Kokous sujui päätösten osalta melko sutjakkaasti, mutta puhetta kyllä riitti. Isoin asia, lausunto sote-uudistuksesta jätettiin pöydälle. Aikataulullisesti tämä oli mahdollista, kun valtuuston puheenjohtaja Maria Guzenina oli perjantaina päättänyt kutsua koolle valtuuston ylimäärisen kokouksen 31.10. käsittelemään pöydälle jääneitä valtuustoaloitteita ja kysymyksiä. Lausunnon antamisen dead line on 9.11.

Alla päätökset, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kv-asia)

Kysyin tarkempia syitä 2 me kustannusten nousulle. Ne liittyvät maanpäällisen rakentamisen muutoksiin, jotka ovat olleet haastavampia kuin osattiin suunnitelmissa arvioida. Jouni Särkijärvi (kok) kysyi vaikuttaako tämä käyttömenoihin. Vastaus oli, että lainamäärän kasvaessa yhtiön korkomenot kasvavat ja se saattaa aiheuttaa hoitovastikkeen nousun. Hoitovastiketta peritään myös osakkaana olevalta kaupungilta. Kulut menevät Tapiolan taseyksiköstä.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kaksi valtuustokysymystä kaupungin omistamien osakeyhtiöiden asiakirjojen julkisuudesta (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan, keskustelu käydään sitten valtuustossa.

– Osallistujien nimeäminen Uudenmaan Maakuntaparlamenttiin 24. -25.11.2016

Lähtijöiksi nimettiin: Jouni Särkijärvi (kok), Mari Anthoni (vihr), Tiina Elo (vihr.), Jukka Vilske (sd), Kurt Byman (sit), Seppo Huhta (ps), Nina af Hällström (rkp) ja Stefan Ahlman (rkp).

– Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman hyväksyminen (Kv-asia)

Kaikki ryhmät totesivat, että ohjelma on nyt tärkeä saada valtuuston hyväksymäksi ja täytäntöön. Jukka Vilske (sd) esitti, että ohjausryhmän perustamisen jälkeen sen kokoonpano annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Tämä oli hyvä lisäys, joka varmistaa, että ohjausryhmään tulevat nimetyksi ohjelman edistämisen kannalta relevantit henkilöt.

– Lillmossaskogen, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 713300, 82. kaupunginosa Perusmäki (osittain Kv-asia)

Tämän valtuusto siis palautti puutteellisten luontoselvitysten takia. Nyt Kurt Byman esitti palautusta, joka kannattamattomana raukesi. Kun asia viimeksi oli kaupunginhallituksessa, se hyväksyttiin yksimielisesti.

– Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista (Kv-asia)

Ei herättänyt keskustelua, valtuustossa varmasti herättää.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Kysyin valvottavana olleista palveluliiketoimen johtajan Espoon Tietotekniikkaan liittyvistä vakansseista ja niiden tuomasta lisäkustannuksesta kaupungille. Vastaus oli, että päätöksissä ei ole uusia vakansseja vaan ainoastaan olemassa olevien vakanssien nimikkeiden muutoksia, joilla vastataan 1.9.2016 käyttöön otetun toimintamallin tarpeisiin. Toimintamallin muutoksella yksinkertaistettiin organisaatiota vastaamaan paremmin toimintaympäristöä ja Espoo-tarinan tavoitteita.

Kurt Byman (sit) Teemu Lahtisen (ps) kannattamana esitti otto-oikeuden käyttämistä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä liittyen pitkäaikaishoitopäällikön nimittämiseen. Esitys hävisi äänin 12-2. Vihreät sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet olivat käyneet rekrytoinnin läpi huolellisesti ja päätyneet siihen, ettei päätöstä ole tarpeen muuttaa. Luotimme tähän arvioon emmekä kannattaneet otto-oikeuden käyttämistä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Saimme selostuksen sivistystoimen virkamiesten matkasta Kanadan Torontoon 23.9.-3.10. Ohjelma vaikutti sinänsä perustellulta ja ajankohtaakin perusteltiin muulla kuin jääkiekkokisoilla. Se ei kuitenkaan poista sitä, että huonolta näyttää. Kaupungin maine sai jälleen kerran kolauksen eikä viestinnässäkään onnistuttu. Asiasta käytiin tiukka keskustelu. Matkaraportti tullaan julkaisemaan. Lisäksi todettiin, että jatkossa kaikki Euroopan ulkopuoliset matkat olisi syytä tuoda kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi.

– Espoon lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (Kv-asia)

Tämä jätettiin yksimielisesti pöydälle. Tilanne muuttui olennaisesti lauantaina, kun maan hallitus torppasi pääkaupunkiseudun erillisratkaisun. Lausunto pitää nyt päivittää vastaamaan uutta tilannetta. Erityinen huoli on siitä, miten pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan palvelut saadaan järjestettyä niin, etteivät pääkaupunkiseudun asukkaat joudu maksumiehiksi. Keskustelua suurten kaupunkien näkökulmasta käydään kuutoskaupunkien tapaamisessa täällä Espoossa huomenna ja ylihuomenna. Lausunto tulee kaupunginhallitukseen 24.10. ja valtuustoon 31.10.