Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaostosta niiltä osin kun tehtiin esityksestä poikkeavia päätöksiä tai on muuten kommentoitavaa. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaiset sisäilmakohteet (Maija Lehtinen)

Jousenkaaren koulu
Väistön jatko tulossa päätösasiana syyskuun kokoukseen kuten ennen lomia päätettiin. Nythän on voimassa päätös, että Espoonlahden Rehtorintiellä ollaan tämä lukuvuosi. Rehtorintien kunto on kesän aikana varmistettu, jotta tilat ovat terveelliset ja turvalliset.

Boställs skola
Koulu on tarkoitus pitää käytössä kunnes Leppävaaran uusi koulukeskus Monikko valmistuu elokuuss 2020. Koulua on korjattu kesän aikana, jotta siellä voidaan jatkaa. Tilannetta seurataan.

Tiistilän koulu
Kesän aikana on tehty tutkimusten mukaisia korjauksia. Tilannetta seurataan.

Aarnivalkean koulu
Lattian painumisesta johtuneet viat korjattu pääosin kesän aikana ja tehty tiivistyksiä. Pieneltä osin työt jatkuvat vielä, suojauksista huolehditaan. Vanhemmille on viestitty tilanteesta ja työterveys pidetään aktiivisesti mukana. Tätäkin seurataan.

– Kiinteistönhoidon ostopalvelutilanne (Maija Lehtinen)

Valmistelussa on uusi kiinteistönhoidon ulkoistus, kohteena Pohjois-Espoo. Tällä alueella työskentelee nyt 10 määräaikaista kiinteistönhoitajaa. Aiemmin on kilpailutettu yksi alue Etelä-Espoossa. Tarkoituksena on kehittää omaa kiinteistönhoitoa tiiviimmin asutuilla alueilla ja hoitaa ostopalveluna harvemmin asutun alueen kiinteistönhoito. Ulkoistaminen edellyttää oman valvontaorganisaation rakentamista.

Ostopalveluiden käytön lisäämisellä haetaan kustannussäästöjä valtuuston talouden tasapainotus- ja tuottavuuslinjausten mukaisesti. Asia on tarkoitus tuoda jaostoon syksyn aikana periaatetasolla päätettäväksi, jnka jälkeen tehdään kilpailutus.

Kysyin jo tehdyn ulkoistuksen tuloksista. Seurantaa on tehty, mutta tuloksia ei vielä ole. Niitä luvattiin periaatepäätöksen yhteydessä. On tärkeää, että saavutetut säästöt ja työn laatu voidaan osoittaa. Korostimme myös johtamisen ja valvonnan merkitystä.

– Espoon sairaalan tilanne

Saimme selvityksen sairaalan käyttönoton aikataulusta ja kustannuksista. Kaupunki otti sairaalan vastaan 30.6. tietoisena siitä, että rakennus ei vielä ole valmis. Nyt kerätään listoja puutteista ja rakennuttaja Lujatalo tekee vielä korjauksia. Tavoitteena on sairaalan luovutus käyttäjälle lokakuussa. Asiakkaat pääsevät sisään alkuvuodesta. Valtuusto päättää ensi maanantaina lainatakauksen nostamisesta 160 me → 175 me. Kustannusnousussa on sisällä 5 + 5 me varaukset laskuttamattomista lisätöistä ja urakoitsijan lisäaikavaatimuksista. Näistä vielä neuvotellaan, kaupungilla ja urakoitsijalla on eri näkemys siitä, kenen maksettavaksi kuuluvat.

– Meri-Matin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on huolissaan koulupaikkojen riittävyydestä (vähintään 1150 paikkaa, tavoite oli 1400). Suunnittelun lähtökohta on edelleen, että kaikki paikat saataisiin toteutettua urakkahinnalla. Tuottavuustavoitteiden takia oppilasmäärässä on haarukka, jotta on pelivaraa suunnittelulle. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Matinkylän uimahallin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tämä jätettiin pöydälle. Vielä halutaan pohtia erityisesti opetusaltaan kokoa (olisiko mahdollista suurentaa 140 m2 → 150 m2) sekä mahdollisuutta mahduttaa uimahallin yhteyteen myös pieni kuntosali, joka palvelisi erityisesti ikäihmisiä. Paine pysyä kustannusraamissa tiedostetaan, kun paine lisäinvestoinneille muuallakin kova. Silti mietityttää, että onko tämä oikea paikka säästää, kun Matinkylän asukasmäärä kasvaa voimakkaasti, samoin ikääntyneiden määrä. Uimahalli-investointi tehdään kuitenkin vuosikymmeniksi eteenpäin eikä laajennus jälkikäteen ole yksinkertaista saati edullista.

– Valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi (Kh-Kv-asia)

Tämä palautettiin yksimielisesti. Käytiin lyhyt keskustelu siitä, onko THL:n suosittelemien oirekyselyiden tekeminen paras malli oireiden havaitsemiseksi. Edellytin, että oppilaiden oireiden kartoitus on tavalla tai toisella syytä kytkeä Espoon sisäilmaprosessiin. Tästä olen pitänyt esillä myös valmistelun kuluessa. Nyt esimerkiksi kouluterveyden rooli on irrallinen, työterveys sen sijaan on hyvin kytketty prosessiin mukaan. Toivottavasti asiaa saadaan vihdoin eteenpäin.

– Valtuustoaloite Leppävaaran uimahallin pukuhuone- ja saunatilojen puutteiden korjaamisesta (Kh-Kv-asia)

Tämäkin palautettiin perusteellisemman vastauksen saamiseksi sen osalta, miten esiin nostettuja puutteita aiotaan korjata.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017 – 2021 investointien osalta

Talousarvio jätettiin pöydälle suuremmitta keskusteluitta. Tämä on yksi syksyn budjettineuvottelujen vaikeimmista asioista. Nostin esiin sen, että kehysneuvotteluissa sovitun 10 me varauksen yllättäviin korjauksiin pitää näkyä investointiohjelmassa. Neuvotteluissa päätettiin nimenomaan, että tuo on lisärahaa Tilapalveluille, ei niin että se pitää säästää muualta. Samoin nostin esiin sen, että  jaostolla esiteltiin kesäkuussa Karhusuon koulun osalta aikataulu, että korjauksen ja laajennuksen ensimmäinen vaihe olisi valmis heinäkuussa 2017 ja toinenkin vaihe päätöksistä riippuen syksyllä 2017 tai kesällä 2018. Investointiohjelmassa on kuitenkin varattu rahat vasta vuosille 2020-2023. Tämän osalta vastaus oli, että suunnitelma ei ole muuttunut. Tästä on pidettävä kiinni.

– Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laadittujen menettelytapaohjeiden päivittäminen

Tämä merkittiin tiedoksi, mutta todettiin, että ohjeita täydennetään sen mukaisesti mitä Mari Anthonin aloitteeseen vastaaminen antaa aihetta.

– Asumisen ohjelma – Vammaisten kuntalaisten asumisen muotojen ja palveluiden edistäminen Espoossa 2016-2025

Tähän hyväksyttiin Jonna Löflundin (ps) lisäysesitys, jota kannatin:

Tila- ja asuntojaosto toivoo, että Espoon Asunnot Oy huomioi Espoon asunto-ohjelmaa toteuttaessaan vammaisten asumismahdollisuuksien edistämisen esimerkiksi osana sukupolvien asunto -konseptia.