Valtuusto hyväksyi tänään äänin 59-16 monen tunnin keskustelun päätteeksi. Vihreiden ryhmä äänesti yhtä lukuunottamatta hankkeen puolesta.

Hienoa, että hankkeelle löytyi näin laaja tuki. Erityisen iloista oli kuulla vahvoja puolustuspuheenvuoroja Kokoomuksen leiristä. Jotain hyvää Sipilän hallituksessa, kun vauhditti hanketta. Ilman valtion tukea päätös olisi hyvinkin voinut olla toinen.

Tästä saadaan kaivattua lisäbuustia Espoon kestävän kehityksen pyrinnöille ja pääkaupunkiseudun yhteistyölle. Niin se maailma muuttuu – ja Espookin.

Linjaus on puhuttanut paljon Laajalahdessa, siksi käytin oman puheenvuoroni siitä näkökulmasta.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kun valtuusto aikanaan teki päätöksen metrosta, samassa yhteydessä päätettiin Raide-Jokerin kiirehtimisestä. Nyt olemme vihdoin toimeenpanemassa tuota päätöstä.

Espoossa on tällä valtuustokaudella tehty merkittävää kestävän kehityksen työtä ja saatu siitä ansaittuja palkintoja. Niiden myötä kaupunki on pyristelemässä eroon autokaupungin maineesta ja hyvä niin.

Onneksi salin molemmilla laidoilla nähdään tehokkaan poikittaisen joukkoliikenteen merkitys kaupungin kestävälle kasvulle ja elinvoimalle. Mm. valtuutetut Lahtinen, Vuornos, Markkula ja Lintunen kuvasivat hyvin Raide-Jokerin mahdollisuuksia.

Raide-Jokeri on olennainen osa juuri solmittua Helsingin seudun kuntien ja valtion välistä MAL-sopimusta. Olisi perin erikoista, jos Espoo nyt sanoutuisi irti hankkeesta, joka hyödyttää koko seutua ja tuo Espoossakin uusia alueita raiteiden piiriin.

Jaan valtuutettu Jyrki Kasvin hieman ristiriitaiset ajatukset linjauksen osalta. Kaupunginhallituksessa punnitsimme linjausta tarkkaan, kun Aalto-yliopistolta tuli aloite Raide-Jokerin linjaamisesta Otaniemeen. Eri vaihtoehtojen selvittäminen osoitti, että nyt valittu linjaus palvelee parhaiten niin Aalto-yliopiston ja Otaniemen-Keilaniemen alueen kehittymistä kuin seudun asukkaiden liikkumista.

Kasvi nosti esiin myös uhkan, että Laajalahden rannat raiteiden myötä rakennetaan. Uskon, että Laajalahden natura-alueen arvo tulee kaupungin tiivistyessä kasvamaan. Olkoon se vahva merkki Espoon luonnonläheisyydestä, että Jokerilla pääsee tulevaisuudessa suoraan Laajalahden rantaraitille ja lintutorneille.

Laajalahden linjaus on keskusteluttanut paljon paikallisesti ja valtuutetutkin ovat saaneet adresseja ja postia. Ymmärrän asukkaiden huolen, kun raide ja pysäkki viedään pientaloalueella olevan puiston halki.

Paikallinen asukasyhdistys Laajalahti ry on ollut hankesuunnitelman laadintavaiheessa aktiivinen, jakanut asukkaille tietoa, järjestänyt keskustelutilaisuuden ja tehnyt perusteellisen kannanoton.

Laajalahti ry pitää Raide-Jokerin suunnittelua Laajalahden alueella historiallisen merkittävänä hankkeena ja on edellyttänyt, että Laajalahteen saadaan asukkaita palveleva pysäkki.

Uuden liikennevälineen suunnittelu ja rakentaminen valmiille asuinalueelle on aina vaativaa ja aiheuttaa jonkinlaista haittaa asutukselle. Jotta asukkaille koituvat haitat voidaan minimoida, on tärkeää, että jatkosuunnittelu tehdään avoimesti ja asukkaita kuullen ja asemakaavat valmistellaan huolella.

Luotan tässä meidän asiantuntevaan ja asioihin huolella paneutuvaan kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja kannatan valtuutettu Markku Markkulan lisäysesitystä:

”Valtuusto päättää, että Raide-Jokerista käynnistetään kokonaisvaltainen riskienhallintatyö, jolla hallitaan hankkeeseen liittyviä riskejä ja varmistetaan hankkeen asianmukainen toteutus.”