaan kaavallinen tarkastelu tehtiin virkamiestyönä. En pidä tätä hyvänä valmisteluna, mutta saatoin hyväksyä menettelyn kun asiasta tehtiin selventävä lisäys esityslistatekstiin.

On myös ikävää, ettei Kulttuurikeskuksen suunnittelija arkkitehti Arto Sipiseen oltu heti yhteydessä suunnitelmista, jotka koskevat myös Kulttuurikeskusta.  Hänet on luvattu ottaa mukaan hankkeen jatkovalmisteluun, mikä on tärkeää hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Kulttuurikeskuksen arvon korostamiseksi esitimme päätökseen lisäyksen, että mahdolliset toiminnalliset muutokset tehdään kulttuurikeskuksen kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittaen.

Myös Kokoomuksen lisäykset tilaratkaisun taloudellisesta toteutettavuudesta ja käyttökustannusten hallinnata sekä kulttuuriaukion kokonaisuuden kehittämisestä Tapiolan keskusta-aluetta elävöittävänä kokonaisuutena olivat tärkeitä ohjeita jatkovalmistelulle.

Teatterijohtaja Joachim Thibblin ja kulttuurijohtaja Susanna Tommila ovat tehneet ansiokasta työtä teatteri- ja kulttuuriväen kanssa uuden konseptin kehittämiseksi. Uskon, että saamme Kulttuurikeskuksen ja teatterin yhdistelmästä vetovoimaisen ja kiinnostavan kulttuurikeitaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Tapiolan sydämeen. Nyt on kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävä löytää tähän parhaat kaavalliset ratkaisut.

On tärkeää, että myös kulttuurilautakunta pidetään tiiviisti mukana asian valmistelussa.  Esityksestämme päätökseen lisättiin, että kultturilautakunta on mukana kehittämässä Kulttuurikeskuksen uudistettua kokonaiskonseptia. Lisäksi halusimme päätökseen lisäyksen, että teatterilla on tässä konseptissa merkittävä rooli. Teatteria ei siis haudata maan alle, vaan se tulee olemaan olennainen osa Tapiolan kulttuurikokonaisuutta.

Valmistelun puutteista huolimatta päätös oli minusta tärkeä ja perusteltu. Tällä ratkaisulla voidaan löytää Tapiolaan sopiva, kulttuurin asemaa vahvistava ja taloudellisesti realistinen tapaa toteuttaa kauan kaivatut uudet teatteritilat.

Espoon teatteria on suunniteltu vuosikymmeniä. Nyt on pidettävä huoli, että hanke etenee asukkaita ja kulttuuriväkeä kuullen. Seuraavaksi on saatava realistinen aikataulu sille, koska pääsemme nauttimaan Espoon teatterin tarjoamista kulttuurielämyksistä uusissa moderneissa tiloissa, jotka puhaltavat uutta henkeä myös kauniiseen ja arvokkaaseen Kulttuurikeskukseen!