betoniasema

Julkaistu Länsiväylässä 11.6.2016

Laajalahden Turvesuolla on vuosia toiminut Lujabetoni Oy:n betoniasema, jonka toiminta häiritsee lähiseudun asukkaita. Häiriöt ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun betoniaseman ja asutuksen väliin rakennettiin uusi ulkoilureitti ja suojaava metsäkaistale sen myötä kapeni.

Tilanne alueella on muuttunut merkittävästi betoniaseman toiminnan aloittamisen jälkeen. Viereiselle entiselle kaatopaikalle on rakennettu golfkenttä klubitaloineen, alueella kulkee ulkoilureittien verkosto, lumenkaatopaikan tilalle on tulossa kaupallisia palveluja ja Turveradantie on muuttanut maisemaa sekä tuonut lisää liikennettä.

Turvesuon kaavoitus on käynnissä ja paikalle tutkitaan asuntorakentamista. Kaava-alue on mainittu yhtenä Raide-Jokerin piirissä olevista täydennysrakennuskohteista, vaikkei Jokerin pysäkki ihan lähelle tulekaan.

Betoniaseman viisivuotinen ympäristölupa päättyy tämän vuoden lopussa. Toiminnan jatkamiselle on haettu uutta lupaa.

Sen sijaan, että häiriötä aiheuttavan toiminnan annettaisi jatkua keskellä kehittyvää asuinaluetta ja virkistysalueita, olisi sille hyvä nyt löytää toinen paikka. Turvesuon aluetta on kehitettävä nykyisille ja tuleville asukkaille viihtyisäksi alueeksi vielä jäljellä olevat luontoarvot huomioiden.

Tiina Elo
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.)
Laajalahti