Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaoston  kokouksesta. Tärkein asia oli Jousenkaaren koulun tilanteen ratkaiseminen. Niukalla enemmistöllä jaosto hyväksyi esitykseni, että Jousenkaaren koulun läheisyyteen tuodaan siirtokelpoiset tilat ja peruskorjaus tehdään kerralla kunnolla. Jaosto edellytti peruskorjauksen aikaistamista, päätös siitä tehdään talousarvioneuvottelujen yhteydessä. Jaosto edellytti esityksestäni myös sen selvittämistä, saako nykyisen rakennuksen purkaa ja rakentaa tilalle uuden modernin koulurakennuksen.

Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Jousenkaaren koulu (Pöydälle 5.9.2016)

Todella vaikea asia, jonka ratkominen on vienyt aikaa ja energiaa keväästä lähtien.

Tein kokouksessa esityksen siirtokelpoisten tilojen hankkimisesta siten että niihin päästään tammikuusta 2018 alkaen sekä koulun peruskorjauksen aikaistamisesta. Lisäksi esitin sen selvittämistä, että koulu purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin kokonaan uusi moderni koulurakennus.

Virkamiesten pohjaesitys oli, että tehdään peruskorjaustasoinen elinkaarta jatkava korjaus, jotta Jousenkaaren koulun tiloihin voidaan palata tammikuusta 2018. Varsinainen peruskorjaus ja laajennus tehtäisiin vuosina 2022-2024.

Perustelin omaa esitystäni sillä, että Jousenkaaren osalta elinkaarta jatkavissa korjauksissa on kyse niin mittavista korjauksista (mm. koko alapohjan vaihto), että ne on perusteltua tehdä kerralla kunnolla.  meillä on liikaa huonoja esimerkkejä siitä, mihin johtaa kun huonokuntoisia kouluja yritetään korjata vaiheittain.

Keskustelussa tuli esiin, ettei peruskorjauksen ja laajennuksen aikaistaminen olisi mahdollista, koska suunnitelmia ei ole vielä tehty ja laajennus vaatii kaavallisen tarkastelun. Ja että kaavamuutos puolestaan vaatii aikaa, koska kyse on Tapiolan arvokkaasta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Näistä syistä virkamiehet eivät ole pitäneet purkuvaihtoehtoa valmistelun lähtökohtana.

Tämä on kyllä ristiriidassa sen kanssa, että virkamiehet itse ovat selvittäneet yhtenä vaihtoehtona peruskorjauksen ja laajennuksen aikaistamista ja väistöä Pohjois-Tapiolan lukion tiloihin. Tämän vaihtoehdon hylkäämisen perusteluna ei ollut se ettei se olisi teknisesti mahdollinen, vaan syy oli investointikatossa, joka ei salli hankkeen aikaistamista ellei jotain muuta hanketta lykätä.

Olen useampaan kertaan viime viikkojen aikana pyytänyt vastauksia peruskorjauksen aikaistamiseen ja rakennuksen purkamiseen liittyviin aikataulu- ja kustannuskysymyksiin, mutten ole saanut vastauksia. Olisi ollut kohtuullista antaa kirjalliset vastaukset kysymyksiin päätöksenteon pohjaksi.

Tein siis parhaan käytössä olevan tiedon pohjalta muutosesityksen, joka oli linjassa myös opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan yksimielisen päätöksen kanssa. Esitykseni voitti äänin 5-4. Sen puolesta äänestivät lisäkseni toinen vihr, sd, ps ja kd. Kokoomus jäi yksin esittelijän kannalle. Esittelijänä toiminut teknisen toimen johtaja Olli Isotalo jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Tässä esitykseni kokonaisuudessaan:

”Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) päättää, että Jousenkaaren koulun läheisyyteen rakennetaan siirtokelpoiset tilat siten, että oppilaat voivat palata kouluun 1.1.2018.

Lisäksi jaosto edellyttää Jousenkaaren koulun peruskorjauksen ja laajennuksen aikaistamista investointiohjelmassa tehtäväksi vuosina 2017 – 2020, jotta siirtokelpoisten tilojen käyttöaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi ja jotta pystytään vastaamaan Tapiolan alueen kasvavan oppilasmäärän tarpeisiin. Tältä osin jaosto katsoo, että investointiohjelma kokonaisuudessaan tulee avata, jotta välttämättömät koulukorjaushankkeet saadaan toteutettua nopeutetulla aikataululla.

Lisäksi jaosto kehottaa ennen peruskorjauksen aloittamista viipymättä teettämään kaavallisen selvityksen mahdollisuudesta purkaa Jousenkaaren koulu ja rakentaa tilalle kokonaan uusi toimiva
koulurakennus mahdollisimman kustannustehokkaasti. Selvitys tuodaan jaoston käsiteltäväksi vuoden 2016 loppuun mennessä.”

Tämän vaihtoehdon riskiksi nähtiin se, että Jousenkaaren koulu jää näin vuosiksi seisomaan tyhjilleen. Itse näen, että tällä päätöksellä vauhditetaan peruskorjausta, edellyttäen tietysti, että rahat saadaan talousarvioon. Se jää väännettäväksi talousarvioneuvotteluissa. Purkuvaihtoehto kannattaa selvittää nyt ja on tärkeää, että se selvitys saadaan myös julkiseksi. Sen jälkeen voidaan arvioida tilanne ja tehdä lopulliset ratkaisut.

Olen saanut palautetta siitä, että tällä päätöksellä lykättin muiden koulujen rakentamista ja korjauksia. Näin ei kuitenkaan tehty, vaan lopullinen priorisointi ja päätökset tehdään talousarvion yhteydessä. On turhauttavaa, että valtuuston enemmistö Kokoomuksen johdolla ei ollut valmis korottamaan veroprosenttia ja purkamaan maltilllisesti rahastoja, jotta kouluinvestointeihin olisi saatu vauhtia. Emme kuitenkaan lakkaa vaatimasta, että koulut laitetaan kuntoon ja turvalliset koulutilat turvataan nykyisille tuleville koululaisille ja opettajille.

Siirtokelpoisten tilojen rakentaminen Jousenkaareen ei ole kaupungille edullinen ratkaisu. Muttei sitä ole myöskään koulujen ja päiväkotien peruskorjausten lykkääminen. Nyt pitää saada peli poikki sen osalta, että korjauksia lykätään, lapsia ja opettajia sairastuu ja sitten joudutaan hätäväistötilanteisiin. Investointien karsimispaineet ovat kovat, mutta siitä huolimatta kaupungin pitää pystyä kestävästi ratkomaan sisäilmaongelmat.

Vielä on mahdollista, että asia tuodaan otto-oikeudella kaupunginhallitukseen.

– Matinkylän uimahallin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Hankesuunnitelma hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan. Esityksessä nyt mukana jaoston edellyttämät ikäihmisiä ja erityisryhmiä palvelevat kuntosalitilat, joiden lisäkustannus on arviolta 400 000 euroa.  Hyvä näin.

– Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Kh-Kv-asia)

Tämä palautettiin uudelleen valmisteltavaksi, jotta saadaan perusteellisempi vastaus esitettyihin kysymyksiin korjausten kokonaiskustannuksista ja lämminvesialtaan rakentamisesta. Kokouksessa selvisi, että kyse on olemassaolevasta terapia-altaasta, joka myös on korjauksen tarpeessa.

– Vuoden 2017 erityisryhmähankkeiden avustusten ja niihin liittyvien korkotukilainahakemusten puolto sekä kahden vuoden 2016 lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Karamäen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaista sisäilma-asioista, Maija Lehtinen

Nyt on sovittu, että selostus tulee aina erikseen pyytämättä listan liitteeksi ja lähtee tiedotteen mukana. Liite löytyy tiedotteen lopusta.

Tässä lyhyesti:

– Karhusuon koulu

Ensimmäinen vaihe on aikataulussa ja valmistuu elokuussa 2017. Toinen vaihe (urheiluhalli pukutiloineen ja liikuntakenttä) voisi valmistua 2018 tai myöhemmin. Tälle ei ole rahaa budjetissa. Kolmas vaihe (yläkoulu, kirjasto, yhteistilat, keittiö ja ruokala) on investointiohjelmassa aikataulutettu 2020-2023. Sivistystoimesta on tullut selkeä viestiä, että yläkoulupaikat loppuvat Pohjois-Espoosta ellei koulurakennus valmistu 2020, kuten aiemmin on päätetty. Tästä ovat myös vanhemmat antaneet runsaasti palautetta. Yksi mahdollisuus aikaistamiseen on hankkeen toteutus leasing-periaatteella. Tämä pitäisi saada päätettyä budjettineuvotteluissa.

– Niipperin koulu

Etenee aikataulussa, valmista syksyksi 2017. Ulkoilukentän toteutuksen rahoituksesta puuttuu 200 000 euroa. Tämäkin pitäisi saada talousarvioon, jotta kenttä saadaan toteutettua.

– Aarnivalkean koulu

Kohdekohtainen sisäilmaryhmä on perustettu, kuntotutkimukset aloitettu ja ympäristöterveyden 22.8. tekemään tarkastukseen vastataan. Korjaustyöt jatkuvat ja suojaus on hoidettava asianmukaisesti. Sisäilmapuhdistimet on tilattu.

Tästä tulee nyt paljon huolestuttavia yhteydenottoja. Henkilökunnan ja oppilaiden oireet ovat pahentuneet syksyn aikana ja muutama oppilas ja opettaja on jo joutunut siirtymään toiseen kouluun. Korjaustöiden suojaus ei vaikuta olevan riittävää.

Seuraamme tilannetta ja tarvittaessa on varauduttava myös väistötilojen järjestämiseen, jos ei toimenpiteillä saada aikaan toivottuja tuloksia. Olen pyytänyt elokuisen ympäristöterveyden raportin, jonka pitäisi myös olla julkisesti nähtävissä.

– Papinniityn koulu

Tehty ilmanvaihdon säätöjä ja putsausta. Viety ilmanpuhdistimet ja tehdään oirekyselyitä. Tämä vuokratila on huono koulukäyttöön ja siitä ollaan luopumassa.

– Karamzinin koulu

Koululla tapahtunut vesivahinko jätevesiviemärin tukkeuduttua. Korjaustoimiin on ryhdytty viipymättä ja valmista pitäisi olla joulukuussa. Ymmärsin että Tilapalveluiden toimintaan on oltu tyytyväisiä. Itse vahinko toki valitettava.