Tässä raporttia maanantain kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtajan viran täyttäminen vakinaisesti sivistystoimen suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä

Valittiin Virpi Mattila, joka on toiminut nykyisen varhaiskasvatuksen johtajan kakkosnaisena. Positiivista oli se, että kaupungin sisältä löytyi tehtävään useampi kovatasoinen hakija.

– Espoon lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (Pöydälle 3.10.2016) (Kv-asia)

Hyväksyttiin yksimielisesti lausunto, joka suhtautuu hyvin kriittisesti sote-uudistukseen Uudenmaan osalta.

Nostimme esiin lausunnon turhan positiivisen kannan sote-palveuiden yhtiöittämiseen. Kaupunginjohtaja lisäsi esitykseensä kuvausta yhtiöittämisen haasteista omaisuuden siirtojen ja pääomituksen osalta. Kiinnitimme huomiota myös yhtiöittämisen ongelmallisuuteen avoimuuden kannalta. Lausuntoon lisättiin huomio, että yhtiöissä tultaisiin käyttämään mahdollisesti merkittävä määrä julkisia varoja ja toiminnan avoimuuden pitää olla sen mukaista.

Lisäksi halusimme lausuntoon maininnan opiskelijaterveydenhuollon toiminnan turvaamisesta. Kaupunginjohtajan toimesta lisättiin seuraava kappale:

”Opiskelijaterveydenhuolto palvelee Espoossa isoa väestöryhmää. Palvelu on järjestetty tehokkaasti ja vaikuttavasti. Sote-uudistus ei saa heikentää opiskelijoiden palveluja. Sen sijaan tulisi harkita palvelun laajentamista kattamaan yliopistojen lisäksi myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat.”

Lausunto hyväksytään ensi maanantaina valtuustossa.

– Valtuustoaloite Espoon kaupungin hankintaohjeistuksen uudistamisesta (Kv-asia)

Tämä palautettiin uudelleen valmisteltavaksi, jotta voidaan huomioida valmisteilla olevan uuden hankintalain säädökset. Pidän tärkeänä, että valmistelussa huomioidaan myös oheiset valtuuston yksimieliset toivomukset sekä se, että käynnissä on laajempi johtosääntötarkastelu, jonka yhteydessä arvioidaan myös hankintavaltuuksia.

”Valtuusto toivoo, että luottamushenkilö- ja johtamisuudistuksen yhteydessä varmistetaan ICT-toimintojen ja hankintojen riittävä poliittinen ohjaus.”

”Valtuusto toivoo, että hankintojen kaupunkitasoista strategista ohjausta vahvistetaan kansallisten ja Espoo-tarinan mukaisten tavoitteiden edistämiseksi siten, että kaupungille laaditaan kattava hankintastrategia, joka tuodaan valtuuston päätettäväksi.”

– Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 (Kv-asia)

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen asettaman alarajan mukaisesti, joka tarkoittaa korotusta 3 → 3,93%.

– Pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä koskevan erillisratkaisun valmistelun käynnistäminen

Hyväksyttiin esitys valmistelun käynnistämisestä. Tässä lähtökohtana, että pääakaupunkiseudun kaupungit ryhtyisivät tarjoamaan kasvupalveluja (työllisyys, elinkeino, maahanmuutto) koko Uudellemaalle. Organisoitumismuotona olisi kuntayhtymä.

Nostin esiin sen, että valmistelu on saatava paremmin luottamushenkilöohjaukseen. Päätökseen tehtiin lisäys, että neuvotteluihin ohjauksen antavat kaupunginhallitukset ja pks-koordinaatioryhmä.

Tässä yhteydessä käytiin keskustelua myös Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen poliittisesta ohjauksesta. Valmistelu tapahtuu Uudenmaan liiton johdolla ja ohjausryhmänä toimii Uudenmaanliiton hallitus valtuuston puheenjohtajistolla ja muutamalla muulla jäsenellä täydennettynä. Nyt pitää pitää huoli, että yhteys espoolaisiin maakuntahallituksen jäseniin toimii. Vihreiden edustajana Espoosta on kansanedustaja Johanna Karimäki.

Lähiviikkoina selvinnee, millä reunaehdoin maan hallitus on valmis erillisratkaisuun. Toista kertaa ei haluta tehdä turhaa valmistelua, vaan maan hallitukselta odotetaan selkeää viestiä millä ehdoin voidaan edetä.

– Vuoden 2016 syyskuun kuukausiraportti

Hyväksyttiin yksimielisesti määrärahasiirrot ja kiiteltiin havainnollista kuukausiraporttia.

– Uusien virkojen ja toimien perustaminen sekä toimia koskevat muutokset Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksessa

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite terveydenhoidon järjestämisestä paperittomille henkilöille (Kv-asia)

Meidän Inka Hopsun aloite. Lautakunta päätti niukalla äänestystuloksella vastuullisesti, että Espoo järjestää paperittomille raskaana oleville sekä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille terveydenhoidon. Helsinki ja Turku ovat näin jo päättäneet ja Tampereella asia on vireillä.

Perussuomalaiset esittivät odotetusti lautakunnan päätöksen kumoamista. Ensin äänestettiin palautuksesta, joka hävisi äänin 10-2, 1 tyhjä. Sen jälkeen äänestettiin lautakunnan päätöksen poistosta. Sekin hävisi selvin numeroin 9-2, 2 tyhjää. Tyhjää äänestivät Mia Laiho (kok.) ja Markku Sistonen (sd). Asia ratkeaa lopullisesti valtuustossa, toivottavasti yhtä selvin numeroin.

– Valtuustokysymys lasten turvallisuudesta päivähoidossa (Kv-asia)

Byman (sit) esitti asian palauttamista, mutta esitys raukesi kannattamattomana. Valtuustossa sitten puhutaan.

– Valtuustokysymys glyfosaatin käytön lopettamisesta Espoon kaupungilla (Kv-asia)

Meidän Johanna Karimäen aloite. Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen Tukes on peruuttanut 13 glyfosaattivalmisteen luvat siten että jakelu ja myynti on kielletty 1.4.2017 lähtien ja käyttö 1.4.2018 lähtien.

Esitimme tämän tiedon lisäämistä vastaukseen ja esittelijä ottikin nimiinsä seuraavan lisäysesitykseni:

”Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on peruuttanut POEA-apuainetta (polyetoksyloitua talialkyyliamiinia) sisältävien 13 glyfosaattivalmisteen luvat. Valmisteiden myynti ja jakelu on sallittu 31.3.2017 asti ja käyttö 31.3.2018 asti, jolloin valmisteet poistuvat kasvinsuojeluainerekisteristä. Espoossa ryhdytään heti asianmukaisiin toimenpiteisiin asian johdosta.”

– Matinkylän uimahallin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin suuremmitta keskusteluitta yksimielisesti.

– Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä vuokrata yleisten rakennusten tontti Lintuvaarasta Pelastakaa Lapset ry:lle lastenkotihankkeen suunnittelua varten

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan, eli ollaan jaoston päätöksen takana.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Jousenkaaren otto-oikeus

Tässä kohtaa kaupunginhallitukselle tuotiin tiedoksi, että teknisen toimen johtaja Olli Isotalo on 17.10.2016 ottanut kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 10.10.2016 päätöksen § 75 Jousenkaaren koulusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Pidän tärkeänä, että asia tuodaan käsittelyyn seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen 7.11., jottei asia tarpeettomasti pitkity. Tätä luvattiin yrittää. Kokousraportistani selviää tarkemmin mistä on kyse.

– Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena

Sopimus herätti sen verran kysymyksiä, että jätettiin pöydälle. Sopimuksella on sikäli kiire, että maan hallitus odottaa Espoolta vahvistusta hankkeen etenemiselle, jotta voi sisällyttää valtion osuuden talousarvioon. Helsinki on jo tehnyt päätöksen hankkeen rahoituksesta, Espoossa päätös rahoista tehdään joulukuussa budjetin yhteydessä.