Tila- ja asuntojaoston kokous oli työläs ja teimme muutoksia esittelijän esityksiin. Matinkylän uimahalli palautettiin kuntosalitilojen lisäämiseksi tilaohjelmaan, investointiohjelmaan tehtiin muutoksia ja Jousenkaaren koulun tilaratkaisu jäi pöydälle odottamaan tarkempia selvityksiä korjausten laajuudesta sekä vanhempien ja henkilökunnan kuulemista.

Alla tarkemmin asioista, jotka eivät menneet esityksen mukaan, esityslista avattuna löytyy täältä:

– Matinkylän uimahallin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 15.8.2016)

Jaosto palautti esityksestäni yksimielisesti hankesuunnitelma siten, että ikäihmisiä ja erityisryhmiä palvelevat kuntosalitilat lisätään tilaohjelmaan.

Käytiin pitkä keskustelu siitä, kannattaako kaupungin rakentaa omalla kustannuksellaan pienet kuntosalitilat tähän, vai lähdetäänkö siitä, että asukkailla on mahdollisuus hyödyntää Matinkylän alueen olemassa olevia kaupallisia kuntosalitiloja. Pidimme tärkeänä sitä että kaupunki tarjoaa kuntosalimahdollisuuden myös niille, joilla ei ole varaa tai kykyä käydä yksityisillä saleilla, mutta joille uimahalli on tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitävä palvelu. Esimerkiksi  68 + vuotiaat pääsevät sporttikortilla uimaan ilmaiseksi.

Virkamiehillä oli eri näkemyksiä siitä, kuinka helposti kuntosalitilat on sovitettavissa nykyiseen tilaohjelmaan ja paljonko se tulee maksamaan. Siksi tehtiin palautus. Asiasta on tarkoitus päättää jo seuraavassa kokouksessa.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017 – 2021 investointien osalta (Pöydälle 15.8.2016)

Tästä käytiin tiukka keskustelu ja tehtiin esittelijän esitykseen muutoksia.

Tiedossa on, että moni hanke olisi todella tarpeen toteuttaa aikaisemmin (mm. Karhusuon koulun ja Jousenkaaren koulun peruskorjaukset). Mutta investointikatto tarkoittaa, että silloin joitain muita hankkeita pitäisi lykätä. Ja sellaisia ei listalla juuri ole. Vihreät on aiemmin esittänyt, että tiehankkeista siirrettäisiin rahaa koulukorjauksiin. Tämä asia ratkotaan kuitenkin budjettipäätöksen yhteydessä, jossa käsitellään kaikkia investointeja.

Myös Espoonlahden kirjasto- ja kulttuuritiloja on tarpeen kiirehtiä. Citycon odottaa jo tämän syksyn aikana päätöksiä sen osalta toteutetaanko tilat Lippulaivan yhteyteen. Pohjaesityksessä hanke oli kuitenkin siirretty investointikauden 2017-2026 ulkopuolelle.

Jaosto teki yksimielisesti varapuheenjohtaja Kirsi Åkerlundin (kok.) esityksestä seuraavat muutokset investointiohjelmaan:

– Kivenlahden kentän huoltorakennuksen, Oittaan uimarannnan pukutilojen, Säterinniityn huoltorakennuksen, Olarinniityn ulkoilukeskuksen, Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilojen kustannuksia karsitaan merkittävästi ja tarvittaessa hankkeita supistetaan ja niille osoitettava rahoitus vahvistetaan tila- ja asuntojaoston hyväksyessä niitä koskevat tarveselvitykset/hankesuunnitelmat. Liikuntatoimea kehotetaan laatimaan huoltorakennuksia koskeva tyyppisuunnitelma ja selvittämään huoltorakennushankkeiden toteutusta yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden kumppaneiden kanssa.
– Espoonlahden paloaseman toteutus siirretään vuoden 2021 jälkeen;
– Espoonlahden aluekirjasto ja kulttuuritila totetutetaan Lippulaivan yhteyteen ja siihen voidaan osoittaa edellä todetuista hankkeista säästyneitä varoja.
Näiden lisäksi huolta herätti teatterihankkeen kohtalo, kun sekin on siirretty 2026 jälkeiseen aikaan Kaupunginjohtaja kuitenkin vakuutti, että elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksen mukaan edetään (suunnitellaan teatterille tilat kulttuurikeskuksen yhteyteen ja rakennetaan ne kulttuurikeskuksen peruskorjauksen yhteydessä). Ja että tavoitteena on että teatteri jatkaa nykyisissä tiloissa ja muuttaa sieltä uusiin tiloihin.

Lisäksi jaosto hyväksyi yksimielisesti lisäysesitykseni, jolla varmistetaan, että saamme paremman otteen siitä, miten varmistetaan että lapset mahtuvat kouluihin ja päiväkoteihin turvallisiin ja terveellisiin tiloihin:

”Sivistystoimen arvion mukaan investointiohjelma ei riitä kaikkien tarpeellisten koulujen rakentamiseen oppilasmäärän kasvaessa. Tila- ja asuntojaosto edellyttää, että Tilapalvelut valmistelee lokakuun loppuun mennessä selvityksen siitä, millä keinoin toimialan esittämiin tilatarpeisiin pystytään vastaamaan.”

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Valtion omistama A-Kruunu Oy rakentaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Espooseen. Hyväksyttiin kiitoksin.

– Valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi (Kh-Kv-asia)

Aloitevastaus palautettiin viime kokouksessa ja sitä olikin parannettu. Vielä esittelijä täydensi vastausta kokouksessa seuraavasti:

”Tilapalvelut on kehittämässä yhteistyötään kouluterveydenhuollon kanssa, jotta käyttäjien oirehtimisesta saadaan paremmin tietoa. Samassa yhteydessä selvitetään myös tarvetta tehdä oirekartoituksia oppilaille yksittäisissä kohteissa.

Lisäksi muutamissa sisäilmakohteissa on tehty kyselytutkimuksia ilmanpuhdistuslaitteiden toimittajan toimesta laitteiden asentamisen yhteydessä.”

Oireita on siis tarkoitus kartoittaa ja huomioida paremmin, vaikkei kattavia oirekyselyjä tässä vaiheessa suunnitella. Lisäksi on olennaista, että kaupungin menettelytapaohjetta täydennetään prosessin kehittämisen edetessä ja että viestinnän koordinointia tilapalveluiden ja opetustoimen kesken parannetaan.

– Valtuustoaloite Leppävaaran uimahallin pukuhuone- ja saunatilojen puutteiden korjaamisesta (Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin Tilapalveluiden toimitusjohtaja Maija Lehtisen ajankohtaista sisäilma-asioista:

Tiistilän koulussa on ollut elokuussa tulvavahinko ja pieni tulipalokin. Korjaukset jatkuvat.

Aarnivalkean koulussa korjaukset jatkuvat, uusia ongelmia mm. viemäreiden tukoksia on havaittu työn kuluessa. Ympäristöterveys on käynyt tekemässä tarkastuksen ja raporttia odotetaan.

Tapiolan uimahallin korjauksen pitkittyminen on aiheuttanut ihmetystä ja onpa asiasta tehty valtuustoaloitekin. Liikuntatoimi on toivonut lämminvesialtaan rakentamista. Tämä on pohdinnassa.

Karhusuon ja Niipperin koulun tiloja suunnitellaan tyyppikouluina, näistä kuullaan enemmän tämän iltaisessa jaoston iltakoulussa. Molempien on määrä olla valmiina heinäkuussa 2017 (Karhusuon osalta 1. vaihe).

– Jousenkaaren koulu

Tässä on siis kyse Jousenkaaren koulun korjauksesta ja väistöratkaisusta lukuvuoden 2016-17 jälkeen. Jätimme asian pöydälle, jotta saadaan tarkempi selvitys tarvittavien korjauksien laajuudesta ja ehditään kuulla henkilökuntaa ja oppilaiden vanhempia. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 28.9. ja ennen sitä on tarkoitus järjestää vanhemmille keskustelutilaisuus.

Yritän osaltani pitää huolen, että päätöksentekoon päästään nyt avoimesti ja hyvässä järjestyksessä. Tärkeintä on varmistaa, että mikäli Tilapalveluiden esittämään korjausvaihtoehtoon päädytään, korjaukset tehdään niin perusteellisesti, että sisäilmaongelmia aiheuttavat kohdat saadaan kunnolla korjattua.

Nostin esiin myös koulun purkamisen ja kokonaan uudelleen rakentamisen. Asemakaavassa ei ole suojelumerkintää, mutta kaavoituksesta vastaavilla virkamiehillä on vankka käsitys, että purkuhakemus ei tulisi menestymään, vaan mahdollinen purku edellyttäisi kaavallista tarkastelua. Ja se puolestaan veisi mahdollisine valituksineen useita vuosia. Tähän ei virkamiehillä ole halua lähteä.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017-2019 (Kh-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.